In vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, anumite produse au fost reglementate special la nivelul Uniunii Europene, prin diverse regulamente si directive, care ulterior au fost transpuse si in legislatia nationala. Prin aceste acte normative au fost stabilite o serie de obligatii, in mod special pentru producatorii de deseuri. 

In acest articol vei afla cine este considerat producator si care sunt obligatiile generale conform legislatiei de mediu. 

Cine este considerat producator de deseuri?  

Producator de deseuri este orice persoana juridica din Romania care importa, achizitioneaza intracomunitar, fabrica (sau reambaleaza) produse ambalate si/sau ambalaje de desfacere. 

Conform legislatiei in vigoare, Producator nu este doar societatea care fabrica produsele respective (fabricantul), ci oricine pune pe piata nationala produse care vor deveni ulterior deseuri reglementate special, cum ar fi: 

 • ambalaje (hartie-carton, plastic, sticla, metal, lemn); 
 • echipamente electrice si electronice -EEE;
 • baterii si acumulatori – B&A;
 • anvelope;
 • substante periculoase pentru mediu;
 • autovehicule scoase din uz- VSU;
 • uleiuri si lubrifianti.

Care sunt obligatiile producatorilor de deseuri? 

Obligatiile producatorilor (asa cum sunt acestia definiti mai sus) sunt obligatii generale, cat si obligatii specifice in functie de tipul de produs introduse pe teritoriul national. 

Dintre obligatiile generale enumeram: 

 • organizarea sistemului de raspundere extinsa a producatorilor (individual sau prin organizatie colectiva care asigura indeplinirea raspunderii extinse a producatorilor);
 • intocmirea evidentelor lunare (informatiile continute in aceste evidente difera, de la o categorie de produse reglementate special, la alta);
 • raportarea lunara a cantitatilor introduse pe piata nationala catre organizatia colectiva contractata;
 • declararea lunara catre Administratia Fondului pentru Mediu a cantitatilor de produse reglementate special introduse pe piata nationala si pentru care exista obligatia de declarare (ambalaje, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, uleiuri, anvelope, substante periculoase pentru mediu, etc) precum si a cantitatilor de deseuri valorificate sau colectate, dupa caz;
 • raportari anuale catre agentiile judetene pentru protectia mediului, precum si catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (cu respectarea termenului maxim pentru fiecare raportare in parte).  

Aplicatia WasteBill te elibereaza de grija acestor raportari, intrucat te notifica in mod frecvent cu privire la raportarile care trebuie depuse in luna respectiva, cu lux de amanunte: obligatia raportarii, obiectul raportarii, institutia catre care se raporteaza, termenul maxim, baza legala a obligatiei. 

In continuare vom prezenta, intr-o forma sintetizata, obligatiile specifice ale producatorilor, abordand pe rand fiecare produs reglementat special. 

 

Obligatiile producatorilor pentru ambalajele introduse in Romania

Cea mai “cunoscuta” obligatie printre producatori (importatori) este raspunderea pe care o au pentru ambalajele produselor si/sau pentru ambalajele de desfacere introduse pe teritoriul national prin achizitii din Uniunea Europeana, prin import sau prin fabricare (productie propriu-zisa).

Pentru toate ambalajele introduse pe piata nationala, indiferent de tipul de material sau de categoria ambalajului (primar, secundar, tertiar), producatorul trebuie sa atinga obiectivele sau tintele anuale de valorificare (global si pe tip de material).

 

Obiectivele globale sunt urmatoarele:

– obiectiv de valorificare sau incinerare, in instalatii de incinerare cu valorificare de energie: minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje;

– obiectiv de reciclare: minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj.

Obiectivele specifice pentru fiecare tip de material de ambalare (care se aplica la cantitatea totala pusa pe piata intr-un an din materialul respectiv):

a) 60% din greutate pentru sticla;

b) 60% din greutate pentru hartie/carton;

c) 50% din greutate pentru metal;

d) 15% din greutate pentru lemn;

e) 22,5% din greutate pentru plastic.

In acest sens, producatorul are obligatia instituirii unui sistem de raspundere extinsa.

Sistemul de raspundere extinsa a producatorului poate fi realizat individual sau prin transferul responsabilitatii catre o organizatie colectiva, in trecut asa numitele OTR-uri sau OIREP dupa forma actuala a legislatiei, care asigura preluarea raspunderii producatorului pentru ambalajele puse pe piata si  indeplinirea tuturor obiectivelor anuale.

Indeplinirea in mod individual a obiectivelor anuale de valorificare este mai anevoioasa, intrucat aceasta se poate realiza numai cu deseurile de ambalaje proprii (cele care provin de la propriile produse fabricate sau importate) si este obligatoriu sa se respecte cumulativ mai multe conditii si anume:

 • intocmirea situatiilor (gestiunilor) lunare  pe fiecare tip de material (plastic, PET, carton, lemn, sticla, metal, aluminiu) si pentru fiecare categorie de deseuri de ambalaje (deseuri rezultate din ambalajele primare reutilizabile, din ambalajele primare pentru care aplica un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite, din ambalajele secundare si ambalajele pentru transport pentru care aplica un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor, din ambalajele primare, secundare si transport rezultate de la produsele importate si / sau achizitionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, valorificate in scopul indeplinirii obiectivelor (avand ca suport toate documentele financiar- contabile si documentele justificative);
 • inregistrarea in contabilitate, in conturi de stocuri distincte la o valoare justa, a tuturor deseurilor de ambalaje produse din activitatea proprie (inclusiv cele returnate de la beneficiari);
 • intocmirea evidentei lunare a gestiunii deseurilor de ambalaje (in conformitate cu Hotararea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);
 • facturarea serviciilor de valorificare sau reciclare a cantitatilor de deseuri de ambalaje de catre colector si / sau valorificator (beneficiarul fiind producatorul), in baza documentelor care dovedesc valorificarea sau reciclarea respectivelor deseuri;
 • se considera ca fiind reciclate in scopul obiectivelor, doar cantitatile de deseuri de ambalaje care sunt reprelucrate in produse, materiale sau substante;
 • mentionarea pe toate documentele care asigura trasabilitatea (factura fiscala, aviz de expeditie, procese verbale, formulare de incarcare- descarcare deseuri nepericuloase, etc.)  deseurilor de ambalaje predate in scopul obiectivelor (factura fiscala, aviz de expeditie, procese verbale, anexe 3, etc.)  ca “incredintarea se realizeaza in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare/reciclare pentru producatorul respectiv (cu toate datele de identificare ale operatorului economic responsabil);
 • asigurarea tuturor documentelor necesare in cazul  tranzactiilor intraunionale sau extraunionale / exporturi: documentul care dovedeste calitatea de reciclator a destinatarului final, confirmarea de primire de catre valorificatorul din tara de destinatie, dovada ca valorificarea/reciclarea s-a realizat conform aspectelor stabilite prin legislatia comunitara din domeniu;
 • valorificarea deseurilor de ambalaje se evalueaza ca fiind reciclare in conformitate cu diagrama procesului de valorificare a deseurilor (deseul este reciclat in momentul in care acesta si-a incetat statutul de deseu, potrivit Legii nr. 211/2011);
 • asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje de la operatorul cu care a incheiat contractul de prestari servicii pana la valorificator: formulare de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase inseriate si numerotate (anexa 3), factura fiscala de prestari servicii valorificare, aviz de expeditie a marfii, CMR , informatii care insotesc transferurile de deseuri (anexa VII), dovada valorificarii finale;
 • intocmirea si transmiterea declaratiei lunare catre AFM , in care se declara cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala, totale si pe fiecare tip de material, precum si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (inclusiv informatii cu privire la operatorii economici care au efectuat operatiunea de reciclare sau valorificare: CUI, numar contract, numar factura prestari servicii).

Daca pe parcursul controlului efectuat de catre inspectorii AFM se concluzioneaza ca una sau mai multe conditii dintre cele mentionate nu au fost respectate, atunci nu se iau in considerare respectivele cantitati de deseuri de ambalaje ca fiind valorificate in scopul indeplinirii obiectivelor anuale. Ceea ce inseamna ca operatorul economic responsabil (respectiv producatorul) va trebui sa plateasca penalitatea de 2 lei/ kg pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obiectivelor anuale de valorificare si cantitatile efectiv valorificate, la care se adauga penalitati (0.01%/zi) si dobanzi (0.02%/zi).

Avand in vedere conditiile expuse mai sus, mare parte dintre producatori nu reusesc sa colecteze ambalajele/deseurile de ambalaje proprii din piata, si astfel recurg la optiunea de a incheia contract de transfer responsabilitate cu organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OIREP) sau de a plati penalitatea pentru neindeplinirea obiectivelor anuale de valorificare la Fondul pentru mediu. 

 

 1. Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, in conformitate cu actele normative dedicate

Operatorul economic responsabil pentru ambalajele introduse pe piata nationala are obligatia de a intocmi evidenta lunara detaliata pe fiecare tip de material si pe fiecare categorie de deseuri de ambalaje valorificate in scopul indeplinirii obiectivelor. Aceasta evidenta cuprinde informatii despre:

 • tipurile si cantitatile introduse pe piata, pe tip de material (plastic, PET, hartie-carton, sticla, metal, aluminiu, lemn), pe categorii (primar, secundar, tertiar sau de transport) si pe fluxuri (municipal, comercial, industrial)
 • cantitatile de deseuri de ambalaje rezultate din: ambalajele primare reutilizabile, ambalajele primare pentru care aplica un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite, ambalajele secundare si ambalajele pentru transport, pentru care aplica un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor, ambalajele primare, secundare si de transport ale produselor importate/ achizitionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.

In paralel cu situatiile mentionate, este necesara si intocmirea evidentei lunare a gestiunii deseurilor de ambalaje.

 1. Raportarile obligatorii pentru producatorii responsabili pentru ambalajele introduse in Romania

 • raportare lunara – catre organizatia colectiva contractata pentru luna precedenta;
 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare anuala – catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Raportarile trebuie sa includa cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala in perioada aferenta raportarii, pe tip de material si pe categorii,  cat si deseurile de ambalaje gestionate.

 

Obligatiile producatorilor pentru echipamentele electrice si electronice (EEE) introduse in Romania

In ordinea corecta a indeplinirii acestora, obligatiile producatorilor de echipamente electrice si electronice (si implicit ale importatorilor) sunt:

 1. Inregistrarea in Registrul National al Producatorilor de Echipamente Electrice si Electronice administrat de Agentia Nationala de Protectia Mediului, in vederea obtinerii Numarului de inregistrare (licentei) care permite introducerea pe teritoriul national a echipamentelor electrice si electronice. 

Inainte de a introduce pe piata nationala orice echipament electric sau electronic,  producatorii au obligatia de a verifica daca acestea intra sub incidenta OUG 5/2015 si de a se inregistra in Registrul National al Producatorilor de Echipamente Electrice si Electronice, din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in vederea  obtinerii Numarului de inregistrare. 

Acest numar de inregistrare reprezinta, de fapt, o licenta, care atesta indeplinirea obligatiilor rezultate prin introducerea acestor echipamente in Romania.

Ce presupune obtinerea Numarului de inregistrare? 

Pentru obtinerea Numarului de inregistrare este necesara intocmirea unui dosar cu documentatia conforma cu legislatia in vigoare si depunerea acestuia la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 

Numarul de inregistrare va fi eliberat in termen de 30 zile de la depunere, daca documentatia depusa este corecta si completa si se actualizeaza anual pana la data de 20 martie a fiecarui an.

Care este documentatia necesara obtinerii Numarului de inregistrare?

Inregistrarea producatorilor de echipamente electrice si electronice se face conform procedurii aprobate prin Ordinul nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea inregistrarii, raportarii, frecventei de raportare catre Registrul national al producatorilor, in baza urmatoarelor documente:

 • cerere (Anexa nr. 1a sau 1b la procedura);
 • informatii generale estimate pentru anul pentru care se face inregistrarea (Anexa nr. 2 la procedura);
 • copie conforma cu originalul a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
 • certificatul constatator conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, in original (eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu maximum 15 zile calendaristice inainte de data depunerii documentatiei);
 • dovada constituirii garantiei pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile prevazute de OUG nr.5/2015 (potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din OUG nr.5/2015).
 • producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile transmit dovada solicitarii de aprobare a planului de operare, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor si al  ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016;
 • producatorii care au transferat responsabilitatea gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), transmit copia conforma cu originalul a contractului incheiat cu o organizatie colectiva;
 • dovada de achitare a tarifului de analiza a solicitarii, in valoare de 500 lei.

Producatorii sau reprezentantii autorizati (dupa caz) au obligatia de a se inregistra si online in Registrul National al producatorilor. Ulterior inregistrarii online, se depune dosarul cu documentele necesare la ANPM (sau se transmite prin curier/ posta).

Inregistrarea online se face prin accesarea link-ului https://raportare.anpm.ro parcurgand urmatoarele etape:

se selecteaza din meniul afisat optiunea Inregistrare

se completeaza Solicitarea urmand pasii indicati de platforma

se bifeaza la pasul – Cont acces – accesul pentru domeniul Deseuri, subdomeniul EEE, Anexa 01  (producători)

Extinderea domeniului de obligatii – pentru operatorii care au deja un cont de acces in SIM, te autentifici pe acelasi cont si vei solicita domeniul DEEE (Anexa 01) astfel:

  accesezi link-ul https://raportare.anpm.ro  

– te autentifici cu userul si parola detinute la sectiunea Autentificare

– apesi profil, apoi cerere cont acces

– adaugi cerere (bifezi domeniu DEEE, Producatori – Anexa 01)

 

Deoarece procesul de implementare individuala a sistemului de raspundere extinsa a producatorului este foarte dificila (pe langa garantia care trebuie depusa), recomandarea noastra in acest sens este sa identifici in piata si sa contractezi o organizatie colectiva licentiata de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

In baza unui contract de predare a responsabilitatii, aceste organizatii isi vor asuma indeplinirea obiectivelor de colectare si valorificare a deseurilor rezultate in urma utilizarii acestora, iar in acest scop vor stabili un timbru verde pentru fiecare categorie si subcategorie de echipamente.

Timbrul verde reprezinta costul aferent colectarii si tratarii deseurilor rezultate in urma utilizarii echipamentelor puse pe piata si este suportat initial de catre producator (fiind recuperat ulterior de la consumatorii finali).

Timbrul verde este purtator de TVA si trebuie evidentiat distinct pe tot lantul comercial (pe factura, online, la raft, in catalogul de produse, in brosuri, liste catre distribuitori, etc.), valoarea ramanand aceeasi pana la consumatorul final.

Pe langa suportarea timbrului verde, operatorul economic care introduce pe piata echipamentele electronice sau electrice, are si alte obligatii, printre care marcarea pe eticheta produselor respective a simbolului care interzice amestecarea deseului rezultat in urma folosirii cu deseurile municipale (simbol pubela taiata).

Punerea pe piata nationala a echipamentelor electrice sau electronice, fara acest Numar de inregistrare este interzisa, iar sanctiunile si amenzile aferente sunt uriase, cumulandu-se in functie de abateri.  

Din acest motiv, inainte de a pune pe piata astfel de echipamente, iti recomandam sa demarezi procedura de obtinere a Numarului de Inregistrare.

 1. Gestiunea echipamentelor electrice si electronice din productie proprie, achizitie intracomunitara sau import, in conformitate cu actele normative dedicate

In acest sens, producatorul are obligatia de a intocmi o gestiune lunara a echipamentelor introduse pe piata nationala, care presupune identificarea corecta a tipului de echipament si a greutatii acestuia (fara ambalajele aferente si fara acumulatori, in cazul in care acestia sunt incorporati in echipament), incadrarea pe categorii si transmiterea raportarilor obligatorii catre autoritatile competente.

 

 1. Raportarile obligatorii pentru producatorii sau importatorii de echipamente electrice si electronice 

 • raportare lunara – catre organizatia colectiva contractata pentru luna precedenta;
 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare anuala – catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Raportarile trebuie sa includa cantitatile puse pe piata in perioada aferenta raportarii, cat si modalitatea de derulare a procesului de indeplinire a obiectivelor de colectare si de valorificare a deseurilor rezultate in urma utilizarii.

 

Obligatiile producatorilor pentru bateriile si acumulatorii (B&A) introdusi in Romania

 1. Inregistrarea in Registrul National al Producatorilor de Baterii si Acumulatori administrat de Agentia Nationala de Protectia Mediului in vederea obtinerii Numarului de inregistrare (licenta) pentru introducerea pe teritoriul national de baterii si acumulatori

Aceasta obligatie presupune obtinerea unei licente – Numar de Inregistrare care confera producatorului dreptul de a introduce pe piata nationala baterii sau acumulatori (inclusiv cei incorporati in echipamente electronice), indiferent de modalitatea in care sunt introduse pe piata (din productie proprie, achizitie intracomunitara sau import).

Procedura de obtinere a numarului de inregistrare a fost aprobata prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 669/2009 si este similara celei de obtinere a licentei de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, iar documentatia trebuie sa includa: 

 • cererea de acordare a numarului de inregistrare privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor (Anexa nr. 1 la procedura);
 • informatii generale pentru anul anterior celui in care se face inregistrarea, conform modelului (Anexa nr. 2 la procedura);
 • certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, copie conform cu originalul;
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului, in original, eliberat cu maximum 15 zile inainte de data depunerii documentatiei;
 • dovada de achitare a tarifului de 500 lei.
 • dovada contractarii unei organizatii colective licentiate de catre Ministerul Mediului, in scopul preluarii responsabilitatii de indeplinire a obiectivelor de colectare si valorificare pentru tipurile de baterii si acumularori ce urmeaza a fi puse pe piata, in schimbul unei taxe cunoscuta sub denumirea de timbru verde.

 

Numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori obtinut de un operator economic este valabil doar insotit de anexa la numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori. Anexa la numarul de inregistrare se actualizeaza anual pana la data de 28 februarie a fiecarui an.

La fel ca si in cazul echipamentelor electrice si electronice, este interzisa punerea pe piata a bateriilor sau acumulatorilor, fara a detine in prealabil, Numarul de Inregistrare, obtinut de la Registrul National al Producatorilor de Baterii si Acumulatori.

 

 1. Gestiunea bateriilor si acumulatorilor din productie proprie,  achizitie intracomunitara sau import, in conformitate cu actele normative dedicate 

Ca si in cazul echipamentelor electrice si electronice, producatorii de baterii si acumulatori au obligatia de a intocmi o gestiune lunara si de a transmite raportarile obligatorii periodice catre autoritatile competente. 

 1. Raportarile obligatorii pentru producatorii sau importatorii de baterii si acumulatori

 • raportare lunara – catre organizatia colectiva contractata pentru luna precedenta;
 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare anuala – catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

 

Obligatiile producatorilor pentru uleiurile introduse in Romania

Producatorii (importatorii) de uleiuri au o serie de obligatii care decurg din legislatia dedicata acestui tip de produs /deseu.

De avut in vedere, ca termenul de “ uleiuri” se refera la toate tipurile de uleiurile industriale si lubrifiantii solizi sau lichizi, pe baza minerala, semisintetica, sintetica sau biogena.

Producatorii au obligatia sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. 

 

 1. Gestiunea uleiurilor din productie proprie,  achizitie intracomunitara sau import, in conformitate cu actele normative dedicate 

Operatorii economici responsabili au obligatia intocmirii evidentei lunare care contine informatii despre:

 • datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;
 • datele de identificare ale colectorilor uleiurilor uzate in numele persoanelor responsabile;
 • cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici carora le-au fost predate in vederea valorificarii/eliminarii.

 

 1. Raportarile obligatorii pentru producatorii sau importatorii de uleiuri 

 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare semestriala – catre Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului.

 

Obligatiile producatorilor pentru substantele periculoase pentru mediu introduse in Romania

In ceea ce priveste substantele periculoase pentru mediu (cele care au fraze de pericol care indica periculozitatea pentru mediu), in situatia achizitionarii din afara tarii, nu exista obligatia asigurarii sistemului de raspundere extinsa, ci doar obligatia de declarare si de achitare a contributiei de 2% catre Fondul pentru Mediu.

 

 1. Gestiunea substantelor periculoase pentru mediu (din productie proprie,  achizitie intracomunitara sau import), in conformitate cu actele normative dedicate 

Operatorii economici care introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu au obligatia:

 • de a intocmi lunar evidenta stricta a acestora: cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare, inclusiv a ambalajelor acestora;
 • de a calcula contributia  de 2% din valoarea acestora datorata lunar catre Fondul pentru mediu.

 

 1. Raportarile obligatorii pentru producatorii sau importatorii de substante periculoase pentru mediu 

 • declaratia lunara catre Fondul pentru mediu;
 • raportare anuala – catre Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului.

 

Declaratia catre Fondul pentru Mediu  

Pe langa obligatia instituirii unui sistem de raspundere extinsa, producatorii au anumite obligatii fiscale catre Fondul pentru Mediu. 

Astfel, in functie de tipul produsului introdus pe piata nationala, se datoreaza anumite contributii care constituie veniturile Fondului pentru mediu.

Cele mai cunoscute contributii sunt pentru:

 • ambalaje;
 • pungile realizate din materiale neregenerabile (ecotaxa);
 • substantele periculoase pentru mediu (doar substantele pure);
 • baterii si acumulatori;
 • echipamente electrice si electronice;
 • uleiuri;
 • anvelope noi si anvelope uzate.

Operatorii economici responsabili trebuie sa intocmeasca lunar declaratia care sa cuprinda toate obligatiile avute: ambalaje,  uleiuri, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii, substante periculoase pentru mediu puse pe piata nationala, emisii din surse stationare, etc.

Declaratia se intocmeste in cadrul portalului online pus la dispozitie de catre Administratia Fondului pentru Mediu si va contine detalii privind toate tipurile de produse care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si bineinteles pentru care operatorul economic este responsabil. Declaratia se intocmeste lunar si se transmite pana pe data 25 a lunii curente pentru luna precedenta.

Este important de mentionat faptul ca incepand cu anul 2021,  declaratiile catre Fondul de Mediu se vor transmite doar prin intermediul acestui portal online (https://online.afm.ro/ ), iar aprobarea de inrolare in portal dureaza aproximativ 45 de zile din momentul transmiterii actelor necesare: cererea de inrolare si certificatul constatator care atesta calitatea de reprezentant legal pentru persoana inrolata sau procura notariala daca persoana are calitatea de imputernicit.

In privinta declaratiei catre Fondul de Mediu, cele mai frecvente dificultati intampinate de catre producatori le reprezinta identificarea corecta a obligatiilor avute, precum si calculul corect al cantitatilor introduse pe piata nationala. 

Insa pentru ca este un subiect foarte complex, vom reveni asupra acestuia intr-un articol viitor.

Subliniem faptul ca obligatiile din prezentul articol sunt prezentate la modul general si nu acopera in intregime obligatiile de mediu care intervin in urma introducerii pe piata nationala a diverselor produse reglementate special (pentru obligatiile complete vezi articolele dedicate fiecarui produs in parte).

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.