Pe scurt, raspunsul la aceasta intrebare este – respectand obligatiile impuse prin legislatia de mediu aplicabila, pentru activitatile economice intreprinse de societate.

Insa, asa cum am aflat din articolele anterioare, cand vine vorba de obligatiile de mediu legislatia este foarte vasta, iar in functie de activitatile economice desfasurate de companie, dar si dimensiunea si sectorul din care aceasta face parte, obligatiile pot fi mai simple sau mai complexe.

Asadar, primul pas in evitarea eventualelor sanctiuni aplicate de catre Garda de Mediu il reprezinta identificarea obligatiilor specifice – care decurg din desfasurarea activitatii societatii, urmat de implementarea acestora, conform cerintelor legale.

In articolul precedent ai aflat care este Lista documentelor si aspectelor cel mai frecvent verificate de catre Garda de Mediu, iar pentru a te sustine in misiunea ta de Responsabil de mediu, in acest articol vom detalia aceste documente si aspecte adesea verificate, si iti vom oferi recomadarile noastre cu privire la implementarea lor.

Astfel, vei putea alinia companiile din portofoliul tau la cerintele legale, evitand totodata, amenzile si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Cele mai frecvente aspecte si documente verificate in timpul controalelor Garzii de Mediu

De regula, primul aspect verificat este existenta actelor de reglementare, din punct de vedere al protectiei mediului, iar aici ne referim la urmatoarele documente, dupa caz:

Avizul de mediu – care este obligatoriu la faza de plan sau program (de exemplu: la aprobarea planurilor urbanistice generale, zonale sau de detaliu);

Acordul de mediu – care este obligatoriu la faza de proiect, inainte de implementare (si chiar pentru achizitia si instalarea unor utilaje si echipamente);

Autorizatia de mediu – este obligatorie in faza de functionare, pentru activitatile cu potential impact asupra mediului;

Autorizatia integrata de mediu – este obligatorie in faza de functionare si care acorda dreptul de a exploata, in totalitate sau in parte, o instalatie, in anumite conditii, care garanteaza ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluari.  

Aceasta poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii (sau parti ale acesteia), situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de care acelasi operator.

Viza anuala pentru autorizatiile de mediu/autorizatiile integrate de mediu – este obligatorie atat pentru autorizatiile de mediu/ autorizatiile integrate de mediu emise inainte de 11 iulie 2020, cat si pentru cele emise dupa aceasta data si are ca scop confirmarea faptului ca activitatea se desfasoara in aceleasi conditii precizate in documentele respective, si nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.

Acordul de preluare/evacuare a apelor uzate – obligatoriu pentru evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare. Acesta se emite de catre furnizorul de servicii apa-canal utilizatorilor care detin Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare sau celor care au drept de folosinta, preluat in urma unui contract de inchiriere semnat cu titularul spatiului.

Notificarea sau Autorizatia de gospodarire a apelor este obligatorie pentru lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele, cat si pentru activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului (de exemplu: in cazul in care alimentarea cu apa provine din subteran prin foraje/puturi  sau cand sunt evacuate ape uzate in emisar natura).

In afara de existenta actelor de reglementare, mai sunt alte 24 de aspecte si documente verificate frecvent de catre organele de control, si anume:

1. Indeplinirea obligatiilor stabilite prin actele de reglementare

Pentru a te asigura ca obligatiile societatii sunt indeplinite conform actelor de reglementare detinute, iti recomandam sa analizezi frecvent si corespunzator continutul acestora, pentru a avea o imagine clara a obligatiilor impuse, inclusiv a monitorizarilor factorilor de mediu si a evidentelor pe care le ai de intocmit si de raportat.

2. Indeplinirea masurilor prevazute in timpul controalelor anterioare, in termenul stabilit

De fiecare data, autoritatile solicita si copii ale proceselor verbale de constatare si sanctionare anterioara, pentru a verifica daca masurile de conformare au fost indeplinite si daca acestea au fost comunicate Garzii de Mediu si Agentiei pentru Protectia Mediului. 

Respectarea termenului stabilit in procesul verbal de constatare este la fel de important (nerespectarea acestuia fiind sanctionat conform legii).

3. Actele de provenienta a spatiului/ amplasamentului in care se desfasoara activitatea

In eventualitatea unui control, autoritatile vor solicita spre verificare si actele de detinere sau a dreptului de folosinta a spatiului, cum ar fi contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare sau contracte de comodat, dupa caz.

Prin urmare, iti recomandam sa verifici periodic contractele si actele de provenienta ale spatiului si sa te asiguri de valabilitatea acestora.

4. Contractele de furnizare a utilitatilor

In acest sens, se solicita toate contractele de furnizare a utilitatilor, punandu-se accent, in special, pe cele de apa si canalizare, iar in legatura cu acestea se solicita Acordul de preluare a apelor uzate, in baza caruia se permite evacuarea in reteaua de canalizare publica a apelor uzate menajere si/sau industriale evacuate.

5. Acordul de preluare a apelor uzate

Acordul de preluare a apelor sau Acceptul de evacuare a apelor uzate, cum mai este cunoscut, reprezinta documentul justificativ in baza caruia se permite evacuarea in retelele de canalizare publica a tuturor apelor uzate, rezultate din activitatea societatii controlate, inclusiv a apelor uzate menajere. Prin acest act se stabilesc conditiile calitative ale apelor evacuate (indicatori de calitate si valorile maxime admise), precum si monitorizarea acestora (programul de realizare a analizelor si frecventa de raportare a acestora catre operatorul de apa-canal).

Prin urmare, acest document este obligatoriu tuturor utilizatorilor care detin contracte de furnizare sau prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cat si a celor cu drept de folosinta sau utilizare a acestor retele, oferite prin contractul de inchiriere a spatiului.

6. Monitorizarea factorilor de mediu, implicit frecventa stabilita in actele de reglementare

Acest aspect se refera la monitorizarea tuturor emisiilor de poluanti in atmosfera, in apa, sol, subsol, inclusiv factorul zgomot; monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare, etc. 

Pentru a verifica acest aspect, inspectorii de mediu vor solicita toate contractele incheiate cu societatile acreditate pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu, implicit buletinele de analiza care dovedesc calitatea factorilor de mediu (cu respectarea valorilor limita stabilite in actele normative). 

Este foarte important ca buletinele de analiza sa fie realizate corect, dar la fel de importanta este si respectarea frecventei stabilite (adica a programului de prelevare/recoltare a probelor si de efectuare a masuratorilor), deoarece un buletin de analiza realizat anual nu exonereaza societatea de obligatia monitorizarii lunare, daca aceasta este frecventa care a fost impusa prin actul de regementare.

7. Modalitatea de gestionare a deseurilor nepericuloase si a celor periculoase

Modul de gestionare a deseurilor nepericuloase si periculoase este verificat la fiecare control, fara exceptie. 

Inspectorii vor verifica codificarea corecta a tuturor deseurilor generate din activitate, respectarea colectarii separate a deseurilor in recipiente adecvate si etichetarea lor corecta (cu denumirea si codul deseurilor, la care se adauga pictograme si fraze de pericol pentru deseurile periculoase), precum si modalitatea de stocare temporara, in spatii si conditii corespunzatoare si, bineinteles, toate documentele privind evidenta gestiunii lunare a deseurilor si raportarea anuala (pe format hartie si electronic in Sistemul Integrat de Mediu- SIM). 

Obligatia referitoare la perioada de pastrare a evidentei gestiunii deseurilor este de cel putin trei ani, iar in tot acest timp, autoritatile au dreptul de a solicita, oricand, documentele aferente anilor precedenti.

Afla mai multe despre gestiunea deseurilor, din articolul Obligatiile Generatorilor/ Producatorilor de deseuri. 

8. Zona sau spatiul de colectare si stocare separata a deseurilor

In afara de documentele impuse prin legislatia de mediu, autoritatile verifica vizual si spatiul in care sunt colectate si depozitate temporar deseurile generate de catre societate. 

Acesta trebuie sa fie curat, fara deseuri depozitate in spatii neamenajate sau scurgeri de substante periculoase, etc.

Deseurile nepericuloase se colecteaza si depoziteaza separat, in functie de codul (tipul) acestora, iar cele periculoase necesita depozitare in recipiente speciale, de preferat in recipiente metalice, pentru a evita scurgerile accidentale (in cazul celor lichide). 

Aceste recipiente trebuie sa fie etichetate corespunzator, cu codul si denumirea deseului, frazele si pictogramele de pericol, iar spatiul in care vor fi depozitate temporar trebuie sa fie securizat si sa aiba acces restrictionat.

Si in cazul uleiurilor uzate se impune ca spatiul de stocare temporara sa aiba acces restrictionat si sa fie securizat, fapt ce presupune dotarea cu anumite cuve de retentie, pentru evitarea eventualelor scurgeri accidentale.

Este important de retinut faptul ca cele mai frecvente amenzi se dau pe motivul nerespectarii colectarii si stocarii separate a deseurilor. 

Aceasta este una dintre marile provocari ale Responsabililor de Mediu, deoarece este un aspect foarte dificil de tinut sub control, mai ales pentru cei care nu sunt prezenti, zilnic, la punctul de lucru al societatii respective. 

Recomandarea noastra in aceasta privinta este de a fi in contact direct cu o persoana situata pe o pozitie superioara in ierahia societatii respective, cum ar fi seful de sectie, seful de departament sau orice alta persoana care poate avea o influenta majora asupra personalului societatii. Acesta trebuie sa verifice frecvent amplasamentul si sa se asigure ca sunt respectate obligatiile legale de stocare temporara si colectarea corecta a deseurilor.

9. Contractele de colectare a deseurilor incheiate cu colectori autorizati, pentru toate tipurile de deseuri generate

Un alt aspect verificat, de fiecare data, in timpul controlelor de mediu este modalitatea de colectare a deseurilor si predarea acestora de catre colectorii autorizati, motiv pentru care se solicita toate contractele de colectare a deseurilor, incheiate cu colectorii autorizati.

Pentru a fi in legalitate, asigura-te de existenta contractelor incheiate pentru toate tipurile de deseuri generate din activitate, dar si de valabilitatea autorizatiilor colectorilor colaboratori. 

Colectorii alesi trebuie sa fie autorizati din punct de vedere al mediului sa colecteze codurile de deseuri generate de catre societate, responsabilitatea in acest sens, fiind in egala masura, atat a colectorului, cat si a societatii care preda deseurile.

Pentru a evita sanctiunile, iti recomandam sa atasezi contractelor de colectare, copiile autorizatiilor de mediu ale colectorilor colaboratori, pentru a le verifica periodic valabilitatea.

In privinta deseurilor periculoase, se verifica, de asemena, existenta buletinelor de analiza care stau la baza caracterizarii acestora. 

Desi, uneori comisarii Garzii de Mediu accepta si caracterizari intocmite de catre Responsabilii de mediu, recomandarea noastra in acest sens este sa incheiati contracte cu laboratoare acreditate, care sa asigure caracterizari corecte ale deseurilor periculoase.

Si asta pentru ca aceste caracterizari trebuie sa fie foarte precise si sa indice cu exactitate gradul de periculozitate, frazele de pericol si pictogramele de pericol aferente deseului respectiv. 

In plus, informatiile din buletinele de analiza si/sau din caracterizare sunt necesare si pentru etichetarea corecta a deseurilor periculoase, precum si pentru completarea corecta a Formularului de aprobarea a transportului- Anexa 1 la HG nr.1061/ 2008.

 

10. Documentele de transport…

Daca doresti sa citesti articolul complet si sa vezi care sunt si celelalte 15 aspecte si documente (de la 10 la 24) cel mai adesea verificate in cadrul controalelor efectuate de catre comisarii Garzii de Mediu, trebuie sa fii logat in Academie.

Daca nu ai cont in Academia Responsabililor de Mediu WasteBill, creeaza-ti unul acum, prin click aici. Imediat vei primi accesul integral la acest articol si la alte articole educationale.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.