Politica de confidentialitate

Prezentul angajament de respectare a confidentialitatii explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum si respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care interactionati cu noi in legatura cu serviciile noastre, in calitatea dvs. de vizitatori sau utilizatori ai website-ului nostru, aspecte stabilite de prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in calitate de autoritate de supraveghere privind protectia datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM?

Societatea COSMIC WEB SRL, cu sediul in localitatea Motca nr.259, jud Iasi, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/501/2016, CUI RO35710787 (denumita in continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) ofera servicii de mediu si managementul deseurilor: obtinere autorizatii, avize si acorduri de mediu, managementul deseurilor, raportari si consultanta in probleme de mediu, prin intermediul website-ului https://wastebill.ro/.

Pentru orice prelucrare efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si prelucrarea prin alte mijloace decat cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face parte dintr-un sistem de evidenta a datelor sau care este destinata sa faca parte dintr-un sistem de evidenta a datelor, va asiguram ca datele dumneavoastra sunt: 

 • prelucrate in mod legal, echitabil si transparent;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
 • adecvate, relevante si limitate pentru ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
 • pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
 • prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

 Serviciile noastre sunt dinamice si introducem frecvent functionalitati noi, ceea ce poate necesita colectarea de informatii noi. In cazul in care colectam date personale cu diferente materiale sau aducem modificari materiale modului de utilizare a datelor, va vom notifica si vom modifica si aceasta politica de confidentialitate in consecinta.

 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Exista diferite categorii de persoane vizate, in functie de calitatea pe care persoanele vizate o au in raporturile cu Societatea noastra, noi prelucrand datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, intotdeauna in baza unui temei legal: 

 • Vizitatorii https://wastebill.ro/persoanele anonime, care doar acceseaza si navigheaza website-ul nostru;
 • vizitatorii https://wastebill.ro/, persoanele care ne pot contacta rapid in vederea achizitionarii serviciilor oferite de Societate sau care acceseaza diverse servicii puse la dispozitie de Societate prin: utilizare si inregistrare diverse solicitari (de ex. Expertiza de Mediu, Consultanta sau Altele) in cadrul Formularului de Contact; abonare newsletter;
 • potentiali clienti sau partenerii de afaceri ai Societatii, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potential partener, ori actionar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potential client/client, potential furnizor/furnizor sau alt potential partener/partener de afaceri al Societatii.

 1. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucram datele dvs. personale este acela de a asigura faptul ca intelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate in mod corespunzator, astfel incat relatiile contractuale sa poata functiona fara probleme si sa respecte cerintele legale.

 Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri: 

 • oferirea accesului si utilizarea serviciilor https://wastebill.ro/ prin asigurarea functionarii corespunzatoare a website-ului;
 • operarea, protejarea, imbunatatirea si optimizarea site-ului https://wastebill.ro/ precum si pentru imbunatatirea experientei utilizatorilor si a clientilor, cum ar fi efectuarea de analize, statistici si cercetari;
 • afisare testimoniale pe https://wastebill.ro/ ale reprezentantilor diversilor clienti sau parteneri de afaceri;
 • incheierea contractelor de vanzare pentru serviciile de mediu si managementul deseurilor oferite de Societate: obtinere autorizatii, avize si acorduri de mediu, managementul deseurilor, raportari si consultanta in probleme de mediu, prin preluarea comenzilor si incheierea contractelor de prestari servicii, inclusiv facturarea acestora; transmiterea unor mesaje privind serviciile achizitionate (modificari de orice natura ale legislatiei in vigoare); solutionarea diverselor solicitari/reclamatii de orice natura privind serviciile achizitionate;
 • gestionarea relatiei de afaceri dintre noi si un potential client/client, potential furnizor/furnizor sau alt potential partener/partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri.
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, ​​incalcarile de securitate si activitatile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum si pentru apararea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitarilor din partea autoritatilor publice ori pentru a indeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislatiei financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spalarii banilor);
 • marketing si publicitate.

In cazul in care intentionam sa prelucram ulterior datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul prelucrarii si orice informatii suplimentare relevante solicitate de dumneavoastra.

 1. IN CE TEMEIURI LEGALE PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra sunt:

 • consimtamantul persoanei vizate (art. 6 (1) a) din GDPR) in cazul afisarii testimonialelor pe https://wastebill.ro/ ale reprezentantilor diversilor clienti sau parteneri de afaceri, datele personale incluzand numele, functia si compania, ce pot fi folosite de noi pentru promovarea serviciilor noastre;
 • executarea unui contract la care persoana vizata este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind incheierea contractelor de vanzare pentru serviciile noastre; rezolvarea diverselor solicitari/reclamatii de orice natura privind serviciile achizitionate; transmiterea unor mesaje privind serviciile achizitionate (modificari de orice natura ale legislatiei in vigoare), agestionarea relatiei de afaceri dintre Operator si un tclient, tun furnizor sau alt tpartener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri precum si in vederea incheierii contractelor cu potentiali client/furnizore/parteneri. Operatorul poate prelucra date cu character personal si in vederea vanzarii unor Ghiduri privind gestionarea deseurilor prin intermediul platformei online precum si in vederea prestarii de servicii, respective cursuri/workshop-uri
 • interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constand in oferirea accesului si utilizarii serviciilor website-ului https://wastebill.ro/prin functionarea corespunzatoare a acestuia; operarea, protejarea, imbunatatirii si optimizarii https://wastebill.ro/ si experientei utilizatorilor si clientilor; marketing si publicitate; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor; 
 • respectarea unor obligatii legale pentru scopurile privind incalcarile de securitate si activitatile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apararea si exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitarilor din partea autoritatilor publice ori pentru a indeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislatiei financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spalarii banilor).

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul va actiona in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislatia in vigoare. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitate a realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Operatorul isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal. 

Operatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Operatorului sau a angajatilor acesteia.

 1. CE TIPURI DE DATE COLECTAM?

Colectam datele pentru a opera eficient si a va furniza cele mai bune experiente legate de produsele noastre. Puteti opta in legatura cu datele pe care le colectam. Atunci cand vi se solicita sa furnizati date cu caracter personal, puteti refuza. In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare pentru a furniza un produs, exista posibilitatea sa nu puteti utiliza produsul respectiv.

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Operator, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, precum si tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu site-ul https://wastebill.ro/.

Astfel, pentru inregistrarea si solutionarii unor solicitari din partea clientilor Operatorul colecteaza numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon; in scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail. 

Pentru fiecare scop al prelucrarilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastra, dupa cum urmeaza: 

 • oferirea accesului si utilizarea serviciilor website-ului https://wastebill.ro/ – este posibil sa adunam informatii in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet, prin instrumentele noastre de colectare automata a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de raspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeti utilizata cu ocazia vizitarii, datele paginilor vizualizate sau tipul si limba browser-ului utilizat Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;
 • incheierea contractelor de vanzare pentru serviciile de mediu si managementul deseurilor oferite de Societate: obtinere autorizatii, avize si acorduri de mediu, managementul deseurilor, raportari si consultanta in probleme de mediu, prin preluarea comenzilor si incheierea contractelor de prestari servicii, inclusiv facturarea acestora; transmiterea unor mesaje privind serviciile achizitionate (modificari de orice natura ale legislatiei in vigoare): nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa, date bancare (in cazul clientilor persoanelor fizice autorizate) sau nume, prenume, functie, adresa de email, numar de telefon (in cazul reprezentantilor/persoanelor de contact ale clientilor persoane juridice); Netransmiterea acestor informatii va face imposibila incheierea unui contract de vanzare intre noi si dvs.; emiterea facturii fiscale;
 • gestionarea relatiei de afaceri dintre noi si un potential client, client, potential furnizor sau alt potential partener/partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor: nume, prenume, functie, adresa de email, numar de telefon, adresa de corespondenta; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila derularea in bune conditii a contractului incheiat intre Societate si dvs.;
 • marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, date colectate din modulele cookies; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila transmiterea newsletter-elor catre dvs. si/sau oferirea de catre noi a unor campanii de marketing personalizate catre dvs., continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte si promotii;
 • marketing si publicitate: nume, prenume, functie, utilizate in vederea afisarii testimonialelor reprezentantilor clientilor nostri, atat pe website-ul nostru https://wastebill.ro/ cat si in cadrul unor retele de socializare si a diferitelor canale de comunicare media offline si online; Neacceptarea de catre dvs. a utilizarii acestor date cu caracter personal va face imposibila promovarea serviciilor noastre;
 • rezolvarea diverselor solicitari/reclamatii de orice natura privind serviciile achizitionate: datele personale necesare solutionarii solicitarilor dvs. Mentionam ca nu exista inregistrari audio ale convorbirilor telefonice privind aceste solicitari/reclamatii.

Putem obtine datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care actioneaza in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informatiile personale cu informatii despre tranzactiile realizate de dvs. in mediul online si in alte interactiuni cu noi. De asemenea, putem combina informatiile personale cu informatiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale si alte parti terte.

 1. ALTE INFORMATII IMPORTANTE

Analizarea comunicarilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru https://wastebill.ro/:

Este posibil sa examinam, sa scanam sau sa analizam comunicarile in cadrul website-ului nostru https://wastebill.ro/ (de ex. prin intermediul formularului de contact, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementarile, investigarea, dezvoltarea serviciilor, cercetarea, analiza si asistenta clientilor. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanam si analizam mesaje pentru a masca informatiile de contact si referintele la alte site-uri web. In unele cazuri, este posibil sa scanam, sa examinam sau sa analizam mesaje pentru a depana, a imbunatati si a extinde ofertele de servicii. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil sa fie necesar sa examinam manual unele comunicari, cum ar fi investigatiile privind frauda si asistenta pentru clienti, sau sa evaluam si sa imbunatatim functionalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicarile dvs. pentru a trimite mesaje de marketing de la o terta parte catre dvs. si nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicari.

Aceste activitati se desfasoara pe baza interesului legitim al Societatii de a asigura respectarea legilor si a Termenilor si conditiilor noastre, prevenirea, detectarea si  fraudei, incalcarile de securitate si activitatile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, promovarea sigurantei,s imbunatatirea si asigurarea performantei adecvate a serviciilor noastre.

Parteneri si integrare terte parti

Website-ul nostru https://wastebill.ro/ poate contine legaturi catre site-uri sau servicii terte, cum ar fi integrarea unor terte parti, servicii de co-marca sau servicii de marca terta parte (“Parteneri terti”). Noi nu detinem sau nu controlam acesti parteneri terti si atunci cand interactionati cu acestia, este posibil sa furnizati informatii direct partenerului tert sau noua sau ambelor parti. Acesti parteneri terti vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea si divulgarea informatiilor. Va incurajam sa examinati politicile de confidentialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesati.

Parti ale website-ul nostru https://wastebill.ro/ pot utiliza servicii terte, cum ar fi Google Analitycs, Facebook, LinkedIn. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidentialitate, cum ar fi Termenii si conditiile suplimentare ale Google Analitycs, Facebook, LinkedIn.

 1. CUM VA UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

stPrelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a: (1) furniza, intelege, imbunatati si dezvolta site-ul https://wastebill.ro/; (2) a crea si a mentine un mediu de incredere si mai sigur (cum ar fi respectarea obligatiilor legale si asigurarea respectarii Politicilor aplicabile site-ului); precum si (3) furnizarea, personalizarea, masurarea si imbunatatirea publicitatii si a marketingului nostru.

Furnizarea, imbunatatirea si dezvoltarea website-ului nostru https://wastebill.ro/

Putem folosi datele dumneavoastra cu caractert personal pentru a furniza, imbunatati si dezvolta site-ul nostrum precum si petru a:

 • va permite sa accesati si sa utilizati site-ul;
 • opera, proteja, imbunatati si optimiza site-ul nostru precum si experienta utilizatorilor si a clientilor, cum ar fi efectuarea de analize, statistici si cercetari;
 • oferi servicii proprii sau a partenerilor terti pentru clienti;
 • va trimite mesaje privind serviciile achizitionate, alerte de securitate;
 • va informa, prelua comenzi pentru serviciile oferite si rezolvarea diverselor solicitari/reclamatii de orice natura privind serviciile achizitionate.

atiaiiiaatsttssiaCrearea si mentinerea unui mediu de incredere si mai sigur. 

Putem folosi informatiile personale pentru a crea si mentine un mediu de incredere si mai sigur, cum ar fi:

 •  detectarea si prevenirea fraudelor, incalcarile de securitate si activitatile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului si a altor activitati daunatoare;
 • desfasurarea investigatiilor de securitate si evaluari ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificari a bazelor de date si a altor surse de informare, inclusiv verificari de fond sau de politie, in masura permisa de legile aplicabile si cu consimtamantul dumneavoastra;
 • respectarea obligatiile legale;
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre clientii nostri si aplicarea acordurile noastre cu terte parti;
 • respectarea Termenilor si Conditiilor noastre si alte politici.

Furnizarea, personalizarea, masurarea si imbunatatirea publicitatii si marketingului. Putem folosi informatiile personale pentru a furniza, personaliza, masura si imbunatati publicitatea si marketingul nostru, cum ar fi: 

 • trimiterea unor mesaje promotionale, marketing, publicitate si alte informatii care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferintelor dvs. (inclusiv informatii despre campaniile si serviciile noastre sau partenere) si despre publicitatea media prin intermediul unor platforme sociale precum Facebook, LinkedIn;
 • personalizarea, masurarea si imbunatatirea publicitatii noastre;
 • administrare sondaje, concursuri sau alte activitati promotionale sau evenimente sponsorizate sau gestionate de noi sau de partenerii terti;
 • inscrierea la newsletter prin e-mail; aceasta nu va afecta frecventa e-mailurilor administrative pe care le putem trimite in legatura cu orice serviciu achizitionat de dvs. ata
 • invitatii la evenimente locale, promotii si oportunitati, experiente in cadrul societatii, gazduite de catre https://wastebill.ro/;
 • afisarea testimonialelor reprezentantilor clientilor nostri prin declaratii scrise, inregistrari video; postcast-urilor prin inregistrari audio voce, atat pe website-ul nostru https://wastebill.ro/, cat si in cadrul unor retele de socializare si a diferitelor canale de comunicare media offline si online.

 1. RETENTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocam datele dvs. cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a furniza serviciile achizitionate, a desfasura tranzactiile pe care le-ati solicitat sau in alte scopuri esentiale, precum respectarea obligatiilor legale, solutionarea disputelor si implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesitati pot varia in functie de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retentie pot varia. 

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastra cu caracter personal difera in functie de scopul pentru care sunt utilizate, dupa cum urmeaza:

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului https://wastebill.ro/ prelucrate de catre Operator sunt retinute pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani, in functie de scopul colectarii datelor personale:

 • datele colectate involuntar de operator pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii;
 • datele furnizate prin intermediul formularelor disponibile pe site, precum si datele colectate in vederea rezolvarii diverselor solicitari/reclamatii de orice natura privind serviciile achizitionate- pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii;
 • datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant, pana la retragerea consimtamantului persoanelor vizate;
 • incheierea contractelor de vanzare pentru serviciile noastre – pentru o perioada de 10 ani; cu mentiunea ca datele personale care se regasesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor în contabilitatea financiară se pastreaza în arhiva noastra timp de 10 ani de la data inchiderii exercitiului financiar în care au fost intocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilitatii; in cadrul apararii și exercitarii drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie;
 • gestionarea relatiei de afaceri dintre noi și un potential client/client, potential furnizor/furnizor sau alt potential partener/partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executarii contractului, pentru o perioada de maxim 5 ani de la momentul incetarii relatiei contractuale, cu exceptia cazului in care exista aexista o obligatie legala ice impune prelucrarea datelor pe o perioada mai indelungata;

 1. UNDE VA TRANSMITEM/TRASFERAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu sau potrivit contractelor in derulare. Datele tale pot fi transmise catre urmatorii partenerii:

 • asattiittfurnizorii de prestari servicii din domeniul IT, precum si toate societatile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute, de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE;
 • partile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru indeplinirea unor servicii externalizare acestora;
 • autoritatile statului pe baza competentelor acestora prevazute de legea aplicabila;
 • putem impartasi informatiile dvs. furnizorilor nostri de servicii care gestioneaza informatiile despre clienti si care efectueaza servicii in numele nostru, cum ar fi realizarea de promotii, trimiterea de mesaje catre clienti, efectuarea de sondaje, targeting si retargeting etc. Nu am autorizat niciunul dintre acesti furnizori de servicii sa faca alte operatiuni cu informatiile dvs.;
 • putem sa va impartasim informatiile cand colaboram cu o alta companie pentru a oferi sau a oferi clientilor nostri servicii, concursuri sau promotii;
 • aiaastaiataaattttin cazul putin probabil al unei vanzari sau al unei fuziuni a Societatii, informatiile personale ale clientilor nostri si alte informatii pe care le-am colectat conform descrierii din aceasta politica pot fi printre activele transferate.

Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale noastre in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite, care prelucreaza datele in numele nostru. 

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor noastre.

Pe langa masurile de precautie implementate de catre Societate, in ceea ce priveste transferul international de date catre Statele Unite ale Americii, mentionam Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, emisa in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind caracterul adecvat al protectiei oferite de Scutul de confidentialitate UE-SUA.

Scutul de confidentialitate UE-SUA se bazeaza pe un sistem de autocertificare prin care organizatiile din SUA se angajeaza sa respecte un set de principii privind protectia vietii private. Setul de principii este aplicabil atat operatorilor, cat si persoanelor imputernicite de catre acestia, cu particularitatea ca operatorii trebuie sa fie obligati prin contract sa actioneze numai la instructiunile operatorului din UE si sa furnizeze asistenta operatorilor pentru a le raspunde persoanelor fizice care isi exercita drepturile in conformitate cu principiile privind protectia vietii private.

 1. CUM ALEG CE PROMOTII PRIMESC?

Societatea noastra doreste sa comunice cu dvs. numai daca v-ati exprimat sau va exprimati acordul (consimtamantul) in acest sens.

Exista insa si posibilitatea ca societatea noastra sa va transmita oferte personalizate in cazul in care ati utilizat Formularul de contact al website-ului nostru, avand la baza interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f din GDPR).

Daca preferati sa nu primiti informatii promotionale, cum ar fi informatii despre oferte speciale si evenimente de vanzari, puteti sa ne anuntati prin contactarea serviciului nostru pentru clienti, asa cum este descris in sectiunea intitulata “Cum ne puteti contacta ?”https://wastebill.ro/contact/ sau puteti face clic pe link-urile de dezabonare prezente in fiecare newsletter trimis de catre noi.

 1. CUM PROTEJAM DATELE COPIILOR?

 Atentionam vizitatorii si utilizatorii in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sau achizitionarea serviciilor oferite prin intermediul website-ului nostru https://wastebill.ro/  de catre copiii care nu au implinit varsta de 16 ani este interzisa. In situatiile exceptionale, in care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista aceasta prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situatii. Raspunderea pentru utilizarea website-ului nostru de catre copii apartine in exclusivitate parintilor.

 1. CE SE INTAMPLA DACA FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a va oferi o experienta de cumparaturi mai eficienta si mai convenabila, este posibil sa aveti acces la diverse continuturi din mai multe dispozitive diferite. Daca utilizati diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasa, laptopul, dispozitivul mobil si/sau un dispozitiv inteligent de asistenta personala) pentru a accesa site-ul nostru si/sau pentru a solicita serviciile noastre, aplicatiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastra.

Informatiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastra dispozitive pot fi combinate cu alte informatii pe care ni le-ati furnizat, inclusiv detalii despre: cum folositi site-ul si serviciile noastre, serviciile pe care le vizualizati sau servicii si caracteristici. Putem folosi astfel de informatii pentru a va oferi experiente mai adaptate si servicii si experiente coerente pe toate dispozitivele dumneavoastra, dupa cum se explica in aceasta politica de confidentialitate.

Consultati Politica cookies prin accesarea link-ului https://wastebill.ro/politica-cookie/,  pentru a afla cum puteti exercita optiunile privind urmarirea bazata pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastra alegerile privind publicitatea online.

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul nostru utilizeaza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai buna experienta pentru dvs. si pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmari utilizarea de catre client in cadrul website-ului si pentru a colecta informatii demografice despre baza de utilizatori ca si intreg. 

Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmari modul de utilizare si a inregistra preferintele. Cookie-urile noastre nu contin informatii care pot identifica persoane. Colectam anumite informatii automatizat prin utilizarea cookie-urilor si tehnologiilor de urmarire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referinte/iesiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora si/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu si a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar daca utilizatorul decide sa dezactiveze cookie-urile aceasta actiune va determina o limitare a anumitor caracteristici si functii in website-ul si serviciile noastre. 

O detaliere a modului in care folosim cookie-urile in relatia cu utilizatorul se poate gasi in sectiunea Politica de Cookies regasita la urmatorul link: https://wastebill.ro/politica-cookie/

 1. CUM SUNT UTILIZATE INFORMATIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALA SI CE OPTIUNI AM?

Lucram, de asemenea, cu companii terte care utilizeaza tehnologiile de urmarire (inclusiv cookie-urile si etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizata in numele nostru si in numele altor agenti de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informatii in timp despre activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru si pe alte site-uri, precum si despre interactiunea dumneavoastra cu publicitatea noastra si cu alte comunicari si folosesc aceste informatii pentru a determina ce anunturi vedeti pe site-urile si aplicatiile terta parte. Aceste tehnologii si informatiile colectate despre dumneavoastra pot fi de asemenea utilizate pentru a va urmari activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informatii despre aceasta practica si pentru a intelege optiunile dumneavoastra, inclusiv cum sa renuntati la primirea acestor anunturi personalizate, vizitati http://www.aboutads.info.

Retineti ca, indiferent daca renuntati la ele, aceste tehnologii de urmarire pot sa colecteze in continuare date si veti vedea in continuare anunturi, dar acestea nu vor fi directionate pe baza informatiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmarire.

 1. CE MASURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Am adoptat proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor. 

De asemenea, societatea are implementata o politica de securitate a datelor cu caracter personal. Va asiguram de faptul ca prelucrarea datelor dvs. este realizata de personal instruit in acest sens, la cele mai inalte standarde de confidentialitate. Avem anumite garantii fizice, electronice, contractuale si manageriale pentru a va ajuta la protejarea securitatii si confidentialitatii informatiilor dvs. personale.

Cand introduceti informatiile dvs. personale pe website-ul nostru https://wastebill.ro/, folosim tehnologia de criptare pentru a va proteja informatiile pe masura ce acestea ne sunt transmise.

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

Phishing” este o inselatorie conceputa pentru a va fura informatiile personale. Daca primiti un e-mail care pare ca este de la noi, care va solicita informatii personale, nu raspundeti. Nu va vom solicita niciodata parola, numele de utilizator, informatiile despre cartea de credit sau alte informatii personale prin e-mail.

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru poate contine linkuri catre alte site-uri, care pot avea politici de confidentialitate care difera de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru continutul sau practicile unui site legat. Va recomandam sa examinati politica de confidentialitate a oricarui site pe care il accesati prin website-ul nostru https://wastebill.ro/.

 1. CUM ACCESATI SAU SCHIMBATI INFORMATIILE PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Ne puteti solicita sa va actualizam informatiile personale contactand-ne, asa cum este descris in sectiunea intitulata “Cum ne puteti contacta?”, de mai jos. Retineti ca orice solicitare de actualizare a informatiilor dumneavoastra personale poate dura pana la 30 zile pentru solicitarea dumneavoastra prin e-mail si pentru 6-8 saptamani pentru solicitarea dumneavoastra prin serviciile postale clasice.

 1. CUM NE PUTETI CONTACTA?

Pentru intrebari referitoare la politica de confidentialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicari promotionale, pentru a va actualiza informatiile personale puteti contacta prin e-mail, telefon sau posta electronica.

 1. CE DREPTURI AVETI?

Conform legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obtine confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., si in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, in urmatoarele situatii: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageti consimțământul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneti prelucrarilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale pe care o avem.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in oricare din urmatoarele situatii: (1) contestati exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriti stergerea datelor personale, ci solicitati restrictionarea utilizarii lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instantă̆; (4) vă opuneti prelucrarii. În cazul în care ati obținut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat ulterior de catre noi inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar cand prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dvs. si se efectueaza prin mijloace automate;
 • dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, din motive legate de situatia particulară în care vă aflati, prelucrarii efectuate de noi avand ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afecteaza în mod similar intr-o masura semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment si fara a indica vreun motiv.

In egala masura, aveti dreptul sa va adresati catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre noi, precum si pentru exercitarea drepturilor de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere in format electronic, prin e-mail catre 
hello@wastebill.ro sau pe suport hartie la sediul Societatii, in Bucuresti Str. Veteranilor nr.18, Sector 6, Romania.

Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitarii de catre Operator. In cazul in care este vorba de cereri complexe ce necesita un timp de solutionare mai indelungat, acest termen se poate prelungi cu doua luni.

Prezenta Politica de Confidentialitate a fost revizuita si amendata la data de 29.06.2020.