TERMENI SI CONDITII pentru COMPANII

MARKETPLACE WASTEBILL

1. PREAMBUL 

Marketplace-ul „Wastebill” (denumit in cele ce urmeaza “Marketplace”, „Platforma” sau „Piata”) reprezinta sectiunea din aplicatia web Wastebill app.wastebill.ro dedicata comertului electronic, respectiv listarii, promovarii si comercializarii Serviciilor Consultantilor/ Specialistilor. 

Aplicatia web Wastebill app.wastebill.ro reprezinta proprietatea societatii WASTEBILL SRL (denumita in continuare „Prestator” sau „WASTEBILL”) si avand datele de identificare mai jos mentionate), pusa la dispozitia Utilizatorilor astfel cum vor fi definiti mai jos). 

Prevederile de mai jos stabilesc Termenii si Conditiile de utilizare a Marketplace-ului Wastebill de catre Companii, conditiile privind contactarea Serviciilor prin intermediul acestei platforme, precum si drepturile si obligatiile partilor ce decurg din sau sunt in legatura cu aceste operatiuni (denumite in continuare “Termeni si Conditii“).

Marketplace-ul Wastebill va este pus la dispozitie de societatea WASTEBILL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu nr. 123-135, Bl. D11, Sc. B, Et. 1, Ap. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17527/2021, avand CUI 45049977.

2. DEFINTII

 • Piata Wastebill”/„Marketplace Wastebill” – sectiune speciala din cadrul aplicatiei Wastebill app.wastebill.ro, pentru comert electronic B2B (business to business), ce permite prezentarea si comercializarea Serviciilor Specialistor/ Consultantilor si prin intermediul careia WASTEBILL asigura intermedierea Companiilor si Consultantilor pentru accesarea unei serii de servicii apartinand altor Specialisti;
 • Document” – prezenta versiune a Termenilor si Conditiilor;
 • Termeni si Conditii” – in acceptiunea Regulamentului 2019/ 1150, aceasta notiune reprezinta toti termenii si conditiile sau specificatiile, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt prezentate, care reglementeaza relatia contractuala dintre furnizorul de servicii de intermediere online (i.e. Prestatorul) si intreprinderile utilizatoare ale serviciilor sale de intermediere online (i.e. Partenerii) si care sunt stabilite in mod unilateral de catre furnizorul de servicii de intermediere online, respectiva stabilire unilaterala fiind estimata pe baza unei evaluari globale, pentru care dimensiunea relativa a partilor in cauza, faptul ca a avut loc o negociere sau ca anumite dispozitii ar fi putut fi supuse unei astfel de negocieri si stabilite impreuna de catre furnizorul relevant si de catre intreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online nu este, in sine, decisiv;

!Nota: Pentru claritate, termenul de Partener se refera la Specialistul/ Consultantul ce isi listeaza serviciile in Marketplace-ul Wastebill.

 • Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

i. toate informatiile disponibile in Marketplace-ul Wastebill care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

ii. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Clientului care interactioneaza cu app.wastebill.ro/ Marketplace-ul Wastebill sau Clientilor al caror consimtamant a fost acordat in prealabil in scopul transmiterii comunicarilor comerciale si de marketing de catre Prestator prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

iii. orice informatie comunicata Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc de catre un angajat al Prestatorului, conform informatiilor de contact specificate de catre acest Utilizator/ Client in acest scop;

iv. informatii legate de Ofertele, Serviciile si/ sau preturile practicate, afisate pe Site-ul Wastebill (www.wastebill.ro) sau in Aplicatia Wastebill www.app.wastebill.ro intr-o anumita perioada;

v. date referitore la Parteneri sau Prestator sau alte date privilegiate ale Societatii. 

 • Servicii” – Serviciile listate in Marketplace, impreuna cu descrierea si caracteristicile aferente acestora (daca este cazul), in privinta carora Partenerul garanteaza, la momentul listarii acestora, ca Serviciul va fi pus la dispozitia Companiei ulterior efectuarii formalitatilor necesare;
 • Oferta” – Serviciile avand pret promotional, comercializate de Partener, listate si promovate in Marketplace;
 • Client” / „Utilizatorul” – utilizatorul care s-a inregistrat in app.wastebill.ro in calitate de Companie si care obtine acces la Continut si la Serviciile disponibile din Marketplace-ul Wastebill;
 • Prestator” – detinatorul Marketplace-ului Wastebill integrat in Aplicatia Wastebill www.app.wastebill.ro, reprezentat de  societatea WASTEBILL SRL;
 • Furnizor de servicii de intermediere online” – Orice persoana fizica sau juridica care furnizeaza sau se ofera sa furnizeze servicii de intermediere online intreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online. 

! Nota: In sensul prezentelor Termeni si Conditii, furnizorul de servicii de intermediere online este Prestatorul WASTEBILL;

 • Parteneri” – Specialistii/ Consultantii care isi promoveaza si comercializeaza Serviciile prin intermediul Marketplace-ului detinut si administrat de Prestator; persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce indeplineste conditiile necesare si prevazute de legislatia in vigoare pentru a fi consultant de mediu, specialist, responsabil de mediu si poate presta servicii de consultanta pentru Clienti in domeniul gestiunii deseurilor; Prestatori de servicii precum colectori de deseuri, companii de reciclare/ valorificare/ eliminare deseuri, Laboratoare specializate, OIREP-uri, organizatii colective de preluare a responsabilitatii extinse e producatorilor etc. 
 • Entitate utilizatoare de servicii de intermediere online” – Orice persoana fizica care actioneaza in capacitate comerciala sau profesionala sau orice persoana juridica care ofera bunuri sau servicii clientilor, prin intermediul serviciilor de intermediere online, in scopuri legate de activitatea sa comerciala, de afaceri, mestesugareasca sau profesionala;

!Nota: In sensul prezentelor Termeni si Conditii, Partenerul detine calitatea de intreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online.

 • Servicii de intermediere online” – Servicii care indeplinesc toate cerintele urmatoare:

a. sunt servicii ale societatii informationale in sensul articolului 1, alin. (1), lit. (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului; 

b. le permit intreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sa ofere bunuri sau servicii clientilor, cu scopul de a facilita initierea unor tranzactii directe intre respectivele intreprinderi si clientilor, indiferent de locul in care se incheie in final respectivele tranzactii;

 c. sunt furnizate intreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online pe baza unei relatii contractuale intre furnizorul respectivelor servicii si intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online care ofera bunuri sau servicii clientilor.

! Nota: In sensul prezentului Document, serviciile de intermediere online reprezinta serviciile (listare, promovare, intermediere) puse la dispozitia Partenerului de catre WASTEBILL.

 • Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Client, respectiv intre Partener si Client, prin care Clientul transmite acestora, prin intermediul Platformei, intentia sa de a achizitiona Servicii din Marketplace, context in care Partenerul va fi tinut a onora Comanda si a presta Serviciile Clientilor solicitanti;
 • Comanda finalizata” – Comenzile pentru care Partenerul a emis catre Client un document fiscal (factura etc.) pentru/ in urma prestarii serviciilor;
 • Comunicari comerciale si de marketing” – Orice tip de mesaj trimis de Prestator, in scop de popularizare a ofertelor si serviciilor listate pe Platforma, catre Utilizator (spre exemplu via e-mail / SMS / Viber / WhatsApp/ telefonic / mobile push / webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la oferte, servicii similare sau complementare cu cele pe care Utilizatorul/ Clientul le-a achizitionat/ vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Servicii adaugate in aplicatia Wastebill, Academia Wastebill sau pe site-ul Wastebill, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;
 • Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, numarul de telefon, coduri de identificare client/ identificator online, date de localizare etc.;
 • Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste Marketplace-ul, operatorul de date este reprezentat de Prestator. De asemenea, Partenerii WASTEBILL, carora le sunt oferite serviciile de intermediere online, vor fi considerati operatori de date independenti;
 • Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 
 • Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc..

3. POLITICA GENERALA

A. Dispozitii generale

3.1 Prestarea de servicii de intermediere online de catre Wastebill, utilizarea Platformei de catre Companii pentru a avea acces la Serviciile listate ale Partenerilor, implica acceptarea prezentelor Termeni si Conditii. 

3.2 Prestatorul isi rezerva dreptul de a face modificari si actualizari ale prezentelor Termeni si Conditii, fara precizarea motivelor care au stat la baza modificarilor operate. Modificarile propuse nu vor intra in vigoare inainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabila si proportionala cu natura si anvergura modificarilor avute in vedere si cu consecintele acestora pentru intreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online in cauza. 

3.3 Prestatorul isi rezerva dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori in afisare care pot surveni in urma unor greseli de dactilografiere, lipsa de acuratete sau alte erori, fara a anunta in prealabil Utilizatorii.  

B. Serviciile de intermediere online

  3.4 Serviciile de intermediere online oferite de Prestator, astfel cum acestea au fost definite in cadrul primei sectiuni a prezentelor Termeni si Conditii, se refera la listarea, respectiv promovarea serviciilor Partenerului in Marketplace-ul Wastebill.

  3.4 WASTEBILL va presta servicii de agentie pentru Parteneri, servicii ce constau in prezentarea Serviciilor Partenerului prin intermediul Platformei WASTEBILL catre Clienti.

  3.6 In contextul oferirii de servicii de intermediere online, Prestatorul va actiona ca un intermediar independent, ca un agent al Partenerului, fara a-si asuma riscuri legate de operatiunea de vanzare a Serviciilor listate de Partener in Marketplace si fara a prelua proprietatea sau riscurile Serviciilor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Partenerului.

  C. Restrictionarea/ suspendarea furnizarii serviciilor de intermediere online

   3.7 In cazul in care Prestatorul decide sa restrictioneze sau sa suspende furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener in legatura cu serviciile oferite de aceasta din urma, Prestatorul va oferi atat Partenerului, cat si Companiei, inainte sau la momentul la care intra in vigoare restrictionarea sau suspendarea, o justificare a deciziei respective, pusa la dispozitie pe un suport durabil.

   3.8 Prestatorul isi rezerva dreptul de limitare a accesului Partenerului la Marketplace sau de suspendare a accesului acestuia in oricare din situatiile urmatoare:

   a. Incercari de deturnare a Comenzilor sau de prejudiciere a Clientilor WASTEBILL, prin prestarea diferitelor tipuri de activitati (comenzi intarziate, servicii neconforme cu specificatiile afisate pe Platforma etc.);

   b. Activitatea Partenerului are efecte negative asupra activitatii Prestatorului;

   c. Reclamatii efectuate de catre Beneficiarul serviciilor privind neindeplinirea obligatiilor de catre Partener, aspecte ce afecteaza buna activitate si imagine a WASTEBILL. 

   3.9 In cazul in care Prestatorul suspenda din eroare furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener, WASTEBILL va relua de indata furnizarea acestor servicii, intr-un termen rezonabil de la momentul la care a descoperit eroarea comisa. 

   3.10 Separat de situatia suspendarii, Prestatorul are dreptul la repararea integrala a oricarui prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate de catre Partenerul acestuia.

   3.11 In caz de suspendare, Partenerul intelege si accepta ca nu are nicio pretentie in acest sens, neputand a imputa Prestatorului eventuale venituri nerealizate.     

   D. Ierarhia 

   3.12 In efectuarea operatiunilor de listare a Serviciilor Partenerilor pe Platforma, Prestatorul poate avea in vedere criterii precum:

   a. caracteristicile serviciilor oferite Clientilor;

   b. relevanta acestor caracteristici pentru Clienti.

   E. Produse si servicii auxiliare 

   3.13 Prestatorul acorda posibilitatea Partenerilor de a transmite Clientilor si alte oferte de produse sau servicii auxiliare.

   3.14 Partenerul se va asigura ca Produsele/ Serviciile auxiliare livrate vor respecta aceleasi standarde de calitate similare cu cele aplicabile Serviciilor comandate si ca, prin transmiterea acestora, nu se va prejudicia in niciun fel nici Prestatorul si nici Clientii acestuia. 

   3.15 Prestatorul nu va fi tinut responsabil pentru oferirea de Produse sau servicii auxiliare, sub orice modalitate (tip promotie, oferta etc.), Partenerul fiind unicul responsabil cu privire la caracteristicile acestor Produse si la livrarea lor efectiva. 

   3.16 Daca va considera oportun, Prestatorul va putea oferi, la randul sau, Produse sau servicii auxiliare celor comandate de Clienti.

   F. Tratament diferentiat

   3.17 Prestatorul nu va acorda niciun tip de tratament diferentiat Serviciilor comercializate de Partener prin intermediul Platformei, precum si nici Produselor si serviciilor auxiliare comercializate de Prestatorul insusi.

   3.18 Astfel, atat Partenerul cat si Prestatorul vor beneficia de un tratament echitabil, analizat pe criterii de tip economic, juridic, comercial etc., care vizeaza, in special, urmatoarele aspecte:

   a. accesul pe care WASTEBILL sau Partenerii il pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, utilizatorii Platformei sau clientii le furnizeaza in vederea utilizarii serviciilor de intermediere online sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

   b. ierarhia sau alte setari aplicate de Prestator care influenteaza accesul Clientilor la bunuri sau servicii oferite prin intermediul acestor servicii de intermediere online de catre alte intreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online;

   c. orice plata directa sau indirecta perceputa pentru utilizarea serviciilor de intermediere online;

   d. accesul la servicii, conditiile sau orice plata directa sau indirecta perceputa pentru utilizarea serviciilor sau a functionalitatilor ori a interfetelor tehnice care sunt relevante pentru Parteneri si care sunt legate direct de utilizare a acestor servicii.

   G. Pretul pentru accesul la Marketplaceul Wastebill

   3.24 Accesul la marketplace este gratuit pentru Companii.

    

   4. PROCEDURA DE LUCRU

   A. Listarea de Servicii pe Platforma 

   4.1 In ceea ce priveste listarea Serviciilor pe Platforma, Partenerul are obligatia de a pune la dispozitia Companiilor si de a comercializa prin intermediul Marketplace-ului WASTEBILL doar Servicii sigure si care respecta legislatia specifica in vigoare. In acest sens, Partenerul va transmite in Oferta sa toate informatiile aferente calitatii sale (i.e. Consultant de mediu) Serviciilor, care vor fi complete si corecte si care se vor referi la: descrierea, orice atentionari si/ sau informatii relevante privitoare disponibilitatea Serviciului, conditiile si termenele de prestare a Serviciilor, conditiile si termenele de livrare, pretul Serviciului, oferte referitoare la Servicii si perioada de valabilitate a ofertelor, datele Partenerului etc. 

   4.2 In cazul in care se impune o modificare a informatiilor furnizate initial, referitoare la Serviciile/ produsele listate de Partener, aceasta trebuie operata de Partener in cel mai scurt timp posibil de la momentul identificarii oportunitatii acesteia. 

   B. Preluarea si onorarea Comenzilor

   4.3 Solicitarile de oferta si Comenzile Clientilor se pot prelua prin intermediul Marketplace-ului WASTEBILL de catre Partener, care are isi asuma singur obligatiile fata de clientul Companie. Platforma Marketplace Wastebill nu este in niciun fel resposanbila de negocierile, discutiile sau operatiunile incheiate intre clientul Companie si Partener. 

   4.4 Partenerul are obligatia de a presta Serviciile comandate de catre Client respectand termenul   specificat in oferta (daca este cazul) sau in modalitatea agreata de acestia. Serviciile prestate vor fi insotite de toate documentele necesare si obligatorii conform reglementarilor aplicabile (spre exemplu: factura fiscala, documente ce trebuie depuse la autoritati conform calendarului raportarilor etc). WASTEBILL nu este in nicio situatie responsabil de serviciile prestate sau produsele livrate de Partener. 

   4.5 Wastebill nu poate fi tinut responsabil in cazul in care o institutie financiar-bancara identifica operatiuni cu carduri suspecte de frauda, realizate de Clientii ce achizitioneaza serviciile Partenerului. Partenerul intelege si accepta ca WASTEBILL nu va suporta riscul fraudei cu carduri bancare de catre Clienti si/ sau  Parteneri. 

   4.6 Partenerul are obligatia transmiterii catre Client a pretului final de vanzare a Serviciului/ produsului (in care sunt incluse TVA sau orice alte impozite si taxe asociate, daca este cazul), fiind direct raspunzator de cuantumul sumelor incasate pentru Servicii, WASTEBILL actionand doar ca un intermediar prin punerea la dispozitie a Marketplaceului drept spatiu de comunicare. Orice eroare in calculul preturilor cade strict in sarcina Partenerului, WASTEBILL neputand fi tinut raspunzator in niciun fel de erori de pret ale Servciilor sau de determinarea, colectarea sau plata oricarei taxe sau impozit asociat Serviciilor.

   4.7 Comenzile (Serviciile/ produsele) anulate la solicitarea Clientilor nu vor fi imputabile WASTEBILL, ci doar Partenerului. 

   4.8 Partenerul se obliga sa respecte termenele de livrare asumate, pretul Serviciilor transmise prin Oferta si comanda Clientului, fiind obligat sa remedieze pe cheltuiala sa orice neconcordanta sesizata de Client intre Serviciul primit si cel comandat. 

   4.9 Eventualele reclamatii inregistrate de Wastebill aduse direct Prestatorului de catre Client, referitoare la modul si termenul de rezolvare a problemelor/ reclamatiilor legate de Serviciile prestate de Consultant/ Specialist, vor fi comunicate catre Partener. In cazul in care reclamatiile aduc prejudicii WASTEBILL, atat din punct de vedere financiar cat si al imaginii publice, WASTEBILL isi rezerva dreptul de solicita Partenerului incetarea colaborarii cu Clientul, cu plata de daune – interese.

    

   5. PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

   5.1 Toate marcile inregistrate ale WASTEBILL si materialele asociate acestora sunt proprietatea exclusiva a societatii WASTEBILL S.R.L. si nu vor putea fi folosite de Partener/ Client decat cu acordul expres prealabil al WASTEBILL si doar in scopurile mentionate de catre acesta.

   5.2 Accesul la Platforma WASTEBILL si la orice element al Platformei WASTEBILL nu constituie un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT, acestea ramanand in proprietatea exclusiva a WASTEBILL.

   5.3 Partenerul isi exprima acordul ca toate fotografiile Serviciilor acestuia, precum si eventualele materiale publicitare realizate in legatura cu Serviciile intra in proprietatea WASTEBILL de la momentul la care au fost predate catre WASTEBILL si vor putea fi folosite de catre acesta, fara nicio restrictie, fara limitare teritoriala sau temporala.

   5.4 Partenerul isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a Serviciilor listate prin intermediul Marketplace-ului, asigurand WASTEBILL ca detine toate drepturile si autorizarile necesare prestarii acestora, Partenerul fiind singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Serviciile respective, acesta fiind obligat sa remedieze situatia in cauza si sa despagubeasca Clientii sau tertii afectati, precum si pe WASTEBILL pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia de mai sus nu este adevarata.

   6. ACCESUL LA DATE 

   6.1. Avand in vedere modalitatea in care serviciile de intermediere online oferite de Prestator sunt utilizate de Partener, WASTEBILL si Specialistul/ Consultantul vor avea acces la toate datele necesare comunicarii de Servicii prin intermediul Marketplace-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: datele de contact si de identificare apartinand Clientilor si care pot consta in: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa, precum si orice alte categorii de date puse la dispozitie de catre acestia.

   6.2 La momentul primirii unei Solicitari de Oferta pentru un Serviciu apartinand Partenerului, acestuia ii vor fi puse la dispozitie datele Clientului, necesare prestarii efective a Serviciului solicitat.

   6.3 WASTEBILL si Specialistul/ Consultantul pot avea acces la datele apartinand reprezentantilor/ persoanelor de contact/ personalului acestora apartinand Clientului, context in care WASTEBILL si Specialistul/ Consultantul iau la cunostinta de acestea la momentul initierii relatiei contractuale, dar si pe parcursul derularii acesteia.

   6.4 Prestatorul va asigura stricta confidentialitate a datelor Partenerilor sai, astfel incat acestea sa nu faca obiectul unor procese de prelucrare neconforma, de natura a prejudicia drepturile si libertatile persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate.

   6.5 Datele si informatiile prelucrate in contextul relatiei dintre WASTEBILL si Specialist/ Consultant pot fi comunicate unor terte entitati sau persoane fizice (spre exemplu: servicii de curierat, avocati, consilieri juridici – daca este cazul, furnizorilor de servicii de contabilitate etc.) in scopul prestarii efective a Serviciilor prin intermediul Platformei, dar si pentru gestionarea eficienta a resurselor de orice tip apartinand Prestatorului, aflate in legatura cu relatia dintre acesta si Specialist/ Consultant.

   6.6 Partenerul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal conform prevederilor legale in materie. WASTEBILL nu raspunde in nicio situatie de procesele de prelucrare a datelor de catre Partener.

   7. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

   7.1 In cadrul derularii relatiei contractuale, Compania si Partenerul pot transmite reciproc informatii proprii, considerate confidentiale, sau pot avea acces la astfel de informatii. In acest context, acestia se obliga sa ia toate masurile necesare prevenirii divulgarii catre terti a unor astfel de informatii pe care le obtin reciproc. 

   7.2 Compania si Partenerul convin ca toti angajatii si colaboratorii sau partenerii acestora vor intreprinde toate masurile necesare, astfel incat acestia sa nu dezvaluie sau sa foloseasca in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Document, orice informatie privitoare la cealalta parte sau la activitatea acesteia obtinuta pe perioada derularii serviciilor contractate.

   7.3 WASTEBILL, Partenerul si Compania convin sa protejeze confidentialitatea informatiilor pe care le obtin reciproc in contextul executarii obligatiilor ce decurg din prezentul Document. In acest scop, nici una din parti nu va divulga informatii confidentiale fara acordul scris al celeilalte parti.

   7.4 Niciun material livrat nu trebuie sa fie disponibil unor terte parti neautorizate. Partenerul nu va permite accesul la aceste informatii si nu va dezvalui niciunei terte persoane continutul documentelor Clientului sau secretele de afaceri care sunt considerate de Client ca fiind importante si necesar a fi pastrate confidentiale, in scopul protejarii intereselor de afaceri, fara acordul scris prealabil, cu exceptia cazului in care acest lucru este cerut de lege, dar si atunci cand este necesar in vederea implementarii prezentului contract. 

   7.5 Orice dezvaluire a informatiilor considerate a fi confidentiale, va reprezenta o incalcare a secretelor de afaceri apartinand Companiei/ WASTEBILL daca Partenerul a obtinut informatia indirect sau direct printr-o terta persoana care la data la care a aflat secretele de afaceri sau inaintea acestei date se afla intr-o relatie de afaceri sau o alta relatie cu Compania/ WASTEBILL.

    

   8. INCETAREA RELATIEI DINTRE PARTENER SI COMPANIE

   8.1 Prestarea serviciilor dintre Clientul Companie si Partener va inceta in conditiile agreate de acestia. 

   8.2 Incetarea Contractului nu va aduce atingere obligatiilor scadente intre Clientul Companie si Partener. 

   8.3 Partenerul va fi raspunzator pentru toate obligatiile ce ii revin in relatia cu Clientii Companie.

   8.4 In situatia aparitiei unui eveniment neprevazut, de natura a afecta executarea obligatiilor Partilor, acestea vor proceda la renegocierea clauzelor si conditiilor contractuale, astfel incat Contractul sa isi poata produce in continuare efectele. 

   8.5 Producerea unui astfel de eveniment va fi adusa la cunostinta Partii intr-un termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea acestuia, printr-o notificare scrisa transmisa prin e-mail/ posta, cu confirmare de primire. 

   8.6 Partile se obliga sa procedeze la negocierea conditiilor contractuale intr-un termen de maximum 15 (cinsprezece) zile calendaristice de la momentul notificarii in scris a aparitiei evenimentului care afecteaza executarea obligatiilor contractuale.

   9. SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

   9.1 Reclamatiile Partenerului/ Companiei vor fi solutionate intern, la nivelul Prestatorului sau Partenerului.

   9.2 Personalul Prestatorului avand atributii in acest sens va inregistra reclamatiile Companiilor/ Partenerului si va gestiona reclamatiile primite cu celeritate, urmand a le solutiona intr-un termen rezonabil.

   9.3 In contextul solutionarii reclamatiilor Companiei/ Partenerului, Prestatorul va actiona cu respectarea principiilor transparentei si al egalitatii de tratament in situatii echivalente si al tratarii plangerilor proportional cu importanta si complexitatea lor.

   9.4 Sistemul intern de gestionare a reclamatiilor permite Companiei/ Partenerilor sa adreseze reclamatii direct catre Prestator, reclamatii cu privire la oricare dintre urmatoarele aspecte:

   a. presupusa nerespectare de catre Partener/ Prestator a obligatiilor prevazute in prezentul Document, si care afecteaza prestarea Serviilor catre Client;

   b. aspectele tehnologice care se refera direct la furnizarea serviciilor de intermediere online si care il afecteaza pe Companie/ Partener;

   c. masurile luate de Partener sau comportamentul acestuia care se refera direct la furnizarea serviciilor de intermediere online si care il afecteaza pe acesta/ Clientul.

   9.5 In acest context, Prestatorul:

   a. analizeaza in mod corespunzator reclamatiile primite si masurile pe care este posibil sa fie nevoit sa le ia pentru a rezolva in mod adecvat problema care a fost supusa atentiei;

   b. trateaza reclamatiile in mod rapid si eficace, tinand seama de importanta si de complexitatea problemei sesizate;

   c. ii comunica Partenerului rezultatul procesului intern de solutionare a reclamatiilor, transmitandu-i acestuia un raspuns personalizat si redactat intr-un limbaj simplu si inteligibil.

   9.6 Orice reclamatie a Partenerului/ Clientului va fi transmisa la adresa de e-mail: hello@wastebill.ro.

   9.7 Daca va considera neintemeiata reclamatia primita, Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu o solutiona, furnizand Partenerului motivele care au stat la baza acestui refuz de solutionare.

   9.8 Raspunsul la reclamatiile primite va fi furnizat in mod rezonabil, intr-un termen de cel mult 30 de zile de la momentul primirii acesteia de Prestator (in acest sens, data primirii va fi inscrisa pe confirmarea de primire – in situatia in care solicitarea se transmite prin posta, respectiv va fi reprezentata de data la care e-mail-ului transmis ii va fi confirmata primirea in mod electronic de Prestator).

   9.9 Raspunsul la reclamatie va fi furnizat Partenerului/ Clientului in aceeasi modalitate in care reclamatia a fost transmisa Prestatorului, daca acesta din urma nu solicita transmiterea sa intr-un alt mod. 

   10. LEGEA APLICABILA. LITIGII. PROCEDURA MEDIERII

   10.1 In cazul unui litigiu survenit intre Client si Partener, acestia vor incerca stingerea acestuia pe cale amiabila.

   10.2 In situatia in care Partile nu reusesc sa solutioneze litigiile aparute in mod amiabil, acestea vor incerca solutionarea diferendelor prin procedura extrajudiciara, context in care vor apela la procedura medierii, desemnand, in acest sens, un mediator insarcinat cu rezolvarea conflictului.

   10.3 Partile se vor asigura ca mediatorul ales pentru solutionarea diferendului respecta urmatoarele conditii:

   a. Este impartial si independent;

   b. Serviciile sale de mediere sunt abordabile ca pret pentru Parti;

   c. Poate furniza serviciile de mediere in limba in care sunt redactate prezentele Termeni si Conditii (limba romana), care reglementeaza relatia contractuala dintre Prestator si Partener;

   d. Poate fi contactat in mod facil, atat fizic, cat si de la distanta, folosind tehnologiile de comunicatii;

   e. Poate furniza serviciile de mediere fara intarzieri nejustificate;

   f. Dispune de un nivel satisfacator de intelegere a relatiilor dintre Prestator si Partener.

   10.4 In pofida naturii voluntare a medierii, Partile se vor implica cu buna – credinta pe parcursul oricaror incercari de soutionare a conflictelor prin pricedura medierii.

   10.5 Costurile ocazionate de recurgerea la procedura medierii vor fi suportate de Parti in modalitatea sugerata de mediator, care va tine seama de toate elementele relevante ale litigiului supus atentiei acestuia si, in special, de pretentiile Partilor, de comportamentul acestora, precum si de dimensiunea si puterea financiara a Partilor una fata de cealalta.

   10.6 Orice incercare de a se ajunge la un acord prin mediere nu afecteaza drepturile Partilor de a initia actiuni in justitie.

   10.7 In situatia in care Partile nu vor solutiona in mod amiabil conflictul survernit intre acestea intr-un termen de 30 (treizeci) de zile de la data notificarii adresate de partea reclamanta, precum nici prin apelarea la procedura medierii, Partea interesata va putea inainta o sesizare catre instanta de judecata.

   10.8 WASTEBILL nu poate fi tras la raspundere in nicio situatie in cazul in care intre Companie si Partener exista neintelegeri sau conflicte. Orice diferend nascut din relatia contractuala dintre Companie si Partener se va rezolva exclusiv de aceste din urma parti. 

   11. NOTIFICARI 

   11.1 Orice comunicare sau notificare este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris, prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati: personal, prin curier, prin corespondenta electronica (e-mail) sau prin posta cu confirmare de primire, la datele de contact transmise de Partener sau prevazute in prezentul Document daca sunt adresate Prestatorului.

   11.2 Partea care isi modifica adresa postala si/ sau adresa de e-mail indicata pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/ reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului Contract, va anunta imediat cealalta Parte cu privire la aceasta modificare.

   12. POLITICA CONCURENTIALA

   12.1 Preturile Serviciilor listate pe Platforma se determina in mod liber, prin concurenta, de catre Partener, pe baza cererii si ofertei. 

   12.2 WASTEBILL nu va impune/ recomanda Partenerilor preturi de vanzare, limitarea comercializarii Serviciilor si conditii de tranzactionare inechitabile.

   12.3 WASTEBILL nu va aplica in raporturile cu Partenerii sai conditii inegale la prestatii echivalente, creand astfel acestora un dezavantaj concurential.

   12.4 WASTEBILL nu va conditiona incheierea contractelor si comercializarea Serviciilor de acceptarea unor prestatii suplimentare, care prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte. 

   12.5 WASTEBILL nu va restrange capacitatea Partenerului de a-si stabili pretul de vanzare si nu va restrange zona teritoriala sau clientii carora Partenerul le poate vinde Serviciile sale.

   13. DISPOZITII FINALE

   13.1 Prezentul Document stabileste termenii si conditiile de utilizare a Marketplace-ului Wastebill de catre Companii, conditiile privind listarea Serviciilor de catre Specialisti/ Consultanti prin intermediul acestei platforme, precum si drepturile si obligatiile Partilor ce decurg din sau sunt in legatura cu aceste operatiuni derivate din activitatea acestora in piata Wastebill. 

   13.2 Daca, in orice moment pe durata relatiei dintre Parti, orice prevedere a Termenilor si Conditiilor este sau devine ilegala, invalida sau neaplicabila in orice sens, conform legislatiei aplicabile, legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest Document nu vor fi afectate sau influentate negativ de acestea.

   13.3 Compania cunoaste si accepta fara obiectiuni faptul ca Prestatorul poate lista prin intermediul Platformei atat servicii similare cu Serviciile Partenerului, cat si Servicii de alta natura, fie printr-o oferta comerciala proprie a Prestatorului, fie pe seama altor parteneri (inclusiv concurenti directi sau potentiali ai Partenerului) care au intrat in relatii contractuale cu Prestatorul pentru prezentarea si comercializarea Serviciilor lor prin intermediul Platformei.

   13.4 Clientul declara ca a citit si a inteles clauzele prezentelor Termeni si Conditii si se obliga sa respecte si sa indeplineasca toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg din acestea.

   WASTEBILL S.R.L.

   Utima actualizare: 29.11.2022