Autorizatia de mediu este un document foarte important in ceea ce priveste protectia mediului, iar solicitarea si obtinerea acesteia este obligatorie pentru anumite companii care desfasoara activitati economice cu potential impact semnificativ asupra sanatatii umane si asupra mediului. 

Prin intermediul autorizatiei de mediu se stabilesc normele si cadrul specific de functionare, astfel incat riscul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

Totodata, autorizatia de mediu ajuta la evidentierea potentialului impact al activitatilor desfasurate asupra mediului, iar in acest sens se identifica masurile pe care titularul companiei este obligat sa le adopte, in vederea protejarii mediului.

Citeste mai departe si afla ce este o autorizatie de mediu, cine are obligatia de a solicita acest document, ce presupune procedura de emitere si care sunt actele necesare pentru a obtine autorizatia de mediu.

 

Ce este Autorizatia de mediu?

Autorizatia de mediu este un act administrativ emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului competenta, prin care se stabilesc conditiile si parametrii de functionare ale unei activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

 

Cine are obligatia de a solicita si obtine Autorizatia de mediu?

Autorizatia de mediu este obligatorie pentru toate persoanele juridice care desfasoara activitati cu posibil impact negativ asupra mediului, mai exact activitatile mentionate in Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1798 /2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Este important de retinut ca autorizatia de mediu se solicita atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru initierea anumitor activitati noi.

 

Care este autoritatea emitenta pentru Autorizatia de mediu?

In functie de teritoriul pe care se desfoara activitatile, autoritatea emitenta sau autoritatea competenta pentru derularea procedurii (ACPM), poate fi:

 • Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului (AJPM) – pentru activitatile desfasurate pe teritoriul unui judet (cu exceptia celor desfasurate in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”). Pentru activitatile desfasurate in vecinatatea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” emiterea autorizatiei de mediu este posibila, numai cu avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
 • Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” (ARBDD) – pentru activitatile desfasurate total sau partial in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) – pentru activitatile desfasurate pe teritoriul a doua sau mai multe judete. Un aspect important de mentionat, este faptul ca, prin decizia presedintelui, ANPM poate delega competenta pentru emiterea autorizatiei de mediu, catre AJPM sau ARBDD,dupa caz.
 • Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia Mediului – pentru activitatile pentru care autorizatia de mediu se emite printr-o hotarare de Guvern – care poate solicita participarea celorlalte agentii sau poate delega acestora competenta derularii anumitor etape din procedura de emitere a autorizatiei de mediu.

 

Care sunt documentele necesare obtinerii Autorizatiei de mediu?

Documentele necesare pentru initierea procedurii de emitere sunt urmatoarele:

 • Cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
 • Fisa de prezentare si declaratie (documentatie tehnica care va respecta continutul cadru conform Anexei nr. 2 la procedura de emitere si care se va adapta in functie de specificul activitatilor care se autorizeaza);
 • Dovada ca a fost facuta publica solicitarea (anunt in mass-media si la Primarie); 
 • Certificat de inregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C. pentru amplasamentul care se autorizeaza;
 • Dovada detinerii spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc.);
 • Planul de situatie a obiectivului/amplasamentului (plan anexa la certificatul de urbanism);
 • Planul de incadrare in zona a obiectivului (plan anexa la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu (daca exista acord de mediu), formularul de inregistrare insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire (daca este cazul);
 • Contracte de asigurare a utilitatilor (apa-canal, energie electrica, gaze naturale, energie termica);
 • Contracte de predare a deseurilor produse din activitate;
 • Dovada platii tarifului de 500 lei, pentru evaluarea documentatiei, in vederea emiterii autorizatiei de mediu. Acesta se poate achita prin ordin de plata sau prin mandat postal.

In functie de specificul activitatii si/sau de conditiile amplasamentului, autoritatea competenta poate solicita pe parcursul derularii procedurii si alte documente.

 

Care sunt etapele procedurii de emitere Autorizatiei de mediu?

Daca in urma verificarii, in Anexa nr.1  la Ordinul nr.1798/2007 a activitatilor pe care le desfasurati, respectiv a codurilor CAEN inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, ati constat ca acestea intra pe procedura de autorizare (adica autorizatia de mediu este obligatorie pentru a functiona in legalitate), atunci este necesar sa demarati procedura.

 • Primul pas este sa intocmesti dosarul de solicitare a autorizatiei de mediu cu documentele mentionate si sa il depui la autoritatea competenta pentru protectia mediului, in functie de teritoriul in care se desfoara activitatile (pe care o poti identifica, conform indicatiilor de mai sus).
 • In urma solicitarii depuse, reprezentantul autoritatii competente, respectiv consilierul la care a fost repartizat dosarul, se va deplasa pe amplasament si va evalua daca documentatia tehnica depusa este in conformitate cu conditiile de desfasurare ale activitatii, precum si conditiile si masurile adoptate pentru a proteja factorii de mediu.
 • In urma inspectiei de pe teren si a analizei documentelor de la dosar, consilierul poate solicita si alte informatii sau documente suplimentare pe care le considera necesare.

Mai departe, procedura urmeaza un parcurs diferit, in functie de activitatile care se autorizeaza: activitati noi sau activitati existente.

 • In cazul activitatilor noi – pentru care s-a solicitat si obtinut acordul de mediu (a fost parcursa procedura de solicitare a acordului de mediu la faza de proiect- faza certificat de urbanism) – dupa parcurgerea etapelor de verificare a amplasamentului si de analiza a dosarului si a documentelor solicitate suplimentar, autoritatea competenta pentru protectia mediului intocmeste decizia de emitere a autorizatiei de mediu si o face publica prin publicare pe pagina web. Decizia de emitere a autorizatiei de mediu poate fi contestata de catre persoanele care se considera afectate de activitate, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.
 • In cazul activitatilor existente, autoritatea competenta pentru protectia mediului are la dispozitie 20 de zile lucratoare (calculate de la data depunerii dosarului), ca sa intocmeasca indrumarul cu problemele rezultate din analiza documentației, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.
 • In cazul in care se solicita bilantul de mediu, procedura de autorizare continua dupa depunerea acestuia. Bilantul de mediu este un studiu de evaluare a impactului asupra mediului, in care se analizeaza si se descriu cauzele si consecintele efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii supuse autorizarii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. Acest tip de studiu de evaluare a impactului asupra mediului poate fi elaborat doar de catre expertii de mediu acreditati de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. De aceea, atunci cand apelati la acesti experti este indicat sa le solicitati inregistrarea in “Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu” (document constituit in baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020).
 • Dupa elaborarea bilantului de mediu, se depune raportul cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandarile pentru continutul programului pentru conformare, la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Acest raport va fi supus dezbaterii publice, care se organizeaza conform urmatoarelor etape: 

-intocmirea si mediatizarea anuntului public; 

-colectarea si analiza contestatiilor si/sau propunerilor;

-verificarea suplimentara a amplasamentului (daca se considera necesar);

-consultarea si altor autoritati ( dupa caz);

-luarea deciziei de emitere a autorizatiei, publicarea si comunicarea acesteia titularului activitatii.

In urma dezbaterii publice, autoritatea competenta pentru protectia mediului, impreuna cu colectivul de analiza tehnica, vor analiza raportul cu privire la concluziile bilantului de mediu si concluziile dezbaterii publice, urmand sa ia decizia referitoare la emiterea autorizatiei de mediu – cu sau fara un program pentru conformare (necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului, prin functionarea curenta sau anterioara).

In cazul in care se solicita un program de conformare, titularul activitatii are termen de depunere 10 zile, calculate de la data deciziei de emitere a autorizatiei de mediu. Programul de conformare va contine termene realizabile, responsabilitati clare si specificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor propuse.

Dupa acceptarea programului pentru conformare, de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, aceasta din urma intocmeste si face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu (prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina web). 

Publicul poate contesta Decizia de emitere a autorizatiei de mediu, in termen de 30 de zile lucratoare de la data publicarii. 

Autorizatia va fi emisa doar in cazul in care in aceasta perioada nu au existat contestatii.

Conform prevederilor legale in vigoare, termenul maxim de eliberare a autorizatiei de mediu este de 90 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete (luand in calcul toate completarile solicitate de catre autoritate).

Dupa obtinerea autorizatiei de mediu, titularul are obligatia de a adopta si de a respecta masurile de protectie a mediului, impuse prin emiterea acesteia, iar in cazul in care intervin modificari, in ceea ce priveste desfasurarea activitatii sau alte detalii care au stat la baza emiterii autorizatiei, atunci titularul are obligatia de a solicita  revizuirea acesteia. 

O alta situatie care poate interveni dupa obtinerea autorizatiei de mediu si care necesita demersuri specifice, este schimbarea denumirii si/sau forma juridica de organizare a societatii. In acest caz, autorizatia de mediu se va transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, cu conditia dovedirii faptului ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa.

Nerespectarea conditiilor de functionare stabilite prin autorizatia de mediu, poate duce la suspendarea autorizatiei, fapt ce atrage sanctiuni, precum amenzi de pana la 100.000 lei, dar si interzicerea desfasurarea activitatii pe perioada suspendarii sau chiar inchiderea definitiva a activitatii. 

Asadar, este indicat sa ai alaturi cel putin un expert de mediu cu expertiza si experienta in domeniu. Daca ai nevoie de unul, il poti gasi la noi in platforma. Pentru asta, te invitam sa ne contactezi.

 

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.