TERMENI SI CONDITII

app.wastebill.ro

Free*| Cont de test

1. PREVEDERI GENERALE

Termenii si conditiile, respectiv toate documentele la care se face referire in cele ce urmeaza, stabilesc regulile de utilizare a Aplicatiei Wastebill. Crearea unui cont si interactiunea cu aplicatia Wastebill echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a termenilor de mai jos de catre orice Utilizator.

Aplicatia Wastebill va este oferita de WASTEBILL S.R.L. (denumita in continuare „WASTEBILL” sau „Societatea”) cu sediul Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 126-128, Cam. 3, Bloc 17-19, Scara F, Et. 7, Ap. 233, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17527/2021, avand CUI 45049977.

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul aplicatiei, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Societate si Utilizator, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul crearii contului de Utilizator. 

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative: 

 • Legea 365/2002 privind comertul electronic;
 • Dispozitiile Codului Civil. 

In plus fata de cele mentionate, utilizarea de catre dumneavoastra a aplicatiei va fi guvernata si de prevederile Politicii de confidentialitate.

2. DEFINITII

Aplicatia” – Aplicatia Wastebill;

Site” – Website-ul www.wastebill.ro

Document” – prezenta versiune a Termenilor si Conditiilor;

Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

a. toate informatiile disponibile pe aplicatia Wastebill care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

b. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Utilizatorilor care interactioneaza cu aplicatia Wastebill prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, avand acordul valabil exprimat in prealabil de catre Utilizator in acest scop;

c. orice informatie comunicata Utilizatorului prin orice mijloc de catre un angajat al WASTEBILL, conform informatiilor de contact specificate sau nu de catre acest Utilizator;

d. informatii legate de Serviciile si/ sau preturile practicate de WASTEBILL pe Site-ul www.wastebill.ro sau in aplicatia Wastebill intr-o anumita perioada;

e. documentele si alte materiale asemanatoare ce pot fi accesate sau/ si descarcate din Aplicatie;

f. date referitore la WASTEBILL sau alte date privilegiate ale Societatii. 

Serviciu” – serviciul de comert electronic, in mod concret, punerea la dispozitia clientului a unor pachete de digitalizare privind gestionarea deseurilor si raportarea obligatiilor de mediu pentru societatile romane, respectiv acces Academia Wastebill si Marketplace-ul Wastebill; 

Utilizator” – persoana fizica sau juridica ce interactioneaza, sub diverse forme, cu aplicatia Wastebill (completare formulare, abonare la newsletter, completarea datelor pentru contracte, descarcarea fisierelor/ documentelor, plasarea unei comenzi, accesarea Academiei Wastebill etc.) si are acces la Continut; persoana ce isi creeaza un cont in aplicatie, alegand una dintre cele doua optiuni disponibile: specialist sau reprezentant societate. In mod generic, Utilizatorul reprezinta Clientul ce obtine acces la Continutul si serviciul disponibil oferit de Aplicatia Wastebill.

Prestator” – detinatorul aplicatiei Wastebill;

Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Cumparator, prin care Cumparatorul transmite Prestatorului, prin intermediul Aplicatiei, intentia sa de a achizitiona Serviciile oferite de WASTEBILL;

Abonat” – Utilizatorul ce se aboneaza la Newsletter-ul oferit de WASTEBILL, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

Comunicari comerciale si de marketing” – Orice tip de mesaj trimis catre Utilizator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ Viber /WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-a achizitionat/ vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;

Newsletter/ Buletin informativ”- mijlocul de informare periodica a Abonatului, exclusiv electronic, cu privire la serviciile, subiecte de interes pentru abonat si/ sau promotiile desfasurate pe Site sau/si in cadrul Aplicatiei intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea WASTEBILL cu referire la informatiile continute de acesta;

Notificari”- informări periodice, exclusiv electronic, cu privire la raportarile care urmeaza a fi scadente si alte evenimente din calendar sau orice informari care au legatura cu functionalitatile aplicatiei.

Tranzactie”-  incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui serviciu prezentat pe Site sau/si in cadrul Aplicatiei catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de WASTEBILL;

Deseu” – orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca in conformitate cu prevederile OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Deseu reciclabil” – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri in conformitate cu prevederile OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Deseu periculos” – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

Academia Responsabililor de Mediu WASTEBILL” – instrument ce pune la dispozitia Beneficiarului publicatii de interes, articole si materiale educationale, documente utile, cursuri online, webinarii, etc., pentru a oferi suport acestora in intelegerea cerintelor legale privind obligatiile de mediu;

Contract la distanta” – contractul incheiat intre profesionisti, respectiv WASTEBILL si Utilizatorii ce pot fi companii sau specialisti de mediu;

Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Nota! Pentru claritate, in privinta aplicatiei Wastebill, Operatorul de date este reprezentat de WASTEBILL;

Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 

Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.

Piata Wastebill”/„Marketplace Wastebill” – sectiune speciala din cadrul aplicatiei Wastebill app.wastebill.ro, pentru comert electronic B2B (business to business), ce permite prezentarea si comercializarea Serviciilor Specialistor/ Consultantilor si prin intermediul careia WASTEBILL asigura intermedierea Companiilor si Consultantilor pentru accesarea unei serii de servicii apartinand altor Specialisti;

3. DISPOZITII GENERALE

Documentul stabileste Termenii si Conditiile de utilizare a Aplicatiei de catre Utilizator. Utilizatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre acesta ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/ sau informatiilor furnizate societatii WASTEBILL.

Obiectivele aplicatiei Wastebill sunt prevazute in mod nelimitativ in cele ce urmeaza:

 • Intocmire evidenta lunara a gestiunii deseurilor;
 • Generare rapoarte lunare/ anuale automate;
 • Generare rapoarte in format SIM;
 • Generare documente pentru transportul deseurilor;
 • Completare automata (Anexe 1, 2, 3);
 • Cataloage de produse (nomenclatoare);
 • Alerte si notificari de raportare;
 • Calendarul raportarilor de mediu;
 • Evidenta contractelor cu furnizori/ colectori/ OIREP;
 • Academia de mediu Wastebill;
 • Marketplace Wastebill.

4. APLICATIA Wastebill

Accesul la serviile oferite de WASTEBILL se realizeaza prin intermediul aplicatiei Wastebill ce poate fi accesata din orice browser, de pe orice dispozitiv.  

Solicitarea oricarui Utilizator de creare a unui cont pentru folosirea Aplicatiei Wastebill implica acordul explicit al acestuia privind incheierea contractului de prestari servicii cu WASTEBILL. Astfel, conform Legii Comertului Electronic 365/2002, contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. 

Prin folosirea Aplicatiei, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din interactiunea cu aceasta. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Aplicatiei, Continutului sau Serviciului pus la dispozitie de WASTEBILL, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu prezentele Termeni si Conditii si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta va avea urmatoarele posibilitati:

a. va trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: hello@wastebill.ro si va preciza motivele si/sau solicitarile de operare a modificarilor dorite;

b. daca nu va dori modificarea dispozitiilor prezentului Document, va renunta la accesul la Serviciu, precum si la orice alte servicii oferite de WASTEBILL prin intermediul aplicatiei precum: instrumente de gestiunea deseurilor, primirea buletinelor informative si/ sau comunicarilor comerciale si de marketing din partea WASTEBILL, transmise pe orice suport (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea WASTEBILL. In acest context, Prestatorul va sterge toate datele care fac referire la Utilizator/ Client/ Abonat din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Utilizatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/ sau a nu accepta Documentul.

Utilizarea aplicatiei Wastebill si, implicit a serviciului pus la dispozitie de catre Prestator, se supune contractului oficial legal de prestari servicii incheiat cu WASTEBILL, respectiv prezentelor Termeni si Conditii. 

5. CONTINUTUL APLICATIEI

Denumirea Aplicatiei si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea WASTEBILL sau dupa caz, Societatea detine un drept de utilizare asupra acestora, astfel ca aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Aplicatiei incluzand, dar nelimitandu-se la: informatii, text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. sunt proprietatea WASTEBILL. Toate elementele inclusiv, fara limitare, design-ul general sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

Utilizatorul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Aplicatia Wastebill, Marketplace-ul WasteBill sau Academia Wastebill. 

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Utilizatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre WASTEBILL.

Orice Continut la care Utilizatorul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta Documentului in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre WASTEBILL si Utilizator si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea WASTEBILL cu referire la acel Continut.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, informatii, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat WASTEBILL, se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Prestatorul nefiind in niciun fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

In cazul in care WASTEBILL confera Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi din Aplicatie sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea WASTEBILL pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea WASTEBILL si/sau a angajatului Prestatorului, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acrod distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

Utilizatorul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Aplicatiei, Continutului sau oricarui tert/ partener cu care WASTEBILL are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

6. NEWSLETTERE/ BULETINE INFORMATIVE

Primirea de Buletine informative/ Newslettere si alte alerte de acest gen presupune bifarea unei casute specifice de catre Utilizator care, astfel, devine Abonat, si acceptarea neconditionata a Documentului, in cazul in care acesta nu si-a exprimat in prealabil acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari printr-o alta modalitate.

Datele cu caracter personal folosite de WASTEBILL pentru transmiterea de buletine informative vor fi utilizate de Prestator numai in scopurile descrise in Politica de confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile acesteia, document disponibil pentru consultare in cadrul Aplicatiei.

Renuntarea la primirea buletinului informativ de catre Abonat se poate efectua in orice moment, in mod facil, prin retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor sale in scop de marketing si prin exprimarea intentiei de dezabonare, astfel: 

a. folosind optiunea specifica de dezabonare din cadrul oricarui buletin informativ primit;

b. prin contactarea Prestatorului via e-mail si transmiterea intentiei de dezabonare de la newsletter si fara nicio obligatie reciproca ulterioara a vreunei parti sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea buletinului informativ nu implica renuntarea la acordul manifestat pentru prezentul Document, aceasta renuntare producand efecte doar pentru viitor, ulterior comunicarii intentiei de retragere a consimtamantului.

WASTEBILL nu va fi tinuta de obligatia de a transmite buletinul informativ Abonatului.

Prestatorul nu va include in buletinele sale informative transmise Abonatului niciun tip de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la un tert care nu este partener al WASTEBILL.

Acceptarea prezentelor Termeni si Conditii implica acordul Utilizatorului de a fi contactat de catre WASTEBILL prin modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail despre functionalitatea Aplicatiei, expirarea abonamentului, raportarile obligatorii din luna/ perioada respectiva etc. 

7. DATE DE CONTACT

WASTEBILL publica in cadrul Aplicatiei datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre Utilizator sa fie una facila. 

Utilizarea Aplicatiei, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acesteia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Prestatorului se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca Utilizatorul consimte, la randul sau, la primirea notificarilor din partea WASTEBILL in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate in Aplicatie.

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/ abuzive, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora in momentul crearii contului sau pe adresa de e-mail hello@wastebill.ro ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, denumirea societatii si datele de identificare ale acesteia, etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre Prestator in comunicarile sale cu Utilizatorul, in scopul prestarii serviciului si al solutionarii oricaror inconventiente cu privire la acesta, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare, la solicitarea Utilizatorului.

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

WASTEBILL depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Utilizatorilor sai, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Utilizator vor fi stocate de catre WASTEBILL in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice Aplicatiei Wastebill. 

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Prestatorul o efectueaza in contextul utilizarii Aplicatiei de catre Utilizator prin crearea contului, completarea formularelor, abonarea la newsletter, persoana vizata va consulta Politica de confidentialitate disponibila in cadrul Aplicatiei. 

9. ACCESUL LA SERVICIU

Accesul la Serviciu este conditionat de crearea unui cont de utilizator in cadrul Aplicatiei Wastebill. Utilizatorul va opta pentru unul dintre tipurile de cont disponbile, respectiv cont pentru specialistii de mediu sau pentru companii.  

Pentru a-i fi permis accesul la serviciu, implicit la interactiunea cu Aplicatia, Utilizatorul va trebui sa accepte prevederile prezentului Document.

Crearea contului in Aplicatie presupune parcugerea etapelor de completare a datelor Utilizatorilor si a punctului/ punctelor de lucru. In functie de numarul de puncte de lucru se va alege tipul de abonament si se va efectua plata in consecinta. Accesul la unul dintre pachetele Wastebill este conditionat de plata abonamentului/ pachetului ales. 

Nota! Prezentul document este aplicabil pachetului Free* recomandat pentru testarea functionalitatilor aplicatiei Wastebill. Pachetul reprezinta un cont de test ce poate fi utilizat pentru un termen de 15 zile ce include acces la sectiunea „modul gestiunea deseurilor”, acces la un numar nelimitat de deseuri si rapoarte in format PDF si demo la solicitarea utilizatorului. Acest pachet este disponibil utilizatorilor fara a fi conditionati de efectuarea unei plati sau de introducerea detaliilor cardului bancar. 

10. SERVICIUL WASTEBILL

WASTEBILL poate publica in cadrul Aplicatiei informatii despre servicii si/sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp.

WASTEBILL poate limita capacitatea de utilizare a unor Servicii disponibile in cadrul Aplicatiei la un moment dat, unuia sau mai multor Utilizatori.

Toate preturile aferente Serviciilor, respectiv Pachetelor disponibile, sunt prezentate pe Site sau in cadrul Aplicatiei si sunt exprimate in EUR. Preturile afisate nu contin momentan TVA si vor fi facturate in RON, la cursul BNR EUR/ RON din ziua efectuarii tranzactiei. 

Pentru platile online cu cardul, Prestatorul nu este/ nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun alt cost suplimentar suportat de catre Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune apartine exclusiv Clientului.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile (texte/ imagini statice/ dinamice/ prezentari multimedia etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea WASTEBILL, acestea fiind cu titlu de prezentare.

Pentru a descrie Serviciile oferite de WASTEBILL, aceasta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte Servicii/ Produse care pot sa nu fie incluse in costurile respectivelor Servicii. 

11. UTILIZAREA APLICATIEI WASTEBILL

Pentru a beneficia de Serviciul Free* oferit de WASTEBILL prin intermediul Aplicatiei, Utilizatorul va:

 • completa formularul necesar pentru crearea contului de Utilizator: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon, denumirea companiei si Codul Fiscal, bifarea obiectivelor pentru folosirea Aplicatiei si setarea parolei;
 • va bifa campul prin care isi exprima acordul cu privire la dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii si de luare la cunostinta a Politicii de confidentialitate;
 • va introduce datele punctelor de lucru pentru care va folosi Aplicatia Wastebill.

Prin finalizarea pasilor crearii contului de Utilizator, acesta consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare pentru utilizarea Aplicatiei, sunt corecte, complete si reale.

In cazul in care apar erori survenite cu ocazia introducerii datelor in campurile special destinate, Utilizatorul poate transmite o solicitare catre adresa de e-mail hello@wastebill.ro, WASTEBILL urmand a decide cu privire la aceasta solicitare.

Ulterior crearii contului, Clientul consimte ca WASTEBILL sa il contacteze, in urmatoarele scopuri/ situatii, prin orice mijloc disponibil/ agreat de Prestator, astfel:

a. furnizarea de informatii suplimentare cu privire la Serviciile disponibile contului ales de utilizator;

b. solutionarea oricaror reclamatii/ sesizari cu privire la Serviciile disponibile.

WASTEBILL poate denunta automat Contractul incheiat cu Utilizatorul, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:

a. datele de identificare ale Utilizatorului sau ale societatii, datele de contact ale reprezentantului legal furnizate in scopul prestarii serviciilor sunt incomplete/ gresite/ false; 

b. activitatea Utilizatorului in cadrul Aplicatiei poate si/ sau produce daune de orice natura de partea WASTEBILL;

c. fara nicio justificare.

Prin folosirea Aplicatiei, Utilizatorul poate utiliza un meniu lateral aflat in stanga paginii care prevede sectiunile corespunzatoare operatiunilor care pot fi realizate in Aplicatie in modul Free*. Meniul Aplicatiei si/ sau functiile acesteia pot fi modificate de catre WASTEBILL.

12. Suport Clienti

Utilizatorul are optiunea de a folosi Tichetul disponibil in Aplicatie. Tichetul reprezinta o posibilitate de a rezolva anumite situatii sau de a remedia nereguli cu care se intampina Utilizatorul in folosirea Aplicatiei. Utilizatorul va completa formularul disponibil si il va trimite catre personalul Wastebill. Echipa Prestatorului va prelua solicitarea si va reveni cu un raspuns in functie de complexitatea solicitarii. 

In cazul in care Utilizatorul se confrunta cu o situatie urgenta ce necesita rezolvare prompta din partea Prestatorului, acesta poate apela numarul de telefon 0754 22 52 40 pentru a intra in legatura cu unul dintre specialistii echipei Wastebill. 

Cazurile transmise prin Tichetul disponibil in Aplicatie pot fi rezolvate intr-un termen de 1-5 zile lucratoare in functie de gradul de dificultate al solicitarii. Urgentele semnalate ca atare vor fi preluate si solutionate cu prioritate. 

13. Valabilitatea ofertelor

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru Serviciile disponibile in cadrul Aplicatiei fara notificarea in prealabil a Utilizatorului in acest sens. Cu toate astea, pretul afisat la momentul solicitarii de creare a contului nu se va modifica, acesta fiind unul ferm pe perioada aferenta abonamentului achitat.  In cazul in care WASTEBILL majoreaza pretul pentru Serviciile sau Ofertele sale, acestea se vor aplica dupa expirarea perioadei initiale a abonamentului incheiat. 

Pretul de achizitie al Serviciilor este cel afisat in Aplicatia Wastebill dupa parcurgerea pasilor necesari pentru crearea contului  de Utilizator. 

Pretul de achizitie al Serviciilor promotionale poate fi afisat in limita perioadei promotionale, in cazul in care aceasta este definita.

Pretul de achizitie al Serviciilor aferente unei comenzi de inregistrare plasate nu se poate modifica la un moment ulterior inregistrarii acesteia. 

Pretul de achizitie al Serviciilor dintr-un Contract deja onorat nu se poate modifica.

14. Plata cu cardul

Clientul poate plati online cu cardul bancar contravalorea Serviciilor pentru care a optat, autorizarea si remiterea Tranzactiilor de acceptare a cardului se realizeaza exclusiv prin intermediul procesatorului de plati Netopia Payments, prin solutia integrata. Netopia Payments este furnizorul Societatii WASTEBILL de solutie software prin care se faciliteaza comertul electronic, insemnand servicii de plata, administrare plati si protectie antifrauda.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard, cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat in prealabil pentru plata online. 

WASTEBILL nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

15. INCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANTA

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre WASTEBILL atunci cand solicitarea de inregistrare cont plasata de catre Utilizator este confirmata, in conformitate cu cerintele legale in materie.    

Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

Durata Contractului este determinata de optiunea Utilizatorului pentru unul dintre pachetele Wastebill disponibile. Durata contractului poate fi pe durata nedeterminata, contractul prelungindu-se doar prin plata anticipata a abonamentului. 

16. INCHIDEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Dupa cum s-a prevazut anterior, WASTEBILL va putea denunta unilateral si va anula automat Contractul incheiat cu Utilizatorul, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

a. furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Utilizator;

b. activitatea Utilizatorului poate produce daune Aplicatiei Wastebill, societatii WASTEBILL sau partenerilor acesteia, ori este susceptibila sa afecteze drepturile de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea;

c. Utilizatorul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei – credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei – credinte;

d. alte motive justificate.

La orice solicitare plasata catre WASTEBILL in vederea crearii contului de utilizator pentru Aplicatie, Utilizatorul este obligat sa verifice si sa accepte cadrul contractual descris in prezentul Document.

In situatia exceptionala in care Prestatorul, din motive obiective, nu mai poate oferi serviciile furnizate prin intermediul Aplicatiei, contul va fi inchis, cu informarea prealabila a Utilizatorului; aceasta situatie va fi adusa la cunostinta Beneficiarului in cel mai scurt timp, iar in functie de statusul abonamentului, Prestatorul poate rambursa contravaloarea restului achitat pentru perioada de timp ramasa din abonament catre Beneficiar. 

17. POLITICA DE ANULARE

Atunci cand trimiteti solicitarea de creare a contului de Utilizator pentru aplicatia Wastebill, inserand date corecte si complete, va garantam urmatoarele:

 • accesul la Aplicatia WASTEBILL la tipul de cont ales;
 • descarcarea/ livrarea documentelor disponibile in Aplicatia WASTEBILL. 

In termenul de 15 zile de utilizare gratuita, Utilizatorul poate renunta oricand la acest cont. In situatia in care imediat dupa crearea contului, Clientul doreste sa renunte la prezentul Contract, acesta va trimite o cerere de anulare catre WASTEBILL.

18. LIMITAREA DE RASPUNDERE

WASTEBILL nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe Continut.

Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip Continut prezentata sau nu in Aplicatie sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

WASTEBILL nu este raspunzator de inscrierile care nu sunt incarcate in Aplicatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic independente de vointa Prestatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte situatii aparute in inregistrarea informatiilor cauzate de furnizorii de servicii si/ sau de Internet, conexiunea la Internet a Utilizatorului etc.. 

In cazul in care Utilizatorul considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre WASTEBILL violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Prestatorul pentru detalii suplimentare, astfel incat WASTEBILL sa remedieze eventualele incalcari.

Utilizatorul foloseste Aplicatia asumandu-si propria responsabilitate, WASTEBILL fiind libera de orice raspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea/ accesarea/ interactiunea cu Aplicatia sau ca urmare a folosirii informatiilor din cadrul Aplicatiei. 

WASTEBILL nu raspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea documentelor sau altor materiale din Aplicatie. 

WASTEBILL nu garanteaza Utilizatorului accesul la Aplicatie sau la Serviciu si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Prestatorului.

WASTEBILL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor aplicatii sau site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele aplicatii sau site-uri, raspunderea o poarta, in mod integral, proprietarii acestora.

Prestatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Aplicatiei si/ sau al Continutului transmis catre Utilizator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Aplicatiei, e-mail-ului sau al unui angajat al WASTEBILL, atunci cand aceasta prin utilizare a Continutului poate produce sau produce efectiv pagube de orice natura de partea Utilizatorului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

WASTEBILL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

a. Serviciul va fi potrivit cerintelor Utilizatorului;

b. Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice tip;

c. Serviciile obtinute in mod gratuit sau contra cost prin intermediul Aplicatiei vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Utilizatorului.

WASTEBILL nu poate fi tinuta responsabila in niciun fel in fata niciunui Utilizator care utilizeaza Aplicatia sau Continutul, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.

In cazul in care exista nemultumiri din partea Utilizatorului, acesta poate o solicitare la adresa de e-mail hello@wastebill.ro.

19. FRAUDA SI SPAM

WASTEBILL nu solicita Utilizatorilor sai, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.), informatii referitoare la date confidentiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale etc..

Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

WASTEBILL nu va fi tinut raspunzator in situatia in care un Utilizator ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/ ca reprezinta interesele WASTEBILL.

Utilizatorul va informa WASTEBILL asupra unor asemenea tentative de frauda, folosind datele de contact disponibile in Aplicatie.

WASTEBILL nu promoveaza SPAM-ul.

Comunicarile realizate de catre Prestator prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, telefonic etc.) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a Aplicatiei/ Continutului si/ sau a Societatii WASTEBILL si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

a. de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;

b. de a altera sau a modifica continutul Aplicatiei sau documentele rezultate din utilizarea Aplicatiei expediate prin orice metoda de catre WASTEBILL catre Utilizator;

c. de a afecta performantele serverului/ serverelor pe care ruleaza Site-ul www.wastebill.ro sau Aplicatia Wastebill;

d. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Continutul expediat prin orice mijloc de catre WASTEBILL catre Utilizator atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului;

e. de a copia informatii, grafice, continutul Aplicatiei Wastebill;

f. de a crea o aplicatie similara Wastebill ce poate induce in eroare publicul. 

20. ACADEMIA WASTEBILL SI MARKETPLACE WASTEBILL

Accesul la Academia de Mediu organizata de catre WASTEBILL se realizeaza prin intermediul Aplicatiei, prin accesarea sectiunii speciale. 

Utilizatorul va avea acces la o serie de publicatii de interes, articole educationale si va fi notificat despre noutatile puse la dispozitie de catre WASTEBILL.

Accesul la Academia Wastebill se realizeaza dupa achitarea tarifului aferent sau achizitionarea unuia dintre pachetele sau ofertele Wastebill. 

Marketplace Wastebill este disponibl intr-o setiune speciala din cadrul aplicatiei Wastebill app.wastebill.ro, pentru comert electronic B2B (business to business), ce permite prezentarea si comercializarea Serviciilor Specialistor/ Consultantilor. 

In cadrul pietei Wastebill Companiile au acces la serviciile listate de catre specialisti in domeniu, avand posibilitatea de a-i contacta si incheie colaborari cu acestia. In acest sens, specialistii isi pot lista serviciile si produsele in cadrul acestei sectiuni, asumandu-si responsabilitatea pentru colaborarile incheiate cu Companiile. 

21. LITIGII

Prin interactiunea cu Aplicatia sau prin folosirea oricarui Continut in legatura cu aceasta trimis de catre WASTEBILL Utilizatorului (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele Termeni si conditii.

Prezentul Contract se considera incheiat in Romania si, in consecinta, este guvernat de dispozitiile legale aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Utilizator si WASTEBILL se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul WASTEBILL.

WASTEBILL nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

22. CLAUZE FINALE

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului Document, precum si orice modificari ale Aplicatiei/ structurii acesteia/ Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Aplicatia si/ sau orice Continut, fara o notificare prealabila a Utilizatorului in acest sens.

Prestatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru eventualele erori aparute in Aplicatie din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul Aplicatiei.

WASTEBILL isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/ sau legaturi pe oricare pagina a Aplicatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

In eventualitatea in care exista intrebari/ sugestii cu privire la WASTEBILL, ne puteti contacta la numarul de telefon 0754 22 52 40  sau la adresa de corespondenta electronica: hello@wastebill.ro

Termenii si conditiile prezente permit Utilizatorului arhivarea si reproducerea acestora, WASTEBILL asigurand o corecta si transparenta informare a acestora. 

Acest document de acord intre parti a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei. 

WASTEBILL S.R.L

 

ULTIMA ACTUALIZARE: 29.11.2022