Ce este avizul de mediu (pentru planuri si programe)

Avizul de mediu este un act administrativ care se emite de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului si care confirma respectarea tuturor aspectelor privind protectia mediului din planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului.

Acesta reprezinta o reglementare necesara in momentul implementarii diverselor planuri si programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului, cum ar fi planuri de amenajare a teritoriului si urbanism (ex. Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General), programe de dezvoltare regionala sau nationala, strategii si planuri regionale de gestionare a deseurilor, planuri de management, programe co-finantate, strategii de dezvoltare a infrastructurii de turism, programul national privind agricultura ecologica, etc.

Printre situatiile intalnite frecvent, in care este nevoie de aviz, sunt cele in care se doreste modificarea regimului de utilizare al terenului, si anume: modificarea parametrilor de urbanism deja stabiliti pentru zona respectiva, trecerea unui teren din extravilan in intravilan, construirea unei locuinte intr-o zona industriala, lotizarea unui teren, etc. In acest sens, titularul programului are obligatia de a depune solicitarea de obtinere a Avizului de mediu inaintea adoptarii planului sau programului respectiv.

Care este Procedura de Reglementare?

In scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptarii planurilor/ programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, se aplica Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, stabilita prin Hotararea nr. 1076/2004, care transpune Directiva 2001/42/CE, cunoscuta si sub numele de Directiva SEA. Aceasta defineste rolul autoritatii competente pentru protectia mediului, privind cerintele de consultare a factorilor interesati si de participare a publicului.

Este important de stiut faptul ca nu toate planurile sau programele sunt supuse acestei proceduri de evaluare, in Hotararea nr. 1076/2004 fiind precizate clar cele care se supun obligatoriu evaluarii de mediu, precum si cele care se supun evaluarii numai daca se ajunge la concluzia ca pot avea efecte semnificative asupra mediului

Solicitarea pentru planurile si programele locale si judetene se depune la agentiile judetene pentru protectia mediului. Solicitarea pentru planurile si programele nationale si regionale se depune la autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

Procedura de solicitare a Avizului de mediu presupune parcurgerea mai multor etape. In functie de incadrarea planului sau programului, va fi necesara parcurgerea primelor etape sau a tuturor.

Care sunt actele necesare pentru obtinerea Avizului de mediu?

Pentru obtinerea avizului de mediu ai nevoie de:

  • Notificare (cerere tipizata) – aceasta se gaseste pe site-urile web ale agentiilor pentru protectia mediului si are ca scop informarea autoritatii competente despre faptul ca a fost elaborata prima versiune a programului (sau a planului) prin care se solicita declansarea etapei de incadrare pentru a se decide daca programul / planul se supune procedurii evaluarii de mediu;
  • Proiectul de plan – acesta trebuie sa includa atat proiectul scris, cat si planse, precum si coordonatele Stereo 70;

Partea scrisa a proiectului de plan va cuprinde informatii despre: amplasament, proiectant general, proiectant de specialitate,  beneficiarul lucrarilor, cadrul legislativ privind protectia mediului, necesitatea si oportunitatea planului, descrierea lucrarilor existente (etape de dezvoltare, constructii hidrotehnice, activitati desfasurate, managementul deseurilor), disfunctionalitati (privind accesul auto, drumurile interioare, reteaua de cai ferate, retele de utilitati, tehnologii de operare, amplasarea unor constructii si terminale, managementul deseurilor, trafic de pasageri si siguranta acestuia), proiecte aprobate/lucrari in curs de realizare/ lucrari pentru protectia mediului,  continutul si obiectivele planului de urbanism, relatia planului analizat cu alte planuri si programe, obiective de mediu si implementarea legislatiei de mediu.

  • Dovada publicarii celor doua anunturi publice in mass-media (primul anunt si al doilea anunt). Titularul planului sau programului trebuie sa publice in presa de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagina de internet, urmatoarele: elaborarea primei versiuni a planului sau a programului, natura acestuia, declansarea etapei de incadrare, locul si orarul consultarii primei versiuni a planului sau programului si posibilitatea de a trimite in scris comentarii si sugestii la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

Care sunt etapele procedurale pentru obtinerea Avizului de mediu…

 

Daca doresti sa citesti articolul complet si sa vezi care sunt etapele procedurale ale obtinerii Acordului de mediu, trebuie sa fii logat in Academie.

Daca nu ai cont in Academia Responsabililor de Mediu WasteBill, creeaza-ti unul acum, prin click aici. Imediat vei primi accesul integral la acest articol si la alte articole educationale.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.