De ce avem nevoie de Responsabil de Mediu

Pentru a reduce pericolul perturbării mediului înconjurător, în ultimii ani au fost adoptate legi prin care se urmărește minimizarea impactului negativ asupra mediului înconjurător, atât la nivel individual cât și la nivelul companiilor care desfășoară activități economice pe teritoriul României. 

În ceea ce privește activitățile economice, legislația în vigoare impune o serie de măsuri pentru a reduce și chiar a elimina, pe cât posibil, poluarea.

Astfel, pentru a putea funcționa legal, pe lângă alte obligații care decurg din desfășurarea activității economice, orice societate din România are obligația de a se alinia la cerințele legale cu privire la protecția mediului. 

Legislația de mediu este însă foarte complexă, iar pentru a alinia societatea la cerințele legale din domeniu este necesară identificarea corectă a obligațiilor care decurg din desfășurarea activității respective, precum și îndeplinirea acestora într-un mod corespunzător. 

Aceste atribuții sunt în sarcina unui Responsabil de mediu.

Ce este un Responsabil de mediu și ce sarcini are de îndeplinit?

Conform standardelor ocupaționale, Responsabilul de mediu este persoana calificată și specializată care se ocupă cu protejarea mediului conform sistemului de management de mediu în cadrul unei organizaţii.

Ocupația de Responsabil cu problemele de mediu a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) în 2007, însa atribuțiile specifice responsabilului de mediu au apărut încă din anul 2005, în urma cerințelor prevăzute în OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului. 

Conform acesteia, toate societățile care desfășoară activități cu un impact semnificativ asupra mediului au obligația de a organiza structuri proprii, specializate în protecția mediului, fiind vizate în principal companiile care dețin autorizație de mediu care, prin prisma activităților pe care le desfășoară, sunt considerate ca având un puternic impact asupra mediului.

O altă obligație legislativă, care face referire la responsabilul de mediu, este stipulată în Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Legea nr. 211/2011 cuprinde obligațiile tuturor actorilor implicați în gestionarea deșeurilor deci, implicit cele ale generatorilor sau producătorilor de deșeuri. Astfel, indiferent de dimensiune, de obiectul de activitate sau de obligativitatea de a deține sau nu autorizația de mediu, toți deținătorii și producătorii de deșeuri au obligația de a desemna o persoană care să urmărească și să îndeplinească obligațiile privind regimul deșeurilor, impuse prin desfășurarea activității sale economice. Compania poate desemna această persoană din rândul propriilor angajați sau poate delega această obligație unei terțe persoane, care poate fi din rândul consultanților. Această persoană poate fi chiar responsabilul de mediu, specialistul în managementul deșeurilor sau responsabilul cu gestiunea deșeurilor (vom clarifica aceste noțiuni în articolele viitoare).

Așadar, indiferent de domeniul de activitate, fie că vorbim de o activitate de birou, o activitate de comerț sau de una de producție, toate se confruntă cu obligația respectării legislației în vigoare și, prin urmare, au obligația de a desemna o persoană care să identifice și să îndeplinească obligațiile privind regimul deșeurilor.

Principalele atribuții ale unui Responsabil de Mediu

Responsabilul de mediu are de îndeplinit și de realizat nenumărate activități în cadrul companiei, prin care se urmărește:

 • protejarea factorilor de mediu, precum: apa, aerul, solul, subsolul etc.;
 • sănătatea oamenilor implicați, cum ar fi salariații companiei și vecinii;
 • modul de gestionare a substanțelor chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor etc.

Iată care sunt principalele atribuții îndeplinite de Responsabilul de mediu:

 • gestionarea actelor normative de mediu;
 • elaborarea programului de management de mediu;
 • coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului;
 • elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • realizarea auditului intern;
 • elaborarea Programului de audit intern;
 • supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență;
 • întocmirea documentației de management de mediu;
 • raportarea activității de mediu.

Pentru a putea identifica sursele de poluare și punctele de prelevare probe sau pentru verificarea încadrării în limitele impuse de cerințele legale, Responsabilul de mediu trebuie să cunoască foarte bine compania, de la materii prime auxiliare și procese tehnologice, la utilajele și echipamentele din dotare.

Complexitatea activităților sale depinde de natura și de mărimea companiei (organizației) în care a fost desemnat responsabil de mediu.

Responsabilul de Mediu trebuie să dețină studii superioare, de preferat în domenii conexe protecției mediului și să dețină competențe specifice activității sale, dobândite prin programe de formare, cum ar fi cursurile de perfecționare profesională, care se încheie cu un test de evaluare a competențelor dobândite.

Competențele necesare unui Responsabil de mediu

Conform standardelor ocupaționale, competențele pe care trebuie să le dețină un responsabil de mediu includ:

1. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului

În acest sens, Responsabilul trebuie să aibă cunoștințele și deprinderile necesare aplicării prevederilor legale de protejare a mediului, acționării în scopul diminuării riscurilor de mediu precum și a consumului de resurse naturale.

Activități care impun aceste competențe:

 • Identificarea riscurilor în muncă;
 • Punerea în practică a prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la situațiile de urgentă;
 • Reducerea factoriilor de risc;
 • Intervenția în caz de accident.

2. Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

Acest aspect se referă la cunoștințele și deprinderile necesare în vederea aplicării corecte a prevederilor legale, referitoare la sănătatea, securitatea în muncă și situațiile de urgentă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării de prim ajutor și intervenție în cazul situațiilor de urgență.

Activități care impun aceste competențe:

 • Identificarea factorilor de risc pentru mediu;
 • Aplicarea prevederilor legale de protecție a mediului;
 • Acționarea în scopul diminuării riscurilor de mediu;
 • Acționarea în scopul diminuării consumurilor de resurse naturale.

3. Aplicarea procedurilor de calitate 

Responsabilul de mediu are nevoie de cunoștințe și deprinderi în scopul asigurării cerințelor de calitate ale lucrărilor/ operațiilor executate, verificarea atentă a rezultatului activităților desfășurate și remedierea promptă a eventualelor deficiențe constatate.

Activități care impun aceste competențe:

 • Identificarea cerințelor de calitate specifice;
 • Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calității;
 • Verificarea calității lucrărilor/ operațiunilor executate;
 • Remedierea defecțiunilor constatate. 

4. Coordonarea programului de instruire a personalului

Pentru coordonarea programului de instruire a personalului, responsabilul de mediu are nevoie de cunoștințe și deprinderi necesare pentru coordonarea și participarea cu atenție distributivă la instruire cu prevederile legale de mediu și la etapa de evaluare a cunoștințelor personalului.

Activități care implică aceste competențe:

 • Identificarea necesarului de instruire;
 • Intocmirea programului de instruire;
 • Instruirea personalului;
 • Evaluarea cunoștințelor personalului.

5. Gestionarea cerințelor legale de mediu

În acest sens, Responsabilul de mediu trebuie să dețină cunoștințe și deprinderi necesare gestionării cerințelor legale de mediu.

Activități care implică aceste competențe:

 • Identificarea necesarului de instruire și identificarea proceselor tehnologice;
 • Selectarea cerințelor legale de mediu proprii organizației (acte normative și alte cerințe);
 • Organizarea cerințelor legale de mediu;
 • Menținerea la zi a cerințelor legale de mediu.

6. Elaborarea programului de management de mediu 

Are nevoie de cunosținte și deprinderi necesare elaborării programului de management de mediu.

Activități care implică aceste competențe:

 • Identificarea aspectelor de mediu;
 • Selecționarea aspectelor de mediu semnificative;
 • Stabilirea obiectivelor de mediu;
 • Întocmirea programului de management de mediu.

7. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu 

Necesită cunoștințe și deprinderi în scopul elaborarii programului de monitorizare. 

Activități care implică aceste competențe:

 • Identificarea surselor de poluare pe factori de mediu;
 • Stabilirea punctelor de verificare și control pentru factorii de mediu;
 • Identificarea indicatorilor de calitate ai factorilor de mediu;
 • Stabilirea frecvenței de monitorizare.

8. Monitorizarea factorilor de mediu

Cunoștințele și deprinderile necesare în acest sens sunt în scopul îndeplinirii cu succes a activității de evaluare a rezultatelor obținute de la monitorizarea factorilor de mediu.

Activități care implică aceste competențe:

 • Analiza și interpretarea rezultatelor obținute în urma monitorizării factorilor de mediu;
 • Controlul activității de etalonare a echipamentelor de monitorizare;
 • Evaluarea conformității cu cerințele legale de mediu.

9. Realizarea auditului intern

Responsabilul de mediu are nevoie de cunoștințe și deprinderi în scopul îndeplinirii realizării auditului intern. 

Activități care implică aceste competențe:

 • Verificarea documentelor de mediu;
 • Verificarea aplicării cerințelor de mediu;
 • Întocmirea Raportului de audit;
 • Completarea Raportului de neconformitate.

10. Elaborarea programului de audit intern 

În acest sens se impun cunoștințe și deprinderi necesare elaborării programului de audit intern.

Activități care implică aceste competențe:

 • Identificarea compartimentelor organizației;
 • Întocmirea Planurilor de audit intern pe compartimente;
 • Stabilirea frecvenței auditurilor interne;
 • Întocmirea programului de audit.

11. Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență

Sunt necesare cunoștințe și deprinderi pentru supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență. 

Activități care implică aceste competențe:

 • Întocmirea listei cu situațiile de urgentă posibile în organizație, cu efecte asupra mediului;
 • Verificarea planurilor pentru situațiile de urgență, cu efecte asupra mediului;
 • Întocmirea Planului de Prevenire și Combatere a Poluarii Accidentale a apelor;
 • Supravegherea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență, cu efecte asupra mediului.

12. Raportarea activității de mediu

Se referă la cunoștințele și deprinderile necesare pentru raportarea activități de mediu. 

Activități care implică aceste competențe:

 • Structurarea datelor specifice de mediu;
 • Evidențierea neconformităților de mediu;
 • Stabilirea măsurilor de îmbunătățire continuă;
 • Întocmirea Raportului activității de protejare a mediului din organizație.

Descarcă documentul complet emis de ANC, în ceea ce privește standardul ocupațional pentru Responsabilul de Mediu:

http://intern.anc.edu.ro/standarde/standarde_ocupationale/management/uploads/Responsabil%20mediu_00.pdf 

Meseria de Responsabil de mediu este foarte frumoasă, însă poate fi destul de provocatoare. Identificarea corectă a obligațiilor de mediu precum și îndeplinirea acestora într-un mod corespunzător este absolut necesară, iar nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni contravenționale uriașe.

Vrei să înveți sau să-ți perfecționzei aptitudinile de responsabil de mediu? Fă-ți abonament în Academia de Mediu Wastebill și învață de la Experți de Mediu, tot ce trebuie să știi și cum se implemntează corect legislația de mediu.  Află mai multe despre Academia de Mediu, aici.

Ai nevoie de un responsabil de mediu sau un specialist care să preia această responsabilitate pentru compania ta? Accesează Marketplace-ul de Mediu Wastebill și solicită ajutor specialiștilor din platformă. Sau contactează-ne și îți vom recomanda noi unul potrivit pentru specificul companiei tale.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.