Care sunt actele de reglementare și ce reprezintă?

Așa cum susțineam în articolele anterioare, Actele de reglementare fac parte dintre obligațiile de mediu pe care o companie le poate avea, în funcție de domeniul său de activitate și de faza în care se află (plan, proiect sau funcționare propriu-zisă).

În continuare vom trece în revistă actele de reglementare verificate cel mai adesea în cadrul inspecțiilor efectuate de către organele de control.

Care sunt actele de reglementare?

  1. Avizul de mediu
  2. Acordul de mediu
  3. Autorizația de mediu
  4. Autorizația integrată de mediu
  5. Viza anuală pentru autorizații/ autorizații integrate de mediu
  6. Acordul de preluare a apelor uzate (acord de evacuare)
  7. Notificare sau Autorizația de gospodărire a apelor 

Ce reprezintă aceste acte de reglementare?

Avizul de mediu este un act de reglementare emis de către Agenția pentru Protecția Mediului și este necesar pentru adoptarea anumitor planuri și programe (strategie, politică și plan de dezvoltare) din domenii specifice, precum: amenajarea teritoriului și urbanism, utilizarea terenurilor agricole, agricultura, silvicultura, piscicultura, transportul, energie, industrie inclusiv activitatea de extracție, gospodărirea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicațiile și turismul.

Acest act atestă faptul că planul/programul propus este în acord cu legislația de mediu în vigoare.

Acordul de mediu este un act de reglementare emis de către Agenția pentru Protecția Mediului, prin care se stabilesc condițiile și, după  caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Este unul dintre documentele care stau la baza obținerii autorizației de construire.

Autorizația de mediu este un act administrativ emis de către Agenția pentru Protecția Mediului de pe raza județului în care se află amplasamentul activității, prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare ai unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

Aceasta se emite în condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației, iar pe perioada suspendării fiind interzisă desfășurarea activității.

Autorizația integrată de mediu este actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării. Aceasta poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu/ autorizațiile integrate de mediu este obligatorie atât pentru toate autorizațiile emise înainte de 11 iulie 2020 (data intrării în vigoare a ordinului care aprobă procedura de aplicare a vizei anuale), cât și pentru cele emise după această dată și are ca scop confirmarea faptului că activitatea se desfășoară în aceleași condiții și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare deținute. 

Acord de preluare a apelor uzate  este un document emis de către operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, care stabilește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate (menajere și/ sau industriale) preluate la canalizarea publică. Apele uzate (indiferent de tipul acestora) pot fi evacuate în sistemele de canalizare publică numai dacă respectă condițiile precizate prin acordul de preluare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum și condițiile impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

Notificarea sau Autorizația de gospodărire a apelor este un document necesar pentru lucrările construite pe ape sau care au legatură cu apele, cât și pentru activitățile social-economice, cu efecte potențial negative asupra componentei hidraulice a mediului – în cazul în care alimentarea cu apă este din subteran (foraje subterane) sau când evacuează ape uzate în emisar natural.

În articolele următoare vom analiza cele mai importante trei acte de reglementare, și anume: Avizul de mediu, Acordul de mediu și  Autorizația de mediu, unde vom afla care sunt situațiile în care se impune solicitarea acestora, împreună cu procedurile și actele necesare pentru obținerea lor.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.