Care sunt actele de reglementare si ce reprezinta?

Asa cum sustineam in articolele anterioare, Actele de reglementare fac parte dintre obligatiile de mediu pe care o companie le poate avea, in functie de domeniul sau de activitate si de faza in care se afla (plan, proiect sau functionare propriu-zisa).

In continuare vom trece in revista actele de reglementatre verificate cel mai adesea in cadrul inspectiilor efectuate de catre organele de control.

Care sunt actele de reglementare?

  1. Avizul de mediu
  2. Acordul de mediu
  3. Autorizatia de mediu
  4. Autorizatia integrata de mediu
  5. Viza anuala pentru autorizatii/autorizatii integrate de mediu
  6. Acordul de preluare a apelor uzate (acord de evacuare)
  7. Notificare sau Autorizatia de gospodarire a apelor 

Ce reprezinta aceste acte de reglementatre?

Avizul de mediu este un act de reglementare emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului si este necesar pentru adoptarea anumitor planuri si programe (strategie, politica, plan de dezvoltare) din domenii specifice, precum: amenajarea teritoriului si urbanism, utilizarea terenurilor agricole, agricultura, silvicultura, piscicultura, transportul, energie, industrie inclusiv activitatea de extractie, gospodarirea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatiile si turismul.

Acest act atesta faptul ca planul/programul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare.

Acordul de mediu este un act de reglementare emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului, prin care se stabilesc conditiile si, dupa  caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect. Este unul dintre documentele care stau la baza obtinerii autorizatiei de construire.

Autorizatia de mediu este un act administrativ emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului de pe raza judetului in care se afla amplasamentul activitatii, prin care se stabilesc conditiile si parametrii de functionare ai unei activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

Aceasta se emite in conditii speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizatiei, iar pe perioada suspendarii fiind interzisa desfasurarea activitatii.

Autorizatia integrata de mediu este actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Aceasta poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

Viza anuala pentru autorizatiile de mediu/autorizatiile integrate de mediu este obligatorie atat pentru toate autorizatiile emise inainte de 11 iulie 2020 (data intrarii in vigoare a ordinului care aproba procedura de aplicare a vizei anuale), cat si pentru cele emise dupa aceasta data si are ca scop confirmarea faptului ca activitatea se desfasoara in aceleasi conditii si ca nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare detinute. 

Acord de preluare a apelor uzate  este un document emis de catre operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, care stabileste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate (menajere si/sau industriale) preluate la canalizarea publica. Apele uzate (indiferent de tipul acestora) pot fi evacuate in sistemele de canalizare publica numai daca respecta conditiile precizate prin acordul de preluare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si conditiile impuse prin reglementarile tehnice in vigoare.

Notificarea sau Autorizatia de gospodarire a apelor este un document necesar pentru lucrarile construite pe ape sau care au legatura cu apele, cat si pentru activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului – in cazul in care alimentarea cu apa este din subteran ( foraje subterane) sau cand evacueaza ape uzate in emisar natural.

In articolele urmatoare vom analiza cele mai importante trei acte de reglementare, si anume: Avizul de mediu, Acordul de mediu si  Autorizatia de mediu, unde vom afla care sunt situatiile in care se impune solicitarea acestora, impreuna cu procedurile si actele necesare pentru obtinerea lor.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.