Cine trebuie sa declare la AFM si care sunt obligatiile de plata – Lista contribuabililor AFM

Daca ar fi sa raspundem foarte pe scurt la intrebarea legata de lista celor care sunt obligati sa declare catre AFM (Administratia Fondului pentru Mediu), am spune ca este vorba de toti operatorii economici care au obligatii de plata catre Fondul pentru mediu, conform Art.9 din OUG 196/2005.

Insa raspunsul la aceasta intrebare este mult mai complex, iar pentru ca vrem sa te scutim de cercetari suplimentare, iata mai jos lista completa a operatorilor economici care au obligatii de plata si declarare catre Administratia Fondului pentru Mediu, conform OUG 196/2005.

Dorim sa iti spunem inca de la inceput ca exista mai multe tipuri de declaratii de depus, si anume: declaratii semestriale, declaratii trimestriale, declaratii lunare si declaratii speciale. Le vom dezbate pe toate in acest articol.

Pentru a-ti fi mai usor, am grupat contribuabilii (persoane fizicie si juridice) in functie de frecventa cu care sunt obligati sa declare si sa plateasca contributiile la AFM, cu mentiunea ca exista agenti economici care au obligatia depunerii mai multor tipuri de declaratii din cele ce urmeaza.

Declaratii SEMESTRIALE

Operatorii economici care au obligatia sa declare semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului de raportare, cantitatile introduse pe piata si respectiv deseurile colectate si/sau cele valorificate gestionate in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile:

 • operatorii economici autorizati care au preluat obligatiile anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate – trebuie sa declare cantitatile de ambalaje si anvelope, precum si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitatile de anvelopele uzate gestionate in numele clientilor pentru care au preluat responsabilitatea
 • operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala. Acestia trebuie sa declare, in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, cantitatile de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala, precum si cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili  colectate.
 • operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice. Acestia trebuie sa declare, in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, cantitatile echipamente electrice si electronice introduse pe piata nationala, precum si cantitatile de desuri de echipamente electrice si electronice colectate .

operatorii economici care desfasoara activitati de colectare/valorificare/salubrizare si care raporteaza deseuri pentru organizatiile colective care preiau responsabilitatea indeplinirii obligatiilor de valorificare, respectiv colectare. Acestia trebuie sa declare cantitatile de deseuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, care au fost gestionate pentru aceste organizatii colective.

Declaratii TRIMESTRIALE

 1. Operatorii economici care trebuie sa declare trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului de raportare – situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala respectivele bunuri sau ambalaje:
 • operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje.
 1. Operatori economici care sunt obligati sa declare si sa plateasca trimestrial sumele aferente activitatilor respective, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea:
 • operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi de transport (care fac parte din categoria ambalajelor de desfacere), cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 

Acestia sunt obligati sa declare si sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile si numarul pungilor de transport si sa achite ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata introdusa pe piata.

Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali.

  Declaratii LUNARE

 1. Persoanele juridice si fizice care au obligatia sa declare si sa achite lunar contributiile datorate, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care si-au desfasurat activitatea:
 • operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor si care au retinut in prealabil la sursa contributia de 3% din veniturile realizate prin vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, preluate prin contract de la generatorii de astfel de deseuri (persoane fizice sau juridice).

In categoria operatorilor economici colectori si/sau valorificatori sunt inclusi comerciantii de deseuri care intra fizic in posesia acestora, autorizati conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acestia au obligatia de a calcula, de a retine prin stopaj la sursa, de a declara si de a vira lunar la Fondul pentru mediu, contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase.

Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor metalice feroase si neferoase provenite din activitati de productie, dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Sunt exceptati de la plata contributiei operatorii economici din industria nationala de aparare inscrisi, in conditiile legii, in registrul operatorilor economici si al capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare.

 • operatorii economici detinatori de surse stationare, a caror utilizare afecteaza factorii de mediu. Acestia trebuie sa declare si sa platesca lunar taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 – OUG 196/2005.
 • operatorii economici carora le-au fost incredintate, de catre proprietarii sau, dupa caz, administratorii de depozite, deseurile inerte si nepericuloase, in vederea eliminarii finale prin depozitare. Acestia trebuie sa declare lunar si plateasca lunar taxele incasate in cuantumul prevazut in anexa nr. 2- OUG 196/2005.

Baza de calcul la care se aplica contributia de 2%:

– in cazul producatorilor interni – contributia reprezinta valoarea de vanzare a substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

– in cazul introducerii pe piata nationala prin achizitii intraunionale sau importuri de bunuri, in scopul utilizarii ori consumului propriu, a substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu – contributia reprezinta valoarea de achizitie, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

 • administratorul, respectiv proprietarul padurii care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase. 

Acestia trebuie sa declare veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute prin vanzarea acestora si sa plateasca o contributie de 2% din valoarea de vanzare. 

Sunt exceptate de la plata contravaloarea lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor.

Contributia se declara si se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care administratorul, respectiv proprietarul padurii a vandut masa lemnoasa si/sau materialele lemnoase obtinute.

 • operatorii economici care introduc pe piata nationala uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri, sunt obligati sa declare si sa plateasca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, o taxa de 0,3 lei/kg ulei introdus pe piata.

Taxa de 0,30 lei/kg se datoreaza astfel:

– la momentul introducerii pe piata nationala, de catre operatorii care importa sau achizitioneaza intraunional uleiuri pe baza minerala, semisintetice si sintetice, cu sau fara adaosuri;

– la momentul primei distribuiri pe piata nationala, de catre operatorii care produc uleiuri pe baza minerala, semisintetice si sintetice, cu sau fara adaosuri;

– la momentul primei distribuiri pe piata nationala, pentru produsul obtinut, de catre operatorii economici care importa/achizitioneaza intraunional uleiuri de baza in vederea introducerii diferitelor adaosuri in cadrul procesului de fabricatie, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale;

– la momentul primei distribuiri pe piata nationala, pentru diferenta dintre cantitatea de ulei aditivat distribuita pe piata si cantitatea de ulei de baza achizitionata, de catre operatorii care achizitioneaza de pe piata nationala uleiuri de baza in vederea introducerii diferitelor adaosuri in cadrul procesului de fabricatie, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale.

 1. Operatori economici care au obligatia sa declare lunar – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, si sa achite anual – pana la data de 25 a lunii ianuarie, inclusiv, a anului urmator:
 • peratorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, operatorii care supraambaleaza produse ambalate individual, operatorii care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere si operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.

Acestia sunt obligati sa declare lunar: cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare si/sau prin alte forme de valorificare cum ar fi incinerare cu recuperare de energie, precum si informatii cu privire la operatorii economici care au efectuat operatiunea de reciclare sau valorificare.

Contributia de 2 lei/kg, se va vira anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, de catre cei care nu au indeplinit obiectivele minime de valorificare. 

Acestia vor plati, doar daca este cazul, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare prevazute in anexa nr. 3 – OUG 196/ 2005) si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate 

 • operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii.

Acestia sunt obligati sa declare sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala in anul precedent si cantitatile de anvelope uzate gestionate;

De asemenea, acestia au obligatia de a declara si de a platianual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piata nationala.

Contributia de 2 lei/kg anvelopa, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate, se plateste numai in cazul neindeplinirii obiectivelor de gestionare a anvelopelor uzate corespunzatoare cantitatilor de anvelope introduse pe piata nationala, pentru care operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizati sau pe care nu le-au declarat in cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

 • operatorii economici care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice au obligatia sa declare si sa achite astfel:
 • pentru perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2019, o contributie in cuantumul prevazut in anexa nr. 5 a OUG 196/2005, pentru diferenta dintre cantitatile de echipamente electrice si electronice declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de Administratia Fondului in cadrul controalelor efectuate, ca fiind introduse pe piata nationala. Suma se achita doar daca exista neconcordante intre , cantitatea declarata si cantitatea efectiv introdusa pe piata.
 • de la data de 1 ianuarie 2020, o contributie in cuantumul prevazut in anexa nr. 5 a OUG 196/2005, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de echipamente electrice si electronice corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, si cantitatile efectiv colectate;
 • operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori portabili trebuie sa declare si sa achite astfel:
 • pentru perioada 1 ianuarie 2017 pana la data de 31 decembrie 2019, se plătește anual o contributie de 4 lei/kg de baterii si acumulatori portabili, pentru diferenta dintre cantitatile de baterii si acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de Administratia Fondului ca fiind introduse pe piata nationala. Sumele trebuie sa fie achitate de la data 1 ianuarie, pana la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
 • incepand cu data de 1 ianuarie 2020, se plateste anual o contributie de 4 lei/kg de baterii si acumulatori portabili, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare (prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare) si cantitatile efectiv colectate.
 • gestionarii fondurilor de vânătoare trebuie sa declare lunar si sa plateasca anual o contribuţie de 3% din suma totala încasata pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, înscris în contractele de gestionare. 
 • unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor trebuie sa plateasca o contributie de 50 lei/tona, pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea efectiv incredintata spre reciclare, daca este cazul.

Contributia este valabila numai in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare, iar suma datorata se calculeaza conform anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005.

 • operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate au obligatia sa declare lunar si sa achite anual o contributie de 2 lei/kg, daca este cazul, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale, stabilite de legislatia in vigoare, si cantitatile efectiv valorificate, respectiv gestionate in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, daca este cazul.
 • operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice trebuie sa declare lunar si sa achite anual, in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale, stabilite de legislatia in vigoare, si cantitatile efectiv colectate, daca este cazul.

Contributia corespunzatoare va fi in cuantumul prevazut in anexa nr. 5 – OUG 196/2005 (4 lei/kg sau 20 lei/kg in functie de categoria de EEE).

 • operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili trebuie sa declare si sa achite pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale, stabilite de legislatia in vigoare, si cantitatile efectiv colectate. 

Plata va fi efectuata doar daca exista o diferenta intre aceste cantitati, iar in acest caz, valoarea contributie va fi de 4 lei/kg de baterii si acumulatori portabili.

   Alti contribuali AFM – cu forme speciale de calcul si plata

 • operatorii economici sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de sera generate in anul anterior, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acestia trebuie sa declare numarul certificatelor nerestituite si sa plateasca penalitati pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa.  

Autoritatea competenta are obligatia de a comunica catre AFM, pana cel tarziu la data de 10 mai a anului in care se aplica penalitatea, situatia operatorilor si operatorilor de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera in conditiile legii, informatiile privind numarul de certificate nerestituite de fiecare dintre acestia, precum si alte documente relevante.

Sumele vor fi stabilite de catre AFM, in baza informatiilor si documentelor furnizate de autoritatea competenta si vor fi achitate de catre operatorii si operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de sera in conditiile legii, in baza metodologiei de calcul prevazuta la art. 17 – OUG 196/2005. 

Termenele de plata sunt stabilite in functie de data comunicarii deciziei, astfel:

 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1- 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv;
 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv.
 • producatorii si furnizorii de energie electrica din surse regenerabile au obigatia de a declara gradul de indeplinire a cotei anuale de achitie a certificatelor verzi si de a achita penalitati in valoare de 110 euro, pentru fiecare cerificat neachizitionat.

Contributiile aferente sunt datorate de catre furnizorii si producatorii care nu au indeplinit cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent si 

vor fi stabilite in baza instiintarii emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei catre AFM, cu privire la operatorii economici debitori si sumele datorate de acestia.

Termenele de plata sunt stabilite in functie de data comunicarii deciziei, astfel:

 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare inclusiv;
 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare inclusiv.

Asadar, aceasta este lista completa a operatorilor economici care au obligatia de a declara si achita contributiile datorate catre AFM.

Intrucat Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat in vara anului trecut ca, incepand cu luna martie 2020, declaratiile catre Fondul de Mediu se vor intocmi si se vor transmite exclusiv in format electronic, prin sistemul online AFM, ne-am gandit ca ti-ar fi de folos sa primesti suportul nostru in acest sens si sa te ghidam pas cu pas in procesul de inrolare in sistemul electronic AFM.

Acceseaza articolul dedicat si afla care sunt Etapele procedurii de inrolare a companiilor in Sistemul AFM online.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.