Ce reprezinta Acordul de Mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de catre una dintre agentiile competente pentru protectia mediului (si pe care le enumeram mai jos) prin care se stabilesc conditiile si masurile necesare prevenirii si reducerii impactului negativ asupra mediului, in ceea ce priveste dezvoltarea anumitor proiecte.

Acordul de mediu este unul dintre documentele care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire.

Cand avem nevoie de Acordul de mediu?

Legea spune ca executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale, impun obtinerea Acordului de mediu. 

Proiectele pentru care se solicita Acordul de mediu sunt proiecte publice sau private, organizate in scopul: constructiei de obiective noi, extindere, reconstructie, modernizare, reprofilare, planificare ale unor noi activitati, pentru dobindirea sau utilizarea resurselor naturale, precum si altor actiuni a caror desfasurare sau rezultat final ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Este important de precizat faptul ca acordul de mediu este solicitat prin certificatul de urbanism si se impune revizuirea acestuia ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor care au stat la baza obtinerii lui.

Cine trebuie sa obtina Acordul de mediu?

Acordul de mediu trebuie solicitat si obtinut de catre toti titularii de proiecte care intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare (acordul de mediu trebuie solicitat inainte de implementarea sau dezvoltarea proiectului, iar obtinerea aprobarii de dezvoltare fiind conditionata de obtinerea acestui act de reglementare).

Astfel, este necesar ca titularii de proiecte de investitii noi sau de modificare a celor existente, inclusiv de proiecte de dezafectare aferente activitatilor si / sau instalatiilor cu impact asupra mediului, sa obtina acordul de mediu. 

Care este autoritatea emitenta a Acordului de mediu?

Pentru emiterea acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului este, dupa caz:

  • Agentia Judeteana pentru Protectia mediului, pentru proiectele al caror amplasament se situeaza pe teritoriul judetului respectiv;
  • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru proiectele al caror amplasament se intinde pe doua sau mai multe judete;
  • Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pentru proiectele al caror amplasament se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
  • Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia mediului  pentru proiectele miniere (care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone/an, sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha) si pentru proiectele de instalatii cu risc nuclear major (centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear, depozite finale de combustibil nuclear ars).

Acestea sunt denumite in continuare autoritati competente pentru protectia mediului.

De mentionat  ca parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegata, astfel:

a) de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului la Agenția Nationala pentru Protectia Mediului, la agentiile judetene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;

b) de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului la agentiile judetene pentru protectia mediului.

Care sunt documentele necesare obtinerii Acordului de mediu?

Dosarul initial prin care se solicita Acordul de mediu trebuie sa contina urmatoarele documente:

•cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

•certificat de urbanism (copie);

•copie a planului de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie);

•plan de incadrare in zona (copie);

•plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului (Stereo 1970);

•dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala, respectiv 100 lei;

avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura (doar pentru proiecte cu impaduriri sau defrisari).

Ulterior, pe parcursul procedurii se vor solicita si alte documente si documentatii tehnice de specialitate (de exemplu: Memoriu de prezentare si Raport privind impactul asupra mediului).

Care este procedura de obtinere a Acordului de mediu?

Procedura de obtinere include…

Daca doresti sa citesti articolul complet si sa vezi care sunt etapele procedurale ale obtinerii Acordului de mediu, trebuie sa fii logat in Academie.

Daca nu ai cont in Academia Responsabililor de Mediu WasteBill, creeaza-ti unul acum, prin click aici. Imediat vei primi accesul integral la acest articol si la alte articole educationale.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.