Pe scurt, raspunsul la aceasta intrebare este – respectand obligatiile impuse prin legislatia de mediu aplicabila, pentru activitatile economice intreprinse de societate.

Insa, asa cum am aflat din articolele anterioare, cand vine vorba de obligatiile de mediu legislatia este foarte vasta, iar in functie de activitatile economice desfasurate de companie, dar si dimensiunea si sectorul din care aceasta face parte, obligatiile pot fi mai simple sau mai complexe.

Asadar, primul pas in evitarea eventualelor sanctiuni aplicate de catre Garda de Mediu il reprezinta identificarea obligatiilor specifice – care decurg din desfasurarea activitatii societatii, urmat de implementarea acestora, conform cerintelor legale.

In articolul precedent ai aflat care este Lista documentelor si aspectelor cel mai frecvent verificate de catre Garda de Mediu, iar pentru a te sustine in misiunea ta de Responsabil de mediu, in acest articol vom detalia aceste documente si aspecte adesea verificate, si iti vom oferi recomadarile noastre cu privire la implementarea lor.

Astfel, vei putea alinia companiile din portofoliul tau la cerintele legale, evitand totodata, amenzile si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Cele mai frecvente aspecte si documente verificate in timpul controalelor Garzii de Mediu

De regula, primul aspect verificat este existenta actelor de reglementare, din punct de vedere al protectiei mediului, iar aici ne referim la urmatoarele documente, dupa caz:

Avizul de mediu – care este obligatoriu la faza de plan sau program (de exemplu: la aprobarea planurilor urbanistice generale, zonale sau de detaliu);

Acordul de mediu – care este obligatoriu la faza de proiect, inainte de implementare (si chiar pentru achizitia si instalarea unor utilaje si echipamente);

Autorizatia de mediu – este obligatorie in faza de functionare, pentru activitatile cu potential impact asupra mediului;

Autorizatia integrata de mediu – este obligatorie in faza de functionare si care acorda dreptul de a exploata, in totalitate sau in parte, o instalatie, in anumite conditii, care garanteaza ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluari.  

Aceasta poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii (sau parti ale acesteia), situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de care acelasi operator.

Viza anuala pentru autorizatiile de mediu/autorizatiile integrate de mediu – este obligatorie atat pentru autorizatiile de mediu/ autorizatiile integrate de mediu emise inainte de 11 iulie 2020, cat si pentru cele emise dupa aceasta data si are ca scop confirmarea faptului ca activitatea se desfasoara in aceleasi conditii precizate in documentele respective, si nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.

Acordul de preluare/evacuare a apelor uzate – obligatoriu pentru evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare. Acesta se emite de catre furnizorul de servicii apa-canal utilizatorilor care detin Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare sau celor care au drept de folosinta, preluat in urma unui contract de inchiriere semnat cu titularul spatiului.

Notificarea sau Autorizatia de gospodarire a apelor este obligatorie pentru lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele, cat si pentru activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului (de exemplu: in cazul in care alimentarea cu apa provine din subteran prin foraje/puturi  sau cand sunt evacuate ape uzate in emisar natura).

In afara de existenta actelor de reglementare, mai sunt alte 24 de aspecte si documente verificate frecvent de catre organele de control, si anume:

1. Indeplinirea obligatiilor stabilite prin actele de reglementare

Pentru a te asigura ca obligatiile societatii sunt indeplinite conform actelor de reglementare detinute, iti recomandam sa analizezi frecvent si corespunzator continutul acestora, pentru a avea o imagine clara a obligatiilor impuse, inclusiv a monitorizarilor factorilor de mediu si a evidentelor pe care le ai de intocmit si de raportat.

2. Indeplinirea masurilor prevazute in timpul controalelor anterioare, in termenul stabilit

De fiecare data, autoritatile solicita si copii ale proceselor verbale de constatare si sanctionare anterioara, pentru a verifica daca masurile de conformare au fost indeplinite si daca acestea au fost comunicate Garzii de Mediu si Agentiei pentru Protectia Mediului. 

Respectarea termenului stabilit in procesul verbal de constatare este la fel de important (nerespectarea acestuia fiind sanctionat conform legii).

3. Actele de provenienta a spatiului/ amplasamentului in care se desfasoara activitatea

In eventualitatea unui control, autoritatile vor solicita spre verificare si actele de detinere sau a dreptului de folosinta a spatiului, cum ar fi contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare sau contracte de comodat, dupa caz.

Prin urmare, iti recomandam sa verifici periodic contractele si actele de provenienta ale spatiului si sa te asiguri de valabilitatea acestora.

4. Contractele de furnizare a utilitatilor

In acest sens, se solicita toate contractele de furnizare a utilitatilor, punandu-se accent, in special, pe cele de apa si canalizare, iar in legatura cu acestea se solicita Acordul de preluare a apelor uzate, in baza caruia se permite evacuarea in reteaua de canalizare publica a apelor uzate menajere si/sau industriale evacuate.

5. Acordul de preluare a apelor uzate

Acordul de preluare a apelor sau Acceptul de evacuare a apelor uzate, cum mai este cunoscut, reprezinta documentul justificativ in baza caruia se permite evacuarea in retelele de canalizare publica a tuturor apelor uzate, rezultate din activitatea societatii controlate, inclusiv a apelor uzate menajere. Prin acest act se stabilesc conditiile calitative ale apelor evacuate (indicatori de calitate si valorile maxime admise), precum si monitorizarea acestora (programul de realizare a analizelor si frecventa de raportare a acestora catre operatorul de apa-canal).

Prin urmare, acest document este obligatoriu tuturor utilizatorilor care detin contracte de furnizare sau prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cat si a celor cu drept de folosinta sau utilizare a acestor retele, oferite prin contractul de inchiriere a spatiului.

6. Monitorizarea factorilor de mediu, implicit frecventa stabilita in actele de reglementare

Acest aspect se refera la monitorizarea tuturor emisiilor de poluanti in atmosfera, in apa, sol, subsol, inclusiv factorul zgomot; monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare, etc. 

Pentru a verifica acest aspect, inspectorii de mediu vor solicita toate contractele incheiate cu societatile acreditate pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu, implicit buletinele de analiza care dovedesc calitatea factorilor de mediu (cu respectarea valorilor limita stabilite in actele normative). 

Este foarte important ca buletinele de analiza sa fie realizate corect, dar la fel de importanta este si respectarea frecventei stabilite (adica a programului de prelevare/recoltare a probelor si de efectuare a masuratorilor), deoarece un buletin de analiza realizat anual nu exonereaza societatea de obligatia monitorizarii lunare, daca aceasta este frecventa care a fost impusa prin actul de regementare.

7. Modalitatea de gestionare a deseurilor nepericuloase si a celor periculoase

Modul de gestionare a deseurilor nepericuloase si periculoase este verificat la fiecare control, fara exceptie. 

Inspectorii vor verifica codificarea corecta a tuturor deseurilor generate din activitate, respectarea colectarii separate a deseurilor in recipiente adecvate si etichetarea lor corecta (cu denumirea si codul deseurilor, la care se adauga pictograme si fraze de pericol pentru deseurile periculoase), precum si modalitatea de stocare temporara, in spatii si conditii corespunzatoare si, bineinteles, toate documentele privind evidenta gestiunii lunare a deseurilor si raportarea anuala (pe format hartie si electronic in Sistemul Integrat de Mediu- SIM). 

Obligatia referitoare la perioada de pastrare a evidentei gestiunii deseurilor este de cel putin trei ani, iar in tot acest timp, autoritatile au dreptul de a solicita, oricand, documentele aferente anilor precedenti.

Afla mai multe despre gestiunea deseurilor, din articolul Obligatiile Generatorilor/ Producatorilor de deseuri. 

8. Zona sau spatiul de colectare si stocare separata a deseurilor

In afara de documentele impuse prin legislatia de mediu, autoritatile verifica vizual si spatiul in care sunt colectate si depozitate temporar deseurile generate de catre societate. 

Acesta trebuie sa fie curat, fara deseuri depozitate in spatii neamenajate sau scurgeri de substante periculoase, etc.

Deseurile nepericuloase se colecteaza si depoziteaza separat, in functie de codul (tipul) acestora, iar cele periculoase necesita depozitare in recipiente speciale, de preferat in recipiente metalice, pentru a evita scurgerile accidentale (in cazul celor lichide). 

Aceste recipiente trebuie sa fie etichetate corespunzator, cu codul si denumirea deseului, frazele si pictogramele de pericol, iar spatiul in care vor fi depozitate temporar trebuie sa fie securizat si sa aiba acces restrictionat.

Si in cazul uleiurilor uzate se impune ca spatiul de stocare temporara sa aiba acces restrictionat si sa fie securizat, fapt ce presupune dotarea cu anumite cuve de retentie, pentru evitarea eventualelor scurgeri accidentale.

Este important de retinut faptul ca cele mai frecvente amenzi se dau pe motivul nerespectarii colectarii si stocarii separate a deseurilor. 

Aceasta este una dintre marile provocari ale Responsabililor de Mediu, deoarece este un aspect foarte dificil de tinut sub control, mai ales pentru cei care nu sunt prezenti, zilnic, la punctul de lucru al societatii respective. 

Recomandarea noastra in aceasta privinta este de a fi in contact direct cu o persoana situata pe o pozitie superioara in ierahia societatii respective, cum ar fi seful de sectie, seful de departament sau orice alta persoana care poate avea o influenta majora asupra personalului societatii. Acesta trebuie sa verifice frecvent amplasamentul si sa se asigure ca sunt respectate obligatiile legale de stocare temporara si colectarea corecta a deseurilor.

9. Contractele de colectare a deseurilor incheiate cu colectori autorizati, pentru toate tipurile de deseuri generate

Un alt aspect verificat, de fiecare data, in timpul controlelor de mediu este modalitatea de colectare a deseurilor si predarea acestora de catre colectorii autorizati, motiv pentru care se solicita toate contractele de colectare a deseurilor, incheiate cu colectorii autorizati.

Pentru a fi in legalitate, asigura-te de existenta contractelor incheiate pentru toate tipurile de deseuri generate din activitate, dar si de valabilitatea autorizatiilor colectorilor colaboratori. 

Colectorii alesi trebuie sa fie autorizati din punct de vedere al mediului sa colecteze codurile de deseuri generate de catre societate, responsabilitatea in acest sens, fiind in egala masura, atat a colectorului, cat si a societatii care preda deseurile.

Pentru a evita sanctiunile, iti recomandam sa atasezi contractelor de colectare, copiile autorizatiilor de mediu ale colectorilor colaboratori, pentru a le verifica periodic valabilitatea.

In privinta deseurilor periculoase, se verifica, de asemena, existenta buletinelor de analiza care stau la baza caracterizarii acestora. 

Desi, uneori comisarii Garzii de Mediu accepta si caracterizari intocmite de catre Responsabilii de mediu, recomandarea noastra in acest sens este sa incheiati contracte cu laboratoare acreditate, care sa asigure caracterizari corecte ale deseurilor periculoase.

Si asta pentru ca aceste caracterizari trebuie sa fie foarte precise si sa indice cu exactitate gradul de periculozitate, frazele de pericol si pictogramele de pericol aferente deseului respectiv. 

In plus, informatiile din buletinele de analiza si/sau din caracterizare sunt necesare si pentru etichetarea corecta a deseurilor periculoase, precum si pentru completarea corecta a Formularului de aprobarea a transportului- Anexa 1 la HG nr.1061/ 2008.

10. Documentele de transport care dovedesc predarea deseurilor specifice activitatii desfasurate

Documentele de transport care dovedesc predarea deseurilor specifice activitatii desfasurate sunt solicitate la fiecare control. 

Ne referim aici la bonurile de prestatie pentru deseurile menajere si documentele de transport stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare – Guvernul Romaniei (Anexele 1, 2 sau 3 – in functie de natura deseurilor – Anexa 3 din HG 1061/2008 pentru deseurile nepericuloase, Anexa 2 din HG 1061/2008 pentru deseurile periculoase care nu au depasit 1 tona/ an si Anexa 1 + Anexa 2 pentru deseurile periculoase care au depasit o tona pe an).

In cazul deseurilor periculoase transportate in cantitati mai mari de o tona pe an, se solicita Notificarile catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, notificari care se realizeaza cu 48 de ore inainte de initierea transportului.

Practic, incepand cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase, din momentul obtinerii formularului de aprobare a transportului (Anexa 1 din HG nr. 1061/2008), suntem obligati sa notificam Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu minim 48 de ore inainte de efectuarea fiecarui transport. 

Transportul deseurilor periculoase va fi insotit de o copie dupa formularul de aprobare a transportului (Anexa 1) si de formularul de expeditie (Anexa 2).

Afla mai multe despre documentele de transport care dovedesc predarea deseurilor in legalitate, in articolul cu privire la Obligatiile Generatorilor/ Producatorilor de deseuri. 

11. Evidenta substantelor si amestecurilor periculoase gestionate

Autoritatile vor solicita diferite documente privind achizitia, comercializarea sau utilizarea acestor substante sau amestecuri periculoase, inclusiv fiselele cu date de securitate, gestiunea lunara, notificarile catre Inspectoratul Teritorial de Munca (care trebuie facute inainte de inceperea activitatii), dar si raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului, documentele de transport si diverse alte autorizatii care au legatura cu substantele periculoase. 

Atentie! Evidenta substantelor si amestecurilor periculoase gestionate trebuie sa fie actualizata la zi.

12.  Declaratiile lunare privind obligatiile catre Administratia Fondului de Mediu (AFM) – pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice/ bateriile/ substantele periculoase pentru mediu puse pe piata nationala, atat din productie proprie, din achizitii intracomunitare, din import, inclusiv pentru cele achizitionate pentru consum propriu;

Orice companie are responsabilitatea de a-si identifica obligatiile catre Fondul pentru Mediu si de a se inregistra, drept contribuabil la AFM (inregistrarea se face cu prima declaratie depusa la AFM).

In continuare vom sublinia cateva dintre contributiile care constituie venituri la Fondul pentru Mediu: 

 • 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor (sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor);
 • taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera;
 • 30 lei/tona, contributia pentru economia circulara pentru deseurile municipale, deseuri din constructii, destinate a fi eliminate prin depozitare;
 • 2 lei/ kg, contributia pentru ambalajele introduse pe teritoriul national (pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate);
 • 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala;
 • 2 lei/kg anvelopa (pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate);
 • ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata (aplicata tuturor pungilor de transport, cu exceptia celor fabricate din materialele care respecta cerintele SR EN 13432:2002);
 • 0,3 lei/kg (aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri);
 • 4 lei/kg sau 20 lei/kg, contributia pentru echipamente electrice si electronice ( se aplica pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de echipamente electrice si electronice corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare si cantitatile efectiv colectate);
 • 4 lei/kg, contributia pentru baterii si acumulatori portabili ( se aplica pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare si cantitatile efectiv colectate);

Toate obligatiile catre Fondul pentru Mediu si operatorii economici care trebuie sa declare si sa plateasca (dupa caz) se regasesc in Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care iti recomandam s-o analizezi cu atentie.

13. Dovada indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare pentru ambalajele puse pe piata in conformitate cu Legea 249/2015, precum si dovada raportarii anuale catre Agentia de Protectia Mediului

Referitor la raportarile anuale, in cadrul inspectiilor se solicita si dovada raportarii evidentei gestiunii ambalajelor si a deseuri de ambalaje catre Agentia pentru Protectia Mediului.

In cazul companiilor care au contracte incheiate cu organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor (foste OTR-uri, actuale OIREP) pentru toate tipurile de ambalaje si pentru toata cantitatea introdusa pe piata nationala, atunci acestea nu trebuie sa efectueze raportarea anuala catre Agentia pentru Protectia Mediului cu privire la ambalajele si a deseuri de ambalaje.

Companiile care nu au predat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare catre OIREP (OTR), cu alte cuvinte gestioneaza in mod individual ambalajele puse pe piata nationala (partial sau in totalitate) au obligatia de a intocmi si transmite anual (pana pe 25 februarie) catre Agentia pentru Protectia Mediului Judeteana, raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje pentru care sunt responsabili.

14. Dovada indeplinirii obiectivelor anuale de colectare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, a deseurilor de baterii si acumulatori, a deseurilor de anvelope, precum si dovada raportarilor anuale.

Toate produsele reglementate special care sunt introduse pe teritoriul national prin fabricare, prin achizitii intracomunitare sau achizitii extracomunitare trebuie declarate catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

Producatorul are obligatia instituirii unui sistem de raspundere extinsa.

Deoarece procesul de implementare individuala a sistemului de raspundere extinsa a producatorului este foarte dificila (pe langa garantia care trebuie depusa), recomandarea noastra in acest sens, este sa contractati una dintre organizatile colective autorizate de catre Ministerul Mediului (O.I.R.E.P – uri, foste OTR-uri) sa implementeze sistemul de raspundere extinsa a producatorului.

In baza unui contract de predare a responsabilitatii aceste organizatii isi vor asuma indeplinirea obiectivelor de colectare si valorificare a deseurilor rezultate in urma utilizarii acestora. 

15. Contracte pentru transferul responsabilitatii de indeplinire a obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piata nationala  si pentru transferul responsabilitatii de indeplinire a obiectivelor anuale de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori/ anvelope/ echipamente electrice

Fie ca vorbim de ambalajele introduse pe teritoriul national, de echipamente electrice si electronice, de baterii si acumulatori sau de anvelope, in eventualitatea controlului se verifica existenta contractelor pentru transferul responsabilitatii in scopul indeplinirii obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piata nationala, dupa caz.

16. Planul de interventii in caz de poluari accidentale

Un document foarte frecvent solicitat in cadrul controalelor de mediu este planul de interventie in caz de poluari accidentale. 

Potentialele cauze de producere a unui eveniment care poate conduce la o poluare accidentala sunt:

 • in momentul predarii deseurilor colectate catre agentii economici autorizati in eliminarea si valorificarea deseurilor
 • deteriorarea containerelor de colectare a deseurilor, provocata din motive tehnice sau anumite calamitati naturale
 • deteriorarea accidentala a utilajelor, echipamentelor, instalatiilor folosite in cadrul organizarii de santier si in punctele de lucru
 • in momentul alimentarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor folosite in cadrul santierului
 • in timpul efectuarii forajului orizontal.

Programul de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale trebuie sa cuprinda:

 • un sistem de alerta in caz de poluare accidentala
 • program de masuri si lucrari necesare pentru prevenirea poluarii
 • dotarile necesare pentru prevenirea producerii unei poluari accidentale sau pentru inlaturarea efectelor acesteia
 • componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarii accidentale
 • componenta echipelor de interventie, in caz de poluari accidentale
 • sarcinile si raspunderile cu privire la anuntarea imediata a cazurilor de poluare accidentala
 • instruirea lucratorilor carora le revine sarcina aducerii la indeplinire a prevederilor planului.

 

17. Decizia de numire a responsabilului cu protectia mediului si certificatul de absolvire de cursuri gestiune a deseurilor

Este necesar ca firma – generatorul de deseuri – sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor de gestionare a deseurilor. 

Aceasta persoana poate fi din randul angajatilor proprii sau poate fi desemnata prin externalizarea serviciilor catre o alta persona juridica, care detine personal atestat in domeniul gestiunii deseurilor.

Daca persoana desemnata va fi din randul angajatilor, aceasta trebuie sa fie acreditata si sa detina atestarile necesare (desemnarea acesteia se va face printr-o decizie luata la nivelul conducerii companiei).  

18. Formularul de inscriere in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori

Acesta este un document foarte solicitat, care poate atrage amenzi considerabile, in cazul in care lipseste.

Formularul de inregistrare sau Numarul de Inregistrare, cum se mai numeste, este necesar tuturor societatilor comerciale care introduc pe teritoriul national baterii si acumulatori (ca atare sau incorporate in echipamente), indiferent daca acestea au fost  introduse prin productie proprie, din achizitii intracomunitare sau prin importuri.

Afla care este procedura de obtinere si care sunt actele necesare, din articolul Obligatiile producatorilor/importatorilor.

19. Formularul de inscriere in Registrul producatorilor de echipamente si electrice si electronice

Acesta este un alt formular obligatoriu tuturor operatorilor economici care pun pe piata echipamente electrice si electronice din productie proprie/ achizitii intracomunitare/ importuri, similar cu cel pentru baterii si acumulatori.

Practic, fara aceste doua formulare de inregistrare in Registrele Nationale care sunt gestionate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, societatea nu are voie sa introduca pe teritoriul national aceste tipuri de produse, indiferent daca acestea sunt obtinute printr-un proces de fabricare propriu sau daca sunt achizitionate intra sau extracomunitar.

De aceea, iti recomandam sa acorzi atentie sporita societatilor care desfasoara comert online cu aceste tipuri de echipamente, majoritatea considerand ca vor evita responsabilitatea in ceea ce priveste protectia mediului, din motivul ca nu intra, fizic, in posesia echipamentelor. 

Chiar daca produsele nu sunt fabricate, depozitate sau reambalate de catre societate, ci sunt transmise direct consumatorilor prin intermediul diverselor platforme intermediare, de tip marketplace, aceste societati sunt considerate producatori si sunt in continuare responsabile pentru produsul respectiv si implicit pentru deseurile rezultate in urma utilizarii acestuia.

Asadar, daca in portofoliu tau se regasesc firme cu activitati de comert online, iti recomandam sa-i notifici cu privire la aceste obligatii, pentru a-i scuti de sanctiunile aferente acestor abateri.

De asemenea, operatorii care aplica propria marca sau alt semn distinctiv pe produse existente pe piata nationala sunt considerati responsabili pentru acestea si implicit pentru deseurile rezultate in urma utilizarii lor. 

Prin urmare, vor avea si ei obligatia de a obtine Numarul de Inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori.

In concluzie, indiferent de forma de obtinere a produselor sau de cea de comercializare, exista o serie de obligatii care se aplica tuturor societatilor comerciale care introduc pentru prima data in Romania produsele supuse unui regim special de reglementare.

Afla mai multe despre procedura de solicitare si obtinere a Numarului de Inregistrare de echipamente si electrice si electronice, din articolul dedicat, Obligatiile generale ale Producatorilor/ Importatorilor. 

20. Gestiunea ambalajelor puse pe piata nationala; gestiunea uleiurilor fabricate, proaspete consummate sau uzate; gestiunea bateriilor si acumulatorilor; gestiunea echipamentelor electrice si electronice

In functie de tipul activitatii, in cadrul controalelor de mediu pot fi solicitate si o serie de gestiuni impuse producatorilor si importatorilor care introduc pe piata nationala anumite produse reglementate special:

 • gestiunea ambalajelor introduse pe teritoriul national
 • gestiunea uleiurilor fabricate, achizitionate intracomunitar sau importate 
 • gestiunea uleiurilor proaspete consumate, precum si a uleiurilor uzate, generate, colectate, valorificate sau eliminate, dupa caz
 • gestiunea bateriilor si acumulatorilor introduse pe piata nationala 
 • gestiunea echipamentelor electrice si electronice 
 • gestiunea anvelopelor noi si/sau uzate care sunt destinate reutilizarii, care pot fi din productie proprie, achizitie intracomunitara sau import.

In acest sens, producatorul are obligatia de a intocmi o gestiune lunara acestora si de a transmite raportarile obligatorii catre autoritatile competente.

Toate acestea trebuie sa fie, bineinteles, in conformitate cu actele normative care reglementeaza deseurile respective.

Raportarile obligatorii pentru deseurile reglementate special sunt:

 • raportare lunara – catre organizatia colectiva contractata pentru luna precedenta;
 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare anuala – catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

21. Raportarea datelor in Sistemul Integrat de Mediu – SIM

Alte aspecte verificate frecvent in cadrul controalelor efectuate de catre comisarii Garzii de Mediu sunt Raportarile din Sistemul Integrat de Mediu, iar aici includem toate raportarile din domeniile aferente obligatiilor de raportare, specifice activitatilor desfasurate.

Este important de mentionat faptul ca toate raportarile efectuate pe suport hartie catre Agentia pentru Protectia Mediului trebuie efectuate si electronic, in Sistemul Integrat de Mediu. 

Acesta este un sistem informatic, administrat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prin intermediul Agentiilor Judetene pentru Protectia Mediului, in care orice societate comerciala, indiferent de natura activitatii economice pe care o desfasoara, are obligata de a se inregistra online, printr-un cont de acces, atat cu sediul social cat si cu punctele de lucru, in functie de obligatiile de raportare pe care le are. 

De regula, Agentiile pentru Protectia Mediului anunta momentul deschiderii sesiunilor specifice domeniului de raportare, precum si termenul limita de completare a chestionarelor.

22. Raportarea semestriala catre Agentia de Protectia Mediului pentru uleiuri

Si aceasta este o raportare obligatorie, care este solicitata la fiecare inspectie.

Raportarea se face semestrial catre Agentia pentru Protectia Mediului de catre urmatoarele societati:

 • PRODUCATORII – INTERNI CARE AU INTRODUS PE PIATA ULEIURI
 • IMPORTATORI INTRA-EXTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIATA ULEIURI
 • IMPORTATORI INTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIATA ULEIURI 
 • IMPORTATORI EXTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIATA ULEIURI 
 • GENERATORI DE ULEIURI UZATE EXCLUSIV SERVICE-urile si persoanele fizice autorizate sa faca schimbul de ulei 
 • GENERATORI DE ULEIURI UZATE NUMAI SERVICE-urile si persoanele fizice autorizate sa faca schimbul de ulei 
 • OPERATORII ECONOMICI AUTORIZATI SA DESFASOARE NUMAI ACTIVITATI DE COLECTARE A ULEIURILOR UZATE 
 • STATIILE DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR PETROLIERE CARE AU COLECTAT ULEIURI UZATE
 • VALORIFICATORI DE ULEIURI UZATE 
 • ELIMINATORI PRIN INCINERARE DE ULEIURI UZATE.

23. Alte evidente si raportari stabilite prin autorizatia de mediu/ autoruzatia integrata de mediu detinuta

In aceasta privinta, iti recomandam sa identifici toate raportarile impuse prin Autorizatia de mediu si sa le transmiteti in timp util, pentru evitarea sanctiunilor (inclusiv cele de la capitolul III.2 –  monitorizarile, frecventa si termenele de raportare si capitolul VII).

24. Alte evidente si raportari catre alte autoritati de reglementare, cum ar fi Autoritatea pentru Gospodarirea Apelor sau furnizorii de utilitati apa-canal

In aceasta privinta, iti recomandam sa identifici raportarile impuse prin Autorizatia de gospodarire a apelor si Acordul de preluare a apelor uzate si sa le transmiteti in timp util, pentru evitarea sanctiunilor.

Utilizatorii aplicatiei WasteBill sunt notificati cu privire la majoritatea raportarilor obligatorii de efectuat si au acces la calendarul raportarilor, unde afla tot ceea ce trebuie sa stie despre respectiva raportare, mai exact: la ce se refera raportarea respectiva, cine trebuie sa raporteze, institutia catre care se raporteaza, data limita a raportarii, precum si actul normativ care impune obligativitatea ( avand acces implicit la formatul/draftul raportarii).

Afla mai multe despre cum te poate ajuta si cum functioneaza aplicatia WasteBill.

Acestea au fost documentele si aspectele cel mai adesea verificate in cadrul controalelor efectuate de catre comisarii Garzii de Mediu. 

Desi, sunt anumite obligatii universal valabile pentru toate societatile, in functie de specificul activitatii pot interveni si alte obligatii particulare, pe care Responsabilul de Mediu sau persoana desemnata cu indeplinirea obligatiilor de mediu are responsabilitatea de a le identifica, a le aduce la cunostinta conducerii societatii si, bineinteles, de a le indeplini, conform legislatiei in vigoare.

Identificarea corecta a acestor obligatii precum si indeplinirea lor intr-un mod corespunzator este foarte importanta, iar continuarea activitatii depinde intr-o foarte mare masura de acest aspect.

Trebuie sa fim constienti ca necunoasterea legii nu absolva firmele de responsabilitatile privind conformarea cu legislatia de mediu, iar nerespectarea obligatiilor pot atrage sanctiuni contraventionale uriase.

Intrucat sanctiunile se cumuleaza in functie de abatere, cuantumul amenzilor poate ajunge sa depaseasca suma de 100.000 lei, masura complementara amenzilor fiind suspendarea sau chiar inchiderea activitatii.

In concluzie, responsabilitateatea este foarte mare, iar din acest motiv, recomandarea noastra este de a efectua un audit temeinic in momentul preluarii unei societati noi in portofoliu. Toate obligatiile sau neconformitatile identificate in urma auditului, va sfatuim sa le transmiteti societatii in scris, pe e-mail, sub forma unui raport de audit, cu solicitarea confirmarii de primire a documentului.

Asadar, mare atentie! Aceasta activitate este foarte frumoasa, dar in acelasi timp, este plina de provocari.

Citeste toate articolele si materiale educationale din Academia de Mediu WasteBill, menite sa iti usureze misiunea in ceea ce priveste alinierea companiilor din portofoliu la cerintele legalprivind mediul si fii la curent cu cele mai noi si utile informatii din domeniu.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.