TERMENI SI CONDITII

ACADEMIA WASTEBILL

app.wastebill.ro

1. PREVEDERI GENERALE

Termenii si conditiile, respectiv toate documentele la care se face referire in cele ce urmeaza, stabilesc regulile de utilizare a Academiei Wastebill disponibila in aplicatia Wastebill – app.wastebill.ro. Crearea unui cont si interactiunea cu aplicatia Wastebill pentru obtinerea accesului la Academia Responsabililor de mediu echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a termenilor de mai jos de catre orice Utilizator.

Aplicatia Wastebill, implicit Academia Wastebill va sunt oferite de WASTEBILL S.R.L. (denumita in continuare „WASTEBILL” sau „Societatea”) cu sediul Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu, Nr. 123-135, Bl. D11, Sc. B, Etj. 1, Ap. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17527/2021, avand CUI 45049977.

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul Aplicatiei/ Academiei, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Societate si Utilizator, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul crearii contului de Utilizator.

In plus fata de cele mentionate, utilizarea de catre dumneavoastra a aplicatiei va fi guvernata si de prevederile Politicii de confidentialitate.

2. DEFINITII   

Abonat” – Utilizatorul ce se aboneaza la Newsletter-ul oferit de WASTEBILL, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

Academia Responsabililor de Mediu WASTEBILL” –  instrument ce pune la dispozitia Beneficiarului publicatii de interes, articole si materiale educationale, noutati legislative, documente utile, cursuri online, webinarii, etc., pentru a oferi suport acestora in intelegerea cerintelor legale privind obligatiile de mediu;

Document” – prezentul Contract;

Site” – Platforma online www.wastebill.ro

Aplicatia” – Aplicatia web app.wastebill.ro;

Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

a. toate informatiile disponibile pe aplicatia Wastebill care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

b. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Beneficiarului care interactioneaza cu aplicatia Wastebill prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, avand acordul valabil exprimat in prealabil in acest scop;

c. orice informatie comunicata Beneficiarului prin orice mijloc de catre un reprezentant/ angajat al WASTEBILL, conform informatiilor de contact specificate sau nu de catre acest Utilizator;

d. informatii legate de Serviciile si/ sau preturile practicate de WASTEBILL pe Site-ul www.wastebill.ro sau in aplicatia Wastebill intr-o anumita perioada;

e. documentele si alte materiale asemanatoare ce pot fi accesate sau/ si descarcate din Aplicatie;

f. date referitore la WASTEBILL sau alte date privilegiate ale Societatii;

g. informatiile, imaginile continute in Academia Wastebill. 

Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Utilizator, prin care Utilizatorul transmite Prestatorului, prin intermediul Aplicatiei, intentia sa de a achizitiona Serviciile oferite de WASTEBILL; In urma inregistrarii si procesarii comenzii, Utilizatorul va obtine calitatea de Client Wastebill;

Comunicari comerciale si de marketing” – Orice tip de mesaj trimis catre Beneficiar (spre exemplu via e-mail/ SMS/ Viber /WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-a achizitionat/ vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;

Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 

Contract la distanta” – contractul incheiat intre profesionisti, respectiv WASTEBILL si Beneficiar;

Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

Newsletter/ Buletin informativ”- mijlocul de informare periodica a Abonatului, exclusiv electronic, cu privire la stiri, subiecte de interes, serviciile si/ sau promotiile desfasurate pe Site sau/si in cadrul Aplicatiei Wastebill intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea WASTEBILL cu referire la informatiile continute de acesta;

Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Nota! Pentru claritate, Operatorul de date este societatea Wastebill SRL.

Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.

Prestator” – detinatorul aplicatiei Wastebill, respectiv furnizorul serviciilor oferite prin aplicatia Wastebill;

Serviciu” – serviciul de comert electronic condus exclusiv prin intermediul aplicatiei Wastebill, in sensul acordarii posibilitatii Beneficiarului sa contracteze Serviciile prezentate in aplicatie sau/ si pe Site folosind mijloace exclusiv electronice; in mod concret, punerea la dispozitia Utilizatorului a posibilitatilor digitale pentru gestionarea deseurilor si raportarea obligatiilor de mediu pentru societatile romane;

Ticket” – formular disponibil in cadrul Aplicatiei pentru contactarea Prestatorului in sensul solutionarii unei cereri din partea Beneficiarului referitoare la functionalitatea Aplicatiei, rezolvarii unei probleme sau furnizarii de informatii;

Tranzactie”-  incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui serviciu prezentat pe Site sau/ si in cadrul Aplicatiei catre Beneficiar, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de WASTEBILL;

Utilizator” – persoana ce isi creeaza un cont in Aplicatie pentru a avea acces la instrumentele din cadrul Academiei. 

3. APLICATIA WASTEBILL

Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile de utilizare a Aplicatiei, implicit Academiei Wastebill. Utilizatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre acesta ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/ sau informatiilor furnizate societatii WASTEBILL.

Accesul la serviile oferite de Prestator se realizeaza exclusiv prin intermediul aplicatiei Wastebill ce poate fi accesata din orice browser, de pe orice dispozitiv. 

Solicitarea oricarui Utilizator de crearea a unui cont pentru folosirea Aplicatiei Wastebill implica acordul explicit al acestuia privind incheierea contractului prestari servicii cu WASTEBILL. Astfel, conform Legii Comertului Electronic 365/2002, contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. 

Prin folosirea Aplicatiei, Beneficiarul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din interactiunea cu aceasta. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Aplicatiei, Academiei Wastebill, Continutului sau Serviciului puse la dispozitie de WASTEBILL, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu clauzele prezentului Contract si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta va avea urmatoarele posibilitati:

a. va trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: hello@wastebill.ro si va preciza motivele si/ sau solicitarile de operare a modificarilor dorite;

b. daca nu va dori modificarea dispozitiilor prezentului Document, va renunta la accesul la Serviciu, precum si la orice alte servicii oferite de WASTEBILL prin intermediul aplicatiei precum: primirea buletinelor informative si/ sau comunicarilor comerciale si de marketing din partea WASTEBILL, transmise pe orice suport (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea WASTEBILL. In acest context, Prestatorul va sterge toate datele care fac referire la Utilizator/ Abonat din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Utilizatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/ sau a nu accepta Documentul.

Utilizarea aplicatiei Wastebill si, implicit a serviciului pus la dispozitie de catre Prestator, se supune contractului oficial legal de prestari servicii incheiat cu WASTEBILL, respectiv prezentului Document.

4. CONTINUTUL APLICATIEI

Denumirea Aplicatiei/ Academiei si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea WASTEBILL sau dupa caz, Societatea detine un drept de utilizare asupra acestora, astfel ca aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Aplicatiei/ Academiei incluzand, dar nelimitandu-se la: informatii, text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. sunt proprietatea WASTEBILL. Toate elementele inclusiv, fara limitare, design-ul general sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

Utilizatorul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Aplicatia Wastebill. 

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Utilizatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre WASTEBILL.

Orice Continut la care Beneficiarul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta Documentului in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre WASTEBILL si Beneficiar si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea WASTEBILL cu referire la acel Continut.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat WASTEBILL, se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Prestatorul nefiind in niciun fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

In cazul in care WASTEBILL confera Beneficiarului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care acesta are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi din Aplicatie sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea WASTEBILL pentru Beneficiar sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Beneficiar, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea WASTEBILL si/ sau a angajatului Prestatorului, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

Orice utilizare a Continutului/ Academiei in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este strict interzisa.

Beneficiarul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Aplicatiei, Academiei, Continutului sau oricarui tert/ partener cu care WASTEBILL are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

5. ACCESUL LA SERVICIU

Accesul la Serviciu este conditionat de crearea unui cont de utilizator in cadrul Aplicatiei Wastebill. 

Pentru a-i fi permis accesul la Academie, Beneficiarul va trebui sa accepte prevederile prezentului Document, prin bifarea casutei aferente la crearea contului de Utilizator.

WASTEBILL poate refuza crearea unui cont de utilizator sau poata bloca utilizarea Aplicatiei pentru anumiti Utilizatori, situatie in care va transmite o notificare in acest sens, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune-interese, pentru urmatoarele motive:

a. Esuarea/ invalidarea tranzactiei online;

b. Neacceptarea de catre procesatorul de plati/ banca emitenta a cardului Utilizatorului a tranzactiei;

c. Furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Utilizator, necesare onorarii Comenzii;

d. Activitatea Utilizatorului poate produce prejudicii Aplicatiei Wastebill; 

e. Utilizatorul foloseste Aplicatia intr-un mod neconform uzantelor si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte.

6. ACADEMIA WASTEBILL

WASTEBILL poate publica in cadrul Aplicatiei informatii despre servicii si/ sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp.

WASTEBILL poate limita capacitatea de utilizare a unor Servicii disponibile in cadrul Aplicatiei la un moment dat, unuia sau mai multor Utilizatori.

Toate preturile aferente Serviciilor, respectiv Pachetelor disponibile, sunt prezentate pe Site sau in cadrul Aplicatiei si sunt exprimate in EUR. Preturile afisate nu contin momentan TVA si vor fi facturate in RON, la cursul mediu BNR EUR/ RON din ziua efectuarii tranzactiei. 

Pentru platile online cu cardul, Prestatorul nu este/ nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun alt cost suplimentar suportat de catre Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune apartine exclusiv Clientului.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile (texte/ imagini statice/ dinamice/ prezentari multimedia etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea WASTEBILL, acestea fiind cu titlu de prezentare.

Pentru a descrie Serviciile oferite de WASTEBILL, aceasta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte Servicii/ Produse care pot sa nu fie incluse in costurile respectivelor Servicii. 

Pentru a beneficia de instrumentele oferite de WASTEBILL prin intermediul Academiei, Beneficiarul va completa formularul necesar pentru crearea contului de Utilizator aferent Academiei Wastebill: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon si setarea parolei. Totodata, Utilizatorul va bifa campul prin care isi exprima acordul cu privire la dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii, iar ulterior va achita costul accesului la Academie. 

Prin finalizarea pasilor crearii contului de Utilizator, acesta consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare pentru utilizarea Aplicatiei, sunt corecte, complete si reale.

Odata cu inregistrarea contului, urmeaza achitarea cu cardul bancar a valorii contului de utilizator ales. Accesul in cadrul Aplicatiei si in Academie se va realiza doar dupa confirmarea procesatorului de plati online in legatura cu debitarea contului bancar al acestuia.

In cazul in care apar erori survenite cu ocazia introducerii datelor in campurile special destinate, Beneficiarul poate transmite o solicitare catre adresa de e-mail hello@wastebill.ro, WASTEBILL urmand a decide cu privire la aceasta solicitare.

Din momentul in care Utilizatorul valideaza contravaloarea contului ales, iar suma este aprobata de procesatorul de plati, solicitarea acestuia devine Contract la Distanta, aplicandu-se, astfel, prevederile cuprinse in OUG nr. 34/2014 la care se anexeaza, dar fara a se limita la, prevederile prezentului Document.

Validarea Tranzactiei, accesul la Aplicatie si prestarea serviciilor se realizeaza doar daca:

a. Datele Clientului sunt complete si corecte;

b. Serviciile alese de catre Utilizator sunt disponibile;

c. Nu exista erori in sistem care ar putea genera preturi gresite (ex.: valoare a pretului zero RON).

WASTEBILL va putea modifica oricand preturile, pachetele, ofertele etc., conform criteriilor si necesitatilor interne cu respectarea Contractelor deja incheiate. WASTEBILL nu poate fi obligata sa mentina un anume pret, cu exceptia comenzilor deja inregistrate.

In situatia in care informatiile furnizate sunt gresite, respectiv datele societatii, datele privind punctele de lucru ale societatii, tipurile de deseuri generate, datele privind colectorii colaboratori, cantitatile de deseuri, aveti posibilitatea de a reface documentele in cadrul Aplicatiei sau sunteti invitat sa trimiteti o cerere scrisa prin care sa solicitati ajutorul unui reprezentant al WASTEBILL, prin completarea formului „Ticket” disponibil in Aplicatie.

Beneficiarul poate plati doar online cu cardul bancar contravalorea accesului la Academie, autorizarea si remiterea Tranzactiilor de acceptare a cardului se realizeaza exclusiv prin intermediul procesatorului de plati Netopia Payments, prin solutia integrata. Netopia Payments este furnizorul Societatii WASTEBILL de solutie software prin care se faciliteaza comertul electronic, insemnand servicii de plata, administrare plati si protectie antifrauda.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard, cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat in prealabil pentru plata online. 

WASTEBILL nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

Plata se efectueaza prin intermediul procesatorului de plati agreat de Wastebill, astfel cum a fost detaliat in prezentul Contract.

Accesul la Academia Responsabililor de Mediu organizata de catre WASTEBILL se realizeaza prin intermediul Aplicatiei, prin accesarea sectiunii speciale. 

Utilizatorul va avea acces la o serie de publicatii de interes, documente utilie, articole si materiale educationale, documente utile, cursuri online, webinarii etc. si va fi notificat despre noutatile puse la dispozitie de catre WASTEBILL.

Prestatorul este autorul articolelor si materialelor publicate in cadrul Academiei si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei nationale si internationale. Informatiile, design-ul postarilor din Academie si modalitatea de prezentare a informatiilor/ articolelor, sunt proprietatea Prestatorului. Continutul Academiei (texte, imagini, caracteristici tehnice, simboluri etc.) este detinut in totalitate de catre Prestator. 

Este interzisa copierea, comercializarea, publicarea, transferul catre terte parti, preluarea informatiilor din Academia Wastebill fara acordul expres prealabil exprimat al Prestatorului. Orice utilizare a continutului Academiei Wastebill, in alte scopuri decat cele permise expres prin documentul sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista, este strict interzisa. 

Niciun continut transmis Beneficiarului, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acestia prin accesare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala a Prestatorului. 

Informatiile publicate in Academie corespund realitatii la momentul publicarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale acesteia.

7. INCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANTA

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre WASTEBILL atunci cand solicitarea de inregistrare cont plasata de catre Utilizator este confirmata si plata este procesata electronic de catre Netopia Payments, in conformitate cu cerintele legale in materie.    

Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

Contractul se incheie pe perioada determinata, incepand cu data inregistrarii si confirmarii platii pachetului/ abonamentului ales. Obligatiile partilor intra in vigoare de la data inregistrarii si confirmarii platii catre Prestator. 

Contractul este incheiat pe durata determinata de tipul de abonament ales; contractul poate fi pe durata nedeterminata, acesta prelungindu-se prin plata anticipata a contravalorii abonamentului. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

Ulterior crearii contului, Beneficiarul consimte ca WASTEBILL sa il contacteze, in urmatoarele scopuri/ situatii, prin orice mijloc disponibil/ agreat de Prestator, astfel:

a. furnizarea de informatii suplimentare cu privire la Serviciile disponibile contului;

b. solutionarea oricaror reclamatii/ sesizari cu privire la Serviciile disponibile.

8.  ANULAREA ABONAMENTULUI

WASTEBILL va putea denunta unilateral si va anula automat comanda plasata de catre Client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

a. esuarea/ invalidarea tranzactiei online;

b. neacceptarea de catre banca emitenta/ procesatorul de plati a cardului Clientului a tranzactiei;

c. furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client;

d. activitatea Utilizatorului poate produce daune Site-ului www.wastebill.ro, Aplicatiei app.wastebill.ro, societatii WASTEBILL SRL, Academiei Wastebill sau partenerilor acesteia, ori este susceptibila sa afecteze drepturile de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea;

e. clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei – credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei – credinte;

f. alte motive justificate.

La orice Comanda plasata, Clientul este obligat sa verifice si sa accepte cadrul contractual descris in prezentul Document.

9. POLITICA DE RETUR

In calitate de Client al WASTEBILL S.R.L., Utilizatorul are dreptul de a fi informat cu privire la clauzele aplicabile in contextul in care apeleaza la serviciile oferite de Prestator, avand in vedere contractul la distanta incheiat intre profesionisti. 

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Aplicatia Wastebill,  Utilizatorul detine obligatia de a completa formularul de inregistrare, respectiv formularul de efectuare a platii in mod corect, cu informatii veridice si actuale. WASTEBILL nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea prestarii efective a Serviciului, cauzata de completarea formularelor in mod eronat, incomplet sau cu informatii false. 

Avand in vedere natura serviciilor pe care WASTEBILL le pune la dispozitia Utilizatorului prin intermediul Aplicatiei, astfel cum a fost detaliat supra, Prestatorul nu va rambursa contravaloarea serviciilor achizitizionate. 

Astfel, sumele de bani platite de catre Client pentru serviciile pentru care a optat NU pot fi returnate. 

In situatia exceptionala in care imediat dupa transmiterea solicitarii de creare a contului in Aplicatie si dupa efectuarea platii, Clientul doreste sa renunte la prezentul Contract, acesta va trimite o solicitare de ANULARE inainte de a efectua orice demers in Aplicatia Wastebill. In functie de statusul solicitarii, in situatia mai sus descrisa, WASTEBILL poate rambursa integral sau partial contravaloarea sumei achitate pentru Serviciu termen de 14 zile calculate de la momentul confirmarii platii;

In situatia exceptionala in care Prestatorul, din motive obiective, nu mai poate oferi serviciile furnizate prin intermediul Aplicatiei; aceasta situatie va fi adusa la cunostinta Beneficiarului in cel mai scurt timp, iar in functie de statusul abonamentului, Prestatorul poate rambursa contravaloarea restului achitat pentru perioada de timp ramasa din abonament catre Beneficiar. 

10. NEWSLETTERE/ BULETINE INFORMATIVE

Primirea de Buletine informative/ Newslettere si alte alerte de acest gen presupune bifarea unei casute specifice de catre Beneficiar care, astfel, devine Abonat, si acceptarea neconditionata a Documentului, in cazul in care acesta nu si-a exprimat in prealabil acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari printr-o alta modalitate.

Datele cu caracter personal folosite de WASTEBILL pentru transmiterea de buletine informative vor fi utilizate de Prestator numai in scopurile descrise in Politica de confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile acesteia, document disponibil pentru consultare in cadrul Aplicatiei.

Renuntarea la primirea buletinului informativ de catre Abonat se poate efectua in orice moment, in mod facil, prin retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor sale in scop de marketing si prin exprimarea intentiei de dezabonare, astfel: 

a. folosind optiunea specifica de dezabonare din cadrul oricarui buletin informativ primit;

b. prin contactarea Prestatorului via e-mail si transmiterea intentiei de dezabonare de la newsletter si fara nicio obligatie reciproca ulterioara a vreunei parti sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea buletinului informativ nu implica renuntarea la acordul manifestat pentru prezentul Document, aceasta renuntare producand efecte doar pentru viitor, ulterior comunicarii intentiei de retragere a consimtamantului. 

WASTEBILL nu va fi tinuta de obligatia de a transmite buletinul informativ Abonatului.

Prestatorul nu va include in buletinele sale informative transmise Abonatului niciun tip de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la un tert care nu este partener al WASTEBILL.

11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

WASTEBILL depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Beneficiarului, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Beneficiar vor fi stocate de catre WASTEBILL in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice Aplicatiei Wastebill. 

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Prestatorul o efectueaza in contextul utilizarii Aplicatiei de catre Utilizator prin crearea contului, completarea formularelor, abonarea la newsletter, persoana vizata va consulta Politica de confidentialitate disponibila in cadrul Aplicatiei.

12. Valabilitatea ofertelor

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru Serviciile disponibile in cadrul Aplicatiei fara notificarea in prealabil a Utilizatorului in acest sens. Cu toate astea, pretul afisat la momentul solicitarii de creare a contului nu se va modifica, acesta fiind unul ferm si se va mentine pe perioada aferenta abonamentului achitat. In cazul in care WASTEBILL majoreaza pretul pentru Serviciile sau Ofertele sale, acestea se vor aplica dupa expirarea perioadei initiale a abonamentului incheiat.

Pretul de achizitie al Serviciilor este cel afisat in momentul transmiterii solicitarii de creare a unui cont de Utilizator. 

Pretul de achizitie al Serviciilor promotionale este cel aferent momentului solicitarii din partea Beneficiarului, in limita perioadei promotionale, in cazul in care aceasta este definita.

Pretul de achizitie al Serviciilor aferente unei comenzi de inregistrare plasate nu se poate modifica la un moment ulterior inregistrarii acesteia. 

Pretul de achizitie al Serviciilor dintr-un Contract deja onorat nu se poate modifica.

13. LIMITAREA DE RASPUNDERE

WASTEBILL nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe Continut.

Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip Continut prezentata sau nu in Aplicatie sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

WASTEBILL nu este raspunzator de inscrierile care nu sunt incarcate in Aplicatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic independente de vointa Prestatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte situatii aparute in inregistrarea informatiilor cauzate de furnizorii de servicii si/ sau de Internet, conexiunea la Internet a Utilizatorului etc.. 

In cazul in care Beneficiarul considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre WASTEBILL violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Prestatorul pentru detalii suplimentare, astfel incat WASTEBILL sa remedieze eventualele incalcari.

Beneficiarul foloseste Aplicatia asumandu-si propria responsabilitate, WASTEBILL fiind libera de orice raspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea/ accesarea/ interactiunea cu Aplicatia sau ca urmare a folosirii informatiilor din cadrul Aplicatiei. 

WASTEBILL nu raspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor din Aplicatie. 

WASTEBILL nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/ sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/ sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Prestatorului.

WASTEBILL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor aplicatii sau site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele aplicatii sau site-uri, raspunderea o poarta, in mod integral, proprietarii acestora.

Prestatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Aplicatiei si/ sau al Continutului transmis catre Beneficiar prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Aplicatiei, e-mail-ului sau al unui angajat al WASTEBILL, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate produce sau produce efectiv pagube de orice natura de partea Utilizatorului si/ sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

WASTEBILL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

a. Serviciul va fi potrivit cerintelor Utilizatorului;

b. Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice tip;

c. Serviciile obtinute in mod gratuit sau contra cost prin intermediul Aplicatiei vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Utilizatorului.

WASTEBILL nu poate fi tinuta responsabila in niciun fel in fata niciunui Utilizator care utilizeaza Aplicatia sau Continutul, altfel decat in limita articolelor prevazute in prezentul Document. 

Prestatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru eventualele erori aparute in Aplicatie din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre Prestator. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice paguba sau costuri ce pot interveni din intarzierea platilor care sunt in sarcina Beneficiarului, precum si incalcarea de catre acesta a oricaror obligatii legale daca nu sunt din vina Prestatorului.

In cazul in care exista nemultumiri din partea Beneficiarului, acesta poate o solicitare la adresa de e-mail hello@wastebill.ro

14. FRAUDA SI SPAM

WASTEBILL nu solicita Beneficiarului, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.), informatii referitoare la date confidentiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale etc..

Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

WASTEBILL nu va fi tinut raspunzator in situatia in care un Beneficiar ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/ ca reprezinta interesele WASTEBILL.

Clientul va informa WASTEBILL asupra unor asemenea tentative de frauda, folosind datele de contact disponibile in Aplicatie.

WASTEBILL nu promoveaza SPAM-ul.

Comunicarile realizate de catre Prestator prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, telefonic etc.) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a Aplicatiei/ Continutului si/ sau a Societatii WASTEBILL si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

a. de a accesa datele de orice tip ale altui Client/ Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;

b. de a altera sau a modifica continutul Aplicatiei sau documentele rezultate din utilizarea Aplicatiei expediate prin orice metoda de catre WASTEBILL catre Beneficiar;

c. de a afecta performantele serverului/ serverelor pe care ruleaza Site-ul www.wastebill.ro sau Aplicatia Wastebill;

d. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Continutul expediat prin orice mijloc de catre WASTEBILL catre Beneficiar atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.

15. Forta majora si cazul fortuit 

Exceptand cazurile in care nu s-a prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corepunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza Contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora, astfel cum aceasta este definita in Codul Civil. 

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat/ a sa aduca la cunostinta celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat/ a de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul il/ o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 10 zile lucratoare de la data producerii, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului incheiat la distanta, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese. 

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii acestuia.

16. LITIGII

Prin interactiunea cu Aplicatia sau prin folosirea oricarui Continut in legatura cu aceasta trimis de catre WASTEBILL Beneficiarului (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prevederile prezentului Document.

Prezentul Contract se considera incheiat in Romania si, in consecinta, este guvernat de dispozitiile legale aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Beneficiar si Prestator se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul Prestatorului.

WASTEBILL nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentului Contract.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

17. DATE DE CONTACT

Utilizarea Aplicatiei, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acesteia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Prestatorului se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca Beneficiarul consimte, la randul sau, la primirea notificarilor din partea WASTEBILL in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate in Aplicatie.

Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora in momentul crearii contului sau pe adresa de e-mail hello@wastebill.ro  ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, denumirea societatii si datele de identificare ale acesteia, etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre Prestator in comunicarile sale cu Beneficiarul, in scopul prestarii serviciului si al solutionarii oricaror inconveniente cu privire la acesta, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare.

Datele de contact ale Wastebill se regasesc la inceputul prezentului Contract.

18. CLAUZE FINALE 

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale Aplicatiei/ structurii acesteia/ Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Aplicatia si/ sau orice Continut.

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/ sau legaturi pe oricare pagina a Aplicatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

Acest Document a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei. 

 

                WASTEBILL S.R.L

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2022