Ce este avizul de mediu (pentru planuri si programe)

Avizul de mediu este un act administrativ care se emite de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului si care confirma respectarea tuturor aspectelor privind protectia mediului din planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului.

Acesta reprezinta o reglementare necesara in momentul implementarii diverselor planuri si programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului, cum ar fi planuri de amenajare a teritoriului si urbanism (ex. Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General), programe de dezvoltare regionala sau nationala, strategii si planuri regionale de gestionare a deseurilor, planuri de management, programe co-finantate, strategii de dezvoltare a infrastructurii de turism, programul national privind agricultura ecologica, etc.

Printre situatiile intalnite frecvent, in care este nevoie de aviz, sunt cele in care se doreste modificarea regimului de utilizare al terenului, si anume: modificarea parametrilor de urbanism deja stabiliti pentru zona respectiva, trecerea unui teren din extravilan in intravilan, construirea unei locuinte intr-o zona industriala, lotizarea unui teren, etc. In acest sens, titularul programului are obligatia de a depune solicitarea de obtinere a Avizului de mediu inaintea adoptarii planului sau programului respectiv.

Care este Procedura de Reglementare?

In scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptarii planurilor/ programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, se aplica Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, stabilita prin Hotararea nr. 1076/2004, care transpune Directiva 2001/42/CE, cunoscuta si sub numele de Directiva SEA. Aceasta defineste rolul autoritatii competente pentru protectia mediului, privind cerintele de consultare a factorilor interesati si de participare a publicului.

Este important de stiut faptul ca nu toate planurile sau programele sunt supuse acestei proceduri de evaluare, in Hotararea nr. 1076/2004 fiind precizate clar cele care se supun obligatoriu evaluarii de mediu, precum si cele care se supun evaluarii numai daca se ajunge la concluzia ca pot avea efecte semnificative asupra mediului

Solicitarea pentru planurile si programele locale si judetene se depune la agentiile judetene pentru protectia mediului. Solicitarea pentru planurile si programele nationale si regionale se depune la autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

Procedura de solicitare a Avizului de mediu presupune parcurgerea mai multor etape. In functie de incadrarea planului sau programului, va fi necesara parcurgerea primelor etape sau a tuturor.

Care sunt actele necesare pentru obtinerea Avizului de mediu?

Pentru obtinerea avizului de mediu ai nevoie de:

  • Notificare (cerere tipizata) – aceasta se gaseste pe site-urile web ale agentiilor pentru protectia mediului si are ca scop informarea autoritatii competente despre faptul ca a fost elaborata prima versiune a programului (sau a planului) prin care se solicita declansarea etapei de incadrare pentru a se decide daca programul / planul se supune procedurii evaluarii de mediu;
  • Proiectul de plan – acesta trebuie sa includa atat proiectul scris, cat si planse, precum si coordonatele Stereo 70;

Partea scrisa a proiectului de plan va cuprinde informatii despre: amplasament, proiectant general, proiectant de specialitate,  beneficiarul lucrarilor, cadrul legislativ privind protectia mediului, necesitatea si oportunitatea planului, descrierea lucrarilor existente (etape de dezvoltare, constructii hidrotehnice, activitati desfasurate, managementul deseurilor), disfunctionalitati (privind accesul auto, drumurile interioare, reteaua de cai ferate, retele de utilitati, tehnologii de operare, amplasarea unor constructii si terminale, managementul deseurilor, trafic de pasageri si siguranta acestuia), proiecte aprobate/lucrari in curs de realizare/ lucrari pentru protectia mediului,  continutul si obiectivele planului de urbanism, relatia planului analizat cu alte planuri si programe, obiective de mediu si implementarea legislatiei de mediu.

  • Dovada publicarii celor doua anunturi publice in mass-media (primul anunt si al doilea anunt). Titularul planului sau programului trebuie sa publice in presa de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagina de internet, urmatoarele: elaborarea primei versiuni a planului sau a programului, natura acestuia, declansarea etapei de incadrare, locul si orarul consultarii primei versiuni a planului sau programului si posibilitatea de a trimite in scris comentarii si sugestii la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

Care sunt etapele procedurale pentru obtinerea Avizului de mediu? 

  1. Etapa de incadrare a planului/programului in procedura SEA

Aceasta etapa se realizeaza prin consultarea tuturor partilor interesate: titularul planului/ programului, autoritatea de sanatate publica si alte autoritati interesate de efectele implementarii planului sau programului si populatia.

Parcurgerea etapei de incadrare se poate finaliza astfel:

  • planul/programul respectiv nu necesita evaluare de mediu si astfel procedura se opreste in aceasta etapa, planul/programul urmand a fi adoptat fara aviz de mediu (bineinteles, pentru titular acesta reprezinta cazul fericit);

sau

  • planul/programul respectiv necesita evaluare de mediu (caz in care se vor parcurge si celelalte etape).
  1. Etapa de definitivare a proiectului de plan/program si de intocmire a Raportului de mediu (studiu de evaluare a impactului asupra mediului intocmit de evaluatori de mediu atestati de catre Ministerul Mediului)

In aceasta etapa, titularul planului/programului trebuie sa contacteze un evaluator de mediu atestat, in vederea intocmirii studiului de evaluare, si anume Raportul de mediu.

Raportul de mediu este o documentatie foarte complexa care identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului, cauzate de implementarea planului sau a programului, precum si alternativele acestuia, tinand cont de obiective si de aria geografica.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru, care va fi constituit de catre titular si care va fi alcatuit din: reprezentanti ai titularului, ai evaluatorului, ai autoritatii de mediu, precum si ai altor autoritati identificate ca potential interesate de planul/ programul analizat (DSP, DSV, PSI, Apele Romane, etc.)

Tot in aceasta etapa, titularul planului/ programului anunta in mass-media( inclusiv prin afisare pe propria pagina de Internet), urmatoarele informatii: disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultarii acestora si faptul ca publicul poate face comentarii si propuneri scrise.

  1. Etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

Autoritatile interesate au obligatia de a transmite, in scris, autoritatii competente pentru protectia mediului, un punct de vedere detaliat privind proiectul de plan / program propus si raportul de mediu (in termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program si a raportului de mediu).

In procesul de analiza a calitatii raportului de mediu, autoritatea pentru protectia mediului va tine cont de toate punctele de vedere primite de la celelalte autoritati, precum si de toate observatiile primite din partea publicului in cadrul dezbaterilor publice.

In cazul in care raportul de mediu sau comentariile publicului subliniaza un potential efect negativ semnificativ, se dispune refacerea proiectului de plan / program, in vederea prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative semnificative asupra mediului.

Procedura se finalizeaza cu emiterea avizului de mediu.

In orice caz, nu uita sa te inarmezi cu rabdare la demararea acestei proceduri, intrucat este o procedura complexa si de durata (poate dura pana la 6 luni).

Este important de stiut ca avizul de mediu poate fi transferat, pe baza unui dosar de solicitare care va cuprinde: cerere motivata prin care se solicita transferul, declaratia pe propria raspundere – completata de catre noul titular – care atesta faptul ca planul / programul va fi implementat in aceleasi conditii prevazute in avizul de mediu detinut de fostul titular, avizul de mediu in original, precum si o copie xerox a actului prin care se cedeaza dreptul de proprietate sau de folosinta asupra terenului catre noul proprietar de proiect / program.

Odata obtinut, avizul de mediu trebuie sa corespunda constant obligatiilor impuse prin acesta si trebuie revizut ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor care au stat la baza obtinerii acestuia.

Dupa cum ai putut observa, procedura de solicitare a avizului de mediu nu este deloc simpla, de aceea este indicat sa ai alaturi cel putin un expert de mediu cu expertiza si experienta in domeniu. Daca ai nevoie de unul, il poti gasi la noi in platforma. Pentru asta, te invitam sa ne contactezi.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.