Autorizația de mediu este un document foarte important în ceea ce privește protecția mediului, iar solicitarea și obținerea acesteia este obligatorie pentru anumite companii care desfășoară activități economice cu potențial impact semnificativ asupra sănătății umane și asupra mediului. 

Prin intermediul autorizației de mediu se stabilesc normele și cadrul specific de funcționare, astfel încât riscul asupra factorilor de mediu să fie redus la minim.

Totodată, autorizația de mediu ajută la evidențierea potențialului impact al activităților desfășurate asupra mediului, iar în acest sens se identifică măsurile pe care titularul companiei este obligat să le adopte, în vederea protejării mediului.

Citește mai departe și află ce este o autorizație de mediu, cine are obligația de a solicita acest document, ce presupune procedura de emitere și care sunt actele necesare pentru a obține autorizația de mediu.

 

Ce este Autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este un act administrativ emis de către Agenția pentru Protecția Mediului competentă, prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare ale unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

 

Cine are obligația de a solicita și obține Autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este obligatorie pentru toate persoanele juridice care desfășoară activități cu posibil impact negativ asupra mediului, mai exact activitățile menționate în Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

Este important de reținut că autorizația de mediu se solicită atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru inițierea anumitor activități noi.

 

Care este autoritatea emitentă pentru Autorizația de mediu?

În funcție de teritoriul pe care se desfășoară activitățile, autoritatea emitentă sau autoritatea competentă pentru derularea procedurii (ACPM), poate fi:

 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (AJPM) – pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ (cu excepția celor desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”). Pentru activitățile desfășurate în vecinătatea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” emiterea autorizației de mediu este posibilă, numai cu avizul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
 • Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) – pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) – pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe. Un aspect important de menționat, este faptul că, prin decizia președintelui, ANPM poate delega competența pentru emiterea autorizației de mediu, către AJPM sau ARBDD, după caz.
 • Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului – pentru activitățile pentru care autorizația de mediu se emite printr-o hotărâre de Guvern – care poate solicita participarea celorlalte agenții sau poate delega acestora competența derulării anumitor etape din procedura de emitere a autorizației de mediu.

 

Care sunt documentele necesare obținerii Autorizației de mediu?

Documentele necesare pentru inițierea procedurii de emitere sunt urmatoarele:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației de mediu;
 • Fișa de prezentare și declarație (documentație tehnică care va respecta conținutul cadru conform Anexei nr. 2 la procedura de emitere și care se va adapta în funcție de specificul activităților care se autorizează);
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea (anunț în mass-media și la Primărie); 
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C. pentru amplasamentul care se autorizează;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă, a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/ sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Contracte de asigurare a utilităților (apă-canal, energie electrică, gaze naturale și energie termică);
 • Contracte de predare a deșeurilor produse din activitate;
 • Dovada plății tarifului de 500 lei, pentru evaluarea documentației, în vederea emiterii autorizației de mediu. Acesta se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

În funcție de specificul activității și/ sau de condițiile amplasamentului, autoritatea competentă poate solicita pe parcursul derulării procedurii și alte documente.

 

Care sunt etapele procedurii de obținere Autorizației de mediu?

Descoperă Platforma WasteBill

Te vom ajuta să ai o misiune simplă, o evidență sigură, clară și acces rapid la toate documentele și rapoartele întocmite.